รูปแบบผสมระหว่าง CD และเว็บไซต์ ที่จะทำให้คุณใช้งานได้ดีทั้งในโลกออนไลน์ และออฟไลน์

รูปแบบผลิตภัณฑ์
Essentials
Essentials Premium
Inspect
Inspect Premium
Design
Design Premium
PowerPack
PowerPack Premium
ส่วนประกอบ

Total Metals

นำเสนอฐานข้อมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุ ประกอบด้วยส่วนประกอบ, คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ, ตารางการอบร้อน, ตารางตัวอ้างอิงเชื่อมโยง ของอัลลอยด์มากกว่า 350,000 ชนิด! ดูเพิ่มเติม

Total Metals

SmartComp

ระบุวัสดุที่ไม่รู้จักด้วยส่วนประกอบทางเคมี ที่ได้จากเครื่อง spectrometer ค้นหาโลหะที่จะมีคุณสมบัติตรงกันจากกว่า 350,000+ ข้อมูล และสามารถดูคุณสมบัติของวัสดุ และใช้ตัวอ้างอิงเชื่อมโยงได้เพียงแค่คลิก ดูเพิ่มเติม

Smart comp

Extended Range

แหล่งข้อมูลคุณสมบัติสำหรับการใช้งานคำนวณโครงสร้าง และทางความร้อน รวมถึงใช้วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม CAE/FEA ประกอบด้วยกราฟความเค้น-ความเครียด, คุณสมบัติวงจร, กราฟการขึ้นรูป และอื่นๆ ดูเพิ่มเติม

Extended range

PolyPLUS

ใหม่ ฐานข้อมูลวัสดุอโลหะ ที่ให้ข้อมูลคุณสมบัติของพลาสติก, เซรามิค และสารผสม กว่าพันชนิด ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติทางกล, ทางกายภาพ, ความร้อน และไฟฟ้า ดูเพิ่มเติม

PolyPLUS

DataPLUS

Supplementary data module helping drive informed engineering and purchasing decision by providing corrosion data, material dimensions and tolerances and coatings information for thousands of metallic and non-metallic materials. Read more

DataPLUS

eXporter

Export material property data into CAE solver formats in 3 simple steps including ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX and many more.

Please Note: A maximum of 100 data set exports allowable per concurrent license for the duration of the subscription. Read more

Exporter

Tracker

มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณกำลังใช้อยู่นั้นเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดูได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในฐานข้อมูล และเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลคุณสมบัติของแต่ละมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง ดูเพิ่มเติม

Tracker

Suppliers

เลือก, ค้นหา และพบกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุจากทั่วโลก ด้วยฐานข้อมูลของ Total Metals ที่ให้ความแม่นยำในการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลคุณสมบัติวัสดุ กับผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ หรือจากทั่วโลกที่มีศักยภาพ ดูเพิ่มเติม

Suppliers
ผู้ใช้งาน

Single

ผู้ใช้งานบุคคลเดียวสำหรับรูปแบบเว็บไซต์ และรูปแบบหน้าจอของ Total Materia จะได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้งานรูปแบบเว็บไซต์ได้พร้อมกันทีละ 1คน และได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้งานซอฟแวต์รูปแบบหน้าจอได้ 1 ชื่อผู้ใช้งาน

เดี่ยว