December 2020

Uppgraderingar
 • Nya ASD-STAN standarder för aerospace legeringar har lagts till
 • Materialuppdateringar för SAE AMS specifikationer
 • AFNOR NF standarduppdaterad för gjuteriprodukter
 • Uppdateringar av ISO specifikationer för mjuka lödlegeringar
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Åldringsdata för aluminiumlegeringar har lagts till
 • Ny data för polymerer, kompositer och lim
 • Ny SAE-data för polymerer
 • Uppdatera JIS-data för keramer
 • Ny vätskeåldring, tid- temperatursberoende och bestrålningsdata för polymerer
 • Nya polymerer, keramer och metalldata för 3D-printning
 • Ny korrosionsdata för polymerer
 • Ny överensstämmelse och substansdata
artiklar

November 2020

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till GOST krygogena stålplattor
 • Materialuppdateringar för SAE AMS specifikationer
 • ASTM standarduppdateringar för legeringar för kirurgiska instrument
 • Uppdaterade metalmaterial från B.S. specifikationer
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Ny patentskyddad data för polymerer och lim
 • Nya och uppdaterade ASTM standarder för keramer
 • Ny patentskyddad data för polymerer som inehåller korrosionsdata
 • Ny vätskeåldrings-, tid-temperatur beroende-, värderbeständiga och bestrålningsdata för polymerer
 • Nya polymerer för 3D-utskrift
 • Ny korrosionsdata för polymerer
 • Ny överensstämmelse- och substans data
artiklar

Oktober 2020

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till högtemperaturs titanium legeringar för aerospace
 • Uppdaterade AA bearbetade aluminium legeringar
 • EN standarduppdateringar för ihåliga strukturstålssektioner
 • Fortsatta ASME specifications uppdateringar
 • Nya patentskyddade data för smörjmedel
 • Nya patentskyddade data för polymerer, lim och keramer
 • Nya GOST standarder för lim
 • Nya flytande åldrings, tids-temperaturs beroende, väderbeständing och strålnings data för plymerer.
 • Nya polymerer för 3D printning
 • Ny korrosionsdata för polymerer
 • Ny överensstämmelse och substansdata
artiklar

September 2020

Uppgraderingar
 • Materialuppdateringar för ASTM legeringar för diverse applikationer
 • ISO standarduppdateringar för grått gjutjärn
 • Uppdateringar till JIS standarder för kompakta vermikulära grafitjärn
 • Nya patentskyddade data för smörjmedel
 • Nya metaller och plymerer för 3D-utskrifter
 • Nya patentskyddade data för polymerer, lim och keramer
 • Uppdaterade ASTM standarder för Polymerer
 • Nya GOST standarder för packningar
 • Nya flytande åldrings och slitnings data för polymerer
 • Ny korrosions data för polymerer
 • Ny överenstämmelse och ämnesdata
 • Nya ämnes föreskrifter: (EU) No 1257/2013, IMO MEPC.269(68), Montreal Protocol, Rotterdam Convention, (EC) No 1005/2009, (EU) 2019/1021
artiklar

Augusti 2020

Uppgraderingar
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim och keramer
 • Ny avgasningsdata för polymerlim
 • Uppdaterade ASTM standarder för polymerer
 • Nya flytande åldrings-, tids-tempereatur beroende data för polymerer
 • Ny multipoint data för polymerer
 • Ny korrosionsdata för polymerer
 • Nya metaller för andvänding vid 3D-utskrift
 • Ny överensstämmelse- och substansdata
 • Nya substans föreskrifter: Stockholm Convention, SIN List, Clean Air Act (CAA), Korea Existing Chemicals Inventory (KECI), National Inventory of Chemical Substances of Mexico (INSQ)
 • Fortsatta uppdateringar av SAE AMS stål specifikationer
 • Tillagda nya ASD-STAN prEN specifikationer för aerospace serien
 • Uppdaterade AA legeringar I enlighet med 'Teal Sheets'
 • Fortsatt tilläggning av nya smörjkvaliteter
artiklar

Juli 2020

Uppgraderingar
 • ASTM uppdateringar för höghålfasta stålsmiden
 • Uppdateringar av EN korrosionsbeständiga fästelement av stål
 • Nya registrerade AA-kvaliteter är tillagda
 • Fortsatt tilläggning av nya smörjmedelskvaliteter
 • Ny utgasningsdata för polymerlim
 • Ny vätskeåldrings, tid-temperatur beroende data för polymerer
 • Ny multipointdata för polymerer
 • Ny överensstämmelse och substans data
 • Ny korrosionsdata för polymerer
artiklar

Juni 2020

Uppgraderingar
 • SAE AMS-standarduppdateringar för titanlegeringar
 • Uppdateringar av AFNOR NF-specifikationerna för aerospace
 • Fortsatta ASME-standarduppdateringar för tryckkärl
 • Fortsatt tilläggning av nya smörjmedelskvaliteter
 • Ny utgasningsdata för polymerlim
 • Nya vätskeåldrings, tid-temperatur beroende data för polymerer
 • Ny multipointdata för polymerer
 • Nya överenstämmelse- och ämnesdata
 • Ny korrosionsdata för polymerer
artiklar

Maj 2020

Uppgraderingar
 • Fortsatta ASTM-standarduppdateringar
 • Nya EN aerospace standarder har lagts till
 • Uppdaterade specificationer för duktila GB järn
 • Nya smörjmedelskvaliteter är tillagda
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Uppdaterade ASTM-standarder för polymerer
 • Ny data för 3D-utsrkiftsmetaller och icke-metaller
 • Nya fluid aging samt tids-temperatur data
 • Nya överensstämmelse och ämnesdata
artiklar

April 2020

Uppgraderingar
 • Uppdateringar av GOST-specifikationer för aluminiumtrådar
 • Uppdaterade Lloyd's Register specifikationer
 • JIS standarduppdateringar för formbara järngjutningar
 • Ny Enviro-data för aluminiumlegeringar
 • Fortsatt tilläggning av nya smörjmedelskvaliteter
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Ny kemiskresistensdata för polymerer
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskriftsmetaller och icke-metaller
 • Ny Enviro-data för polymerer
 • Nya överensstämmelse och ämnesdata
artiklar

Mars 2020

Uppgraderingar
 • Uppdaterade titanbaserade legeringar med AECMA specifikation
 • Tillagda SAE J-specifikationer för rör av rostfritt stål
 • Uppdateringar av EN Aerospace-serien - stål och värmebeständiga legeringar
 • ASTM-uppdateringar för superhettade- och värmeväxlarrör
 • Fortsatta uppdateringar av nya kvaliteter för smörjmedel och kylmedel
 • Ny miljödata för tyska metaller
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Ny multipointdata för polymerer
 • Nya kemiska resistensdata för polymerer
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskriftsmetaller och icke-metaller
 • Ny miljödata för polymerer och metaller
 • Ny överensstämmelse och ämnesdata
artiklar

Februari 2020

Uppgraderingar
 • Uppdateringar av GB-titanlegeringar för höga temperaturer
 • ASME-ståluppdateringar från BPVC II Del A 2019
 • Uppdateringar till ISO gjutna verktygsstål
 • Fortsatt nya kvaliteter för smörjmedel och kylmedel
 • Ny miljödata för Ryska metaller
 • Nya patentskyddade data för polymerer, lim och kompositer
 • Ny multipointdata för polymerer
 • Nya kemiska resistensdata för polymerer
 • Nya patentskyddade data för 3D-utskriftsmetaller och icke-metaller
artiklar

Januari 2020

Uppgraderingar
 • Nya patentskyddade kvaliteter för smörjmedel och kylvätskor är tillagda
 • JIS standarduppdateringar för GO elektriska stål
 • ASTM-standarduppdateringar för ett brett utbud av applikationer
 • Uppdateringar av NF-stål för högtemperaturapplikationer
 • Uppdateringar av MPIF-standarder 35 för järn-, koppar- och nickelstål
 • Ny patentskyddad data för polymerer och lim
 • Nya kemiska resistensdata för polymerer
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskriftsmetaller och icke-metaller
 • Ny miljödata för metaller
 • Nya överensstämmelse- och ämnesdata
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com