PolyPLUS ger ut icke-metalliska materialegenskaper för tusentals plaster, keramer och kompositer, vilka omfattar både patentskyddat material och standardmaterial samt även avancerad materiell egenskapsdata.

Integrerad med Total Metals databas vilket innehåller över 350,000 metallegeringar. PolyPLUS tillåter Total Materia att användas som en allt i ett lösning för alla dina materiella kunskapsbehov.

Utmaningarna
  • Att hitta exakta spårbara standarder och patentskyddad materiell data för polymerer, kompositer och keramer
  • Samtidig jämförelse av olika typer av metalliska och icke - metalliska material och att hitta de bästa alternativen
  • Hitta sällsynt avancerade egenskaperinformation om material för FEA/CAE beräkningar bland annat spännings- töjnings samt utmattnings uppgifter
  • Ineffektivit att arbeta från flera resurser som omfattar metaller och icke-metaller, samt arbeta med flera affärsavdelningar och discipliner

Lösning: Tota Materia - PolyPLUS

PolyPLUS modulen från Total Materia erbjuder icke-metalliska materialegenskapsuppgifter för tusentals plaster, keramer och kompositmaterial som täcker ett brett utbud av standarder och information om avancerade materiella egenskaper.

plus
Lösning img
ULTIMAT ALLT I ETT LÖSNING FÖR ATT SATISFIERA ALLA BEHOV AV MATERIELLA EGENSKAPER

I kombination med världens mest omfattande databas för metaller, Total Metals, ger PolyPLUS alla fördelarna som Total Metals databasen har, men för icke-metaller inklusive informaton om materiella egenskaper för tusentals plaster, keramer samt kompositmaterial och allt bara en knapptryckning bort!

Lösning img
AVANCERAD DATA FÖR ICKEMETALLSEGENSKAPER

Förutom att ha en unik samling av avancerad data om metallegenskaper, erbjuder Extended Range också en omfattande uppsättning av spännings- töjningskurvor och utmattningsdata för icke-metaller.

Lösning img
EN NY METODIK FÖR UTVECKLING OCH UPPGRADERING

Genom vårt engagerade PolyPLUS lag samt ny data och funktionalitetsuppgraderingar varje månad, gör att vårt växande bibliotek av ickemetaller snabbt blivit en oumbärlig resurs för ingenjörssamfundet.

Fördelarna

En samland hjälp för all databehov av materiella egenskaper; nya möjligheter genom design samt jämförelse för helt diversifierade material