SmartComp, Total Materian lisämoduuli, mahdollistaa älykkään metallintunnistuksen spektrometristä tai vastaavasta lähteestä saatavan kemiallisen koostumuksen perusteella.

SmartComp voi patentoitua algoritmia käyttäen karsia pois suuren määrän työaikaa, joka käytettäisiin tutkimukseen. Lisäksi se kasvattaa laboratorio- ja tarkastustyön tehokkuutta ja mahdollistaa nopean materiaalin tunnistuksen monien kriteerien perusteella. Total Materia -integraation vuoksi materiaalien ominaisuustietoja ja ristiviittauksia voi tarkastella sekunneissa, ja niitä voi tarvittaessa myös vertailla.

Haasteet
  • Monimutkaisten materiaalitunnistusten tekeminen pelkän kemiallisen koostumuksen perusteella kokeneimpien asiantuntijoiden tavoin
  • Tuhansien työtuntien vähentäminen materiaalien tunnistamiseen tehtävästä tutkimuksesta, joka on joskus jopa täysin turhaa
  • Korkeiden kustannusten vähentäminen spesifikaatioiden ja standardien hankinnasta
  • Työn toistamisen ja hukkatyön vähentäminen tuotantoympäristössä tehtaan prosessivirheiden perussyiden tunnistamisessa

Ratkaisu: Total Materia - SmartComp

Uuden ikäluokan spektrometrit voivat tehdä materiaalin kemiallisen analyysin sekunneissa, mutta kuinka sen jälkeen saat materiaalista muun kriittisen tiedon, kuten asteen, alkuperän, ominaisuudet tai vastineet. Lähtien liikkeelle spektrometristä saatavan kemiallisen analyysin yksinkertaisesta syöttämisestä SmartComp kykenee patentoidulla algoritmillaan tunnistamaan toisiaan vastaavat asteet kaikkialta maailmasta. Siten se parantaa huomattavasti analyysien käytettävyyttä ja laboratorion yleistoiminnallisuuksia.

smart comp
ratkaisu img
EKSPERTTIPÄÄTTELYÄ PATENTOIDULLA TEKNOLOGIALLA

SmartComp on suunniteltu "ajattelemaan" kuin asiantuntija, ja se toteuttaa sekunneissa työn, joka olisi manuaalisesti tehtynä erittäin aikaavievää. Patentoitua algoritmia käyttäen SmartComp varmistaa, etteivät ongelmalliset loukkuelementit, epäpuhtaudet ja kivennäisaineet jumita tunnistusprosessia. Lisäksi se keskittyy etsimään käyttäjälle tärkeimpiä elementtejä.

ratkaisu img
LAAJIMPAAN METALLITIETOKANTAAN POHJAUTUVA

Paraskaan asiantuntija ei pysty paljoon ilman suurta datakirjastoa hakuja ja vertailuja varten. SmartComp on siksi yhdistetty Total Materian tietokantaan, mikä luo mahdollisuuden vertailla syötettyä kemiallista analyysiä yli 350 000 materiaalin koostumusdataan. Siten se mahdollistaa vastaavien materiaalien löytämisen vaivattomasti.

ratkaisu img
EDISTYNEET TUNNISTUSMAHDOLLISUUDET

Vakiotunnistusmenetelmän lisäksi SmartComp sisältää Expert-version, joka mahdollistaa painoarvon asettamisen jokaiselle seoksen elementille yksittäin. Siten se löytää seoksia, jotka voivat olla soveltuvampia tiettyihin tarkoituksiin. Lähdemateriaalit on toinen moduuli, joka helpottaa materiaalien löytämistä spektrometrejä varten.

ratkaisu img
YLI TUNNISTUKSEN

Materiaalien tunnistaminen voi olla vain yksi osa tarinaa. Total Materia tarjoaa suoran pääsyn hakutuloksista materiaalien ominaisuuksiin, jolloin kiinnostavia materiaaleja ja niiden ominaisuuksia voi vertailla tarkemmin. Tämä ominaisuus sisältää rinnakkain vertailutoiminnon ja mahdollisuuden yhdistää kemiallisen koostumuksen ja mekaanisten ominaisuuksien vertailu käyttämällä ristiviittaustaulukoita ja SmartCross2-moduulia.

Hyödyt

Valtavat aika- ja kustannussäästöt nopean materiaalin tunnistuksen kautta; liiketoiminnan laatufunktioiden vahvistaminen myyjän vahvistuksesta materiaalien testaamiseen; asiantuntijamainen päättely auttaa tekemään oikeita päätöksiä - ja nopeasti!