PolyPLUS เป็นชุดฐานข้อมูลของวัสดุอโลหะ คือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพลาสติก, เซรามิค, วัสดุผสม และข้อมูลมาตรฐานวัสดุ รวมถึงชุดฐานข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูง

Iเมื่อนำไปรวมเข้ากับชุดฐานข้อมูล Total Metals ซึ่งมีข้อมูลโลหะอัลลอยด์มากกว่า 350,000 ชนิด PolyPLUS จะทำให้คุณได้ข้อมูล Total Materia ที่คุณต้องการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว

ความท้าทาย
  • ค้นหาข้อมูลมาตรฐาน และคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุประเภทโพลิเมอร์ วัสดุผสม และเซรามิค
  • ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุหลายชนิดได้พร้อมๆกัน และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
  • ค้นหาข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับ FEA/CAE ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป ซึ่งคือค่าความเค้น-ความเครียด และข้อมูลความล้าa
  • ความยุ่งยากในการทำงานภายใต้แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมโลหะ และอโลหะ และเชื่อมโยงไปยังหลายกลุ่มธุรกิจ

แก้ไขปัญหา: Total Materia - PolyPLUS

โมดุล PolyPLUS จากโหมด Total Materia คือส่วนของข้อมูลคุณสมบัติวัสดุอโลหะกว่าพันชนิดไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เซรามิค และวัสดุผสม ซึ่งครอบคลุมและเป็นข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูง

plus
solution img
ศูนย์บริการทุกข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่คุณต้องการแบบเบ็ดเสร็จ

ด้วนฐานข้อมูลคุณสมบัติของโลหะที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก PolyPLUS ทำให้ฐานข้อมูลของ Total Metals นั้นสมบูรณ์ด้วยข้อมูลวัสดุอโลหะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคุณสมบัติของพลาสติก, เซรามิค และวัสดุผสม และทั้งหมดพร้อมให้คุณสัมผัสแล้วเพียงแค่คลิก!

solution img
ข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับอโลหะ

ตลอดจนงานอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูงของวัสดุประเภทโลหะ ด้วยโหมด Extended Range จะสามารถให้ข้อมูลกราฟความเค้น - ความเครียด และข้อมูลความล้าได้อย่างครอบคลุม

solution img
ผู้นำในการพัฒนา และเสริมสร้างระบบ

ด้วยความทุ่มเทของทีมพัฒนา PolyPLUS จะได้รับข้อมูลใหม่ๆ และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานทุกๆเดือน ซึ่งจะให้แหล่งข้อมูลของเราเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานด้านวิศวกรรมจะขาดไม่ได้้

สิทธิประโยชน์

ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุทั้งหมดที่คุณต้องการในที่เดียว; โอกาสใหม่ในการออกแบบโดยอาศัยประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบวัสดุทั้งหมดอย่างสมบูรณ์