สั่งซื้อตอนนี้

ขั้นตอนที่1

ขั้นตอนที่2

ขั้นตอนที่3

ชนิดใบอนุญาต

ผู้ใช้งานบุคคลเดียว
ผู้ใช้งานหลายบุคคล

รูปแบบผลิตภัณฑ์

Basic Package
$1530
Total Materials, DataPLUS, Suppliers, Tracker

Add-On

Extended Range
$690
stress-strain curves, formability diagrams, fatigue and creep data
SmartComp
$570
metal identification by chemical composition obtained from spectrometer or other analytical sources
Material Console
$570
provides multiple functionalities to support more efficient, accurate and personalized material selection
Compliance
$1010
provides a single source of information about global regulations for materials and substances
Total
$1530