Właściwości Fizyczne w Total Materia

Właściwości fizyczne metali, takie jak gęstość, moduł Young'a, liczba Poissona, przewodnictwo cieplne, oporu elektrycznego, zależy od wielu czynników, począwszy od zmian w składzie chemicznym i fazy, obróbki cieplnej i przetwarzania do krystalitów w kierunku osi. Wartości właściwości fizyczne metali są często uzależnione od kierunku, w którym mierzone są w siatki krystaliczne,. W związku z tym, przyporządkowany im numer jest tylko przybliżeniem.

ISTOTNE JEST ABY DOBRZE ZRIZUMIEĆ ZNACZENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY MATARIALAMI, NIE JEST TO PROSTE I JEDNOZNACZNE I NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ O OGRANICZENIACH. Należy pamiętać, że właściwości fizyczne metali mogą znacznie się różnić, dlatego wartości określonych w Total Materia SĄ JEDYNIE ORIENTACYJNE I NIE MOGĄ BYĆ STOSOTWANE DO KOŃCOWEGO PROCESU Projektowania, nawet gdy jeżeli są zapewnione przez SDO. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie ostatecznego sprawdzenia i testowani właściwości materiałów i przydatności do konkretnego zastosowania.

W trosce o zapewnienie specjalistom najwięcej jak to możliwe istotnych informacji , Total Materia opracował i wprowadził sposób prezentacji właściwości fizycznych, które mogą być przedstawione jako kontinuum kategorii od najbardziej niezawodnych specyfikacji opublikowanych w SDO do bardziej ogólnikowych informacji opublikowanych przez różne źródła. Podejście kontinuum posiada 3 odrębne kategorii opisane poniżej.

Oficjalne

Dla niektórych materiałów, właściwości fizyczne są przedstawione w specyfikacji opublikowanej przez odpowiednie organizacje normalizacyjne (SDO). Informacje publikowane przez SDO są generalnie wiarygodne, jednakże wartości fizycznych właściwości są zazwyczaj jedynie orientacyjne. W przeciwieństwie do właściwości mechanicznych takich jak wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności, które są obowiązkowymi wymogami jakościowymi dla dostawców. Właściwości fizyczne są zazwyczaj bardziej orientacyjne, z większym marginesem do zaakceptowania, chyba że stwierdzone inaczej.

Inne Źródła

Kategoria Total Materia Inne Źródła dla właściwości fizycznych zawiera informacje z przemysłu metalurgicznego, literatury akademickiej, broszur, katalogów producentów, analiz i opublikowanych dokumentów w internecie. Metalurdzy i inżynierowie Total Materia przejrzeli ten materiał i wprowadzili ustalenia co do ich ważności. Chociaż informacje z tych źródeł są zwykle poprawne, widzimy ten poziom wiarygodności jako niższy niż zalecenia opublikowane przez SDO. W związku z tym, należy przeprowadzić bardziej dokładną analizę właściwości i związane z nimi zastosowania dla materiału.

Typowe Wartości

Na podstawie wiedzy metalurgicznej, statystyce i analizy literatury, Total Materia przewiduje typowe wartości dla różnych grup metali, które są pogrupowane według podobieństwa metalurgicznych i fizycznych właściwości. Te typowe Wartości są z natury orientacyjne i mogą być używane tylko jako pierwszy punkt wyjścia do obliczeń, a nie jako ostateczną wartość.