ماژولی از نرم افزار کلید فولاد و فلزات Total Materia است که برای شناسایی هوشمند مواد ناشناخته، بر اساس آنالیز اسپکترومتر و سایر منابع آنالیز مواد کاربرد دارد.

SmartComp با استفاده از الگوریتم اختصاصی خود، صرفه جویی بسیار زیادی در زمان کاری محققان و مهندسان به ارمغان می آورد و کارایی آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی را با شناسایی هوشمند مواد مهندسی و نمایش خواصشان افزایش می دهد. همچنین با همراهی Total Metals و نمایش مقایسه ای که در کسری از ثانیه انجام می شود، کار انتخاب مواد را تسهیل می سازد

چالش ها

  • استخراج کامل اطلاعات مواد از فقط ترکیب شیمیایی همانند کاری که متخصصان با تجربه انجام می دهند
  • کاهش هزاران ساعت کاری که صرف تحقیق در شناسایی مواد می شود
  • کاهش هزینه تهیه اسپک ها و استاندارد های مربوطه
  • کاهش دوباره کاری و ضایعات در محیط کاری با شناسایی خطاهای ریشه ای در کار در ارتباط با مواد

راه حل: Total Materia-SmartComp

نسل جدید اسپکترومترها ترکیب شیمیایی را در چند ثانیه مشخص می کنند، ولی چگونه پس از آن گرید، منبع، خواص مواد و آلیاژهای معادل آن را شناسایی می کنید؟ با شروع از ورود آسان ترکیب شیمیایی که از کوانتومتر گرفته شده است و استفاده از الگوریتم اختصاصی SmartComp، گرید های مواد که با ترکیب شیمیایی همخوان باشند در سراسر جهان شناسایی می شوند. با این روش کارایی داده های آنالیزی که از آزمایشگاه ها خارج می شوند افزایش می یابد.

smart comp
solution img
به کار بردن دید کارشناسان در طراحی الگوی اختصاصی

ماژول SmartComp این نرم افزار کلید فولاد و مواد طوری طراحی شده است که مانند متخصصان "فکر" کند و در تحقیقات بسیار زمان بر در زمینه مواد را به طور محسوس کاهش دهد. الگوریتم هوشمند SmartComp به متخصصان کمک می کند که عناصر ناخالصی و خطاهای دستگاه آنها را در شناسایی مواد به اشتباه نیندازد و تمرکز بر روی تحقیق روی عناصر مهم حفظ شود.

solution img
تهیه شده توسط بزرگترین کلید فولاد، کلید فلزات و کلید تمامی مواد دنیا

همان گونه که کارشناسان نمی توانند بدون داشتن بانک بزرگی از اطلاعات کار زیادی انجام دهند، ماژول SmartComp به همراه کلید فولاد و مواد Total Materia، به گونه ای طراحی شده است که امکان

solution img
گزینه های شناسایی پیشرفته

علاوه بر سیستم استاندارد شناسایی، سیستم پیشرفته نیز وجود دارد که در آن می توان میزان اهمیت هر عنصر آلیاژی را نیز به تنهایی مشخص کرد. در نتیجه بدست آوردن هر آلیاژ که با تمرکز روی عناصر آلیاژی مشخص امکان پذیر است.

solution img
فراتر از شناسایی

مشخص کردن متریال های منطبق یک وجه از داستان است. کلید فولاد و مواد Total Materia امکان دسترسی به خواص موادی را که عنوان مواد منطبق شناخته شده اند را به شما می دهد. همچنین امکان مقایسه مواد در کنار هم را دارا خواهید بود و ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی مواد را با جدول آلیاژهای معادل و SmartCross2 در کنار هم خواهید داشت.

مزایا

صرفه جویی زمان و هزینه قابل توجه از طریق شناسایی سریع مواد، افزایش قدرت کیفی از اطمینان از تأمین کنندگان تا آزمون های مواد. داشتن منطق متخصصان برای تصمیم گیری صحیح و سریع