SmartComp er en tilleggsmodul fra Total Materia som tilbyr intelligent identifikasjon av metaller basert på kjemisk sammenstning hentet fra et spektrometer eller annen analytisk kilde.

Ved hjelp av patenterte algoritmer kan SmartComp eliminere store mengder arbeid dedikert til forskning, og øke effektiviteten og funksjonaliteten til laboratorier og inspeksjoner ved å tilby rask, multi-kriterie materialidentifikasjon. Integrasjonen til Total Materia gjør at materialegenskaper og kryssreferanser kan bli vist på få sekunder, og sammenlignet med andre alternativer dersom det trengs.

Utfordringer
  • Ufører komplekse materialidentifikasjoner fra bare kjemisk sammenstning, slik en høyt kvalifisert ekspert ville gjort
  • Redusere tusenvis av arbeidstimer brukt på undersøkelser for å identifisere materialer, noen ganger til og med forgjeves
  • Kutte kostnader knyttet til innkjøp av spesifikasjoner og standarder
  • Redusere redundant arbeid i produksjonsmiljøet gjennom effektiv identifikasjon av bakenforliggende årsak til feil i produksjonsanlegget

Løsningen: Total Materia - SmartComp

Den nye generasjonen spektrometre kan generere en kjemisk analyse på få sekunder, men hvordan indentifiserer du annen viktig informasjon som kvalitet, opprinnelse og dens egenskaper og ekvivalenter. Ved kun å føre den kjemiske analysen inn i SmartComp, kan den identifisere materialer av samme kvalitet fra hele verden, og på den måten drastisk øke brukbarheten til analysen, samt funksjonaliteten til laboratoriet.

smart comp
solution img
EKSPERT RESONNEMENT GJENNOM PATTENTERT TEKNOLOGI

SmartComp ble designet for å «tenke» som en ekspert. Den utfører veldig tidkrevende manuelt arbeid på kun få sekunder. Ved bruk av en patentert algoritme forsikrer SmartComp seg at problematiske felle-element og urenheter ikke stanser opp identifikasjonsprosessen. SmartComp fokuserer på søke etter de parametrene som er viktigst for brukerne.

solution img
DREVET AV DEN STØRSTE METALLDATABASEN

Selv den fremste eksperten kan ikke gjøre så mye uten et stort data-bibliotek for oppslag og sammenligning. SmartComp er derfor integrert med Total Materia databasen som muliggjør sammenligning av den kjemiske analysen, med komposisjonsdata fra over 350,000 materialer. Dette gjør det enkelt og greit å finne materialer.

solution img
AVANSERTE IDENTIFISERINGSMULIGHETER

I tillegg til standardmodusen for identifikasjon gir den avanserte ekspertmodusen deg muligheten til å sette den relative viktigheten for hvert legeringselement individuelt. På denne måten finner SmartComp materialer som passer bedre for et spesifikt formål. Reference Materials er en annen modul, som finner materialer for å kalibrere spektrometre.

solution img
UTOVER IDENTIFIKASJON

Å identifisere materialet er bare første del av prosessen. Total Materia gjør det mulig med direkte tilgang til de identifiserte materialenes egenskaper. På denne måten får man en enda mer detaljert sammenligning av kandidatmaterialene, med mulighet for kryssreferanse av kjemiske- og mekaniske egenskaper gjennom SmartCross2 modulen.

Fordelene

Enorme innsparinger i tid og penger gjennom rask materialidentifikasjon; stryke kvalitetsfunksjonene i virksomheten, fra leverandørforsikring til materialtesting; ekspert resonnement hjelper å gjøre de riktige valgene raskt!