Bằng cách mua gói kết hợp PHIÊN BẢN WEB và PHIÊN BẢN MÁY TÍNH,
bạn sẽ được hưởng những tính năng tuyệt vời từ 2 phiên bản này

CÁC GÓI
Essentials
Essentials Premium
Inspect
Inspect Premium
Design
Design Premium
PowerPack
PowerPack Premium
CÁC TÍNH NĂNG

Total Metals

Cơ sở dữ liệu hàng đầu cung cấp dữ liệu đặc tính vật liệu chuẩn bao gồm thành phần, tính chất cơ học và vật lý, sơ đồ xử lý nhiệt, bảng tham chiếu chéo và nhiều tính năng hơn nữa cho hơn 350,000 hợp kim! Đọc thêm

Total Metals

SmartComp

Xác định các vật liệu chưa biết từ thành phần hóa học đã được ghi nhận bởi quang phổ kế. Tìm các kết quả phù hợp từ một trong số cơ sở dữ liệu của hơn 350,000 kim loại và sau đó xem dữ liệu thuộc tính của tài liệu và tham khảo chéo tại một nút bấm. Đọc thêm

Smart comp

Extended Range

Cung cấp một nguồn tài nguyên vật liệu chưa từng có cho các tính toán và phân tích cấu trúc và nhiệt học tiên tiến như CAE/FEA và bao gồm hàng nghìn đường cong ứng suất, đặc tính tuần hoàn và đường cong hình thành và nhiều tính năng khác. Đọc thêm

Extended range

PolyPLUS

Cơ sở dữ liệu vật liệu phi kim loại mới cung cấp quyền truy cập vào các tính chất vật liệu cho hàng ngàn sản phẩm nhựa, cermics và vật liệu tổng hợp bao gồm dữ liệu cơ học, vật lý, nhiệt học và dữ liệu nâng cao như đường cong ứng suất và dữ liệu mỏi. Đọc thêm

PolyPLUS

DataPLUS

Mô-đun dữ liệu bổ sung giúp thúc đẩy kỹ thuật thông tin và quyết định mua hàng bằng cách cung cấp dữ liệu ăn mòn, kích thước vật liệu và dung sai và thông tin lớp phủ cho hàng ngàn vật liệu kim loại và phi kim loại. Đọc thêm

DataPLUS

eXporter

Xuất dữ liệu tính chất vật liệu sang các định dạng phần mềm CAE trong 3 bước đơn giản bao gồm ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX và nhiều phần mềm khác.

Chú ý rằng: Tối đa 100 lần được xuất bộ dữ liệu cho mỗi giấy phép trong suốt thời gian đăng ký. Đọc thêm

Exporter

Tracker

Đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng là cập nhật nhất và do đó thông tin đáng tin cậy nhất hiện có. Xem chính xác những gì đã thay đổi trong cơ sở dữ liệu và khi nào các phiên bản tiêu chuẩn cập nhật được cùng với đó thông báo các thay đổi dữ liệu thuộc tính. Đọc thêm

Tracker

Suppliers

Duyệt, tìm kiếm và nhanh chóng tìm các nhà cung cấp vật liệu từ khắp nơi trên thế giới kết hợp với Cơ sở dữ liệu của Total Metals cung cấp kết nối chính xác giữa các tài liệu và tính chất của chúng, và các nhà cung cấp địa phương hoặc toàn cầu tiềm năng. Đọc thêm

Suppliers

* Giá thành trên đây cho giấy phép đăng ký hàng năm (một năm) cho phiên bản web tương ứng