PolyPLUS je kolekcija osobina nemetala sa više desetina hiljada polimera, keramičkih, kompozitnih i drugih materijala. Obuhvata materijale iz standarda i iz proizvođačkih specifikacija, uključujući i napredne podatake osobina.

Integrisana sa bazom podataka metala Total Metals koja sadrži više od 350 000 materijala, PolyPLUS omogućava da Total Materia bude korišćena kao brzo i jedinstveno rešenje za Vaše potrebe za materijalima.

Izazovi
  • Pronalaženje preciznih podataka o osobinama iz standarda i od strane proizvođača, za polimere, kompozite, keramiku, cement, drvo i druge nemetalne materijale
  • Istovremeno poređenje različitih vrsta metala i nemetala, kao i pronalaženje najboljih alternativa za zamenu
  • Pribavljanje retkih naprednih informacija o osobinama materijala za FEA/CAE proračune, uključujući i dijagrame napon-deformacije i podatke o zamoru
  • Neefikasnost u saradnji različitih poslovnih celina i diciplina, koje koriste više različitih izvora informacija.

Rešenje: Total Materia - PolyPLUS

PolyPLUS modul sadrži osobine nemetala za više desetina hiljada polimera, keramičkih, kompozitnih i drugih materijala i pokriva široku paletu informacija o standardnim i naprednim osobinama.

plus
solution img
INTEGRISANI IZVOR ZA OSOBINE SVIH VRSTA MATERIJALA

Uz informacije o osobinama za više desetina hiljada nemetalnih materijala, PolyPLUS sadrži sve funkcionalnosti pregleda, pretrage i poređenja koje postoje u Total Materia, radi u sinergiiji sa najsveobuhvatnijom bazom o osobinama metala i sve to dostupno jednim klikom!

solution img
PODACI O NAPREDNIM OSOBINAMA ZA NEMETALE

Pored jedinstvene kolekcije naprednih osobina za metale, Extended Range takođe nudi veliku kolekciju dijagrama napon-deformacije i podataka o zamoru nemetala.

solution img
JEDINSTVENI RAZVOJ I AŽURIRANJE

Ažuriranje novih podataka i funkcija se vrše na mesečnom nivou, što znači da naša PolyPLUS baza nemetala neprestano raste i predstavlja neophodan izvor informacija o novim materijalima za inženjersku zajednicu.

Prednosti za vas

Jedininstveni resurs za sve potrebne podatke o osobinama materijala; nove mogućnosti u projektovanju pomoću upoređivanja učinka potpuno različitih materijala