PolyPLUS on epämetallisten materiaalien ominaisuuksien tietojoukko, joka sisältää muovit, komposiitit ja keraamiset materiaalit, ja kattaa sekä merkki- että standardimateriaalit. Lisäksi se sisältää edistyneitä ominaisuustietoja.

PolyPLUS on integroitu Total Metals -tietokantaan, joka sisältää yli 350 000 metalliseosta. PolyPLUS mahdollistaakin Total Materian käytön ainoana tarvittavana materiaalitiedonlähteenä.

Haasteet
  • Tarkan ja jäljitettävissä olevan ominaisuusdatan löytäminen polymeereista, komposiiteista ja keraamisista materiaaleista
  • Yhtäaikainen erilaisten metallien ja epämetallien vertailu ja parhaiden vaihtoehtojen löytäminen
  • Harvinaisen ja edistyneen ominaisuustiedon, kuten jännitys-venymä-käyrien ja väsymisdatan, etsiminen FEA-/CAE-laskelmia varten
  • Tehottomuus useiden metalleja ja epämetalleja käsittävien lähteiden kanssa ja useiden liiketoimintayksikköjen ja alojen kesken työskenneltäessä

Ratkaisu: Total Materia - PolyPLUS

Total Materian PolyPLUS-moduuli tarjoaa ominaisuustietoa tuhansista epämetalleista, kuten muoveista, komposiiteista ja keraamisista materiaaleista. Se kattaa suuren määrän standarditietoa sekä edistynyttä ominaisuusdataa.

plus
ratkaisu img
AINOA TARVITTAVA LÄHDE MATERIAALIEN OMINAISUUKSIIN LIITTYEN

Yhdessä maailman kattavimman metallien ominaisuustietokannan kanssa PolyPLUS tarjoaa kaikki Total Metals -tietokannan edut epämetalleille sisältäen ominaisuustiedot tuhansista muoveista, komposiiteista ja keraamisista materiaaleista - kaikki yhdellä napinpainalluksella!

ratkaisu img
EDISTYNYTTÄ OMINAISUUSTIETOA EPÄMETALLEISTA

Sen lisäksi, että tarjolla on uniikki kokoelma edistynyttä ominaisuusdataa metalleista, saatavilla on myös kattava joukko jännitys-venymä-käyriä ja väsymisdataa epämetalleista.

ratkaisu img
ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ KEHITYSTÄ JA PÄIVITYKSIÄ

Omistautunut PolyPLUS-tiimimme päivittää moduuliin uutta tietoa ja uusia toiminnallisuuksia kuukausittain. Näin ollen kasvava epämetallikirjastomme on nopeasti muuttumassa korvaamattomaksi resurssiksi insinööriyhteisölle.

Hyödyt

Ainoa tarvittava lähde materiaalien ominaisuuksia etsittäessä; uusia mahdollisuuksia suunnittelussa täysin erilaisten materiaalien suorituskyvyn vertailun kautta