สั่งซื้อตอนนี้

ขั้นตอนที่1

ขั้นตอนที่2

ขั้นตอนที่3

ชนิดใบอนุญาต

ผู้ใช้งานบุคคลเดียว
ผู้ใช้งานหลายบุคคล

รูปแบบผลิตภัณฑ์

Basic Package
$1450
Total Materials, DataPLUS, Suppliers, Tracker

Add-On

Extended Range
$640
stress-strain curves, formability diagrams, fatigue and creep data
SmartComp
$530
metal identification by chemical composition obtained from spectrometer or other analytical sources
Material Console
$540
provides multiple functionalities to support more efficient, accurate and personalized material selection
Compliance
$960
provides a single source of information about global regulations for materials and substances
Total
$1450