Decembar 2020

Ažuriranja
 • Dodati novi ASD-STAN standardi za legure sa primenom u vazduhoplostvu
 • Ažuriranja materijala iz SAE AMS specifikacija
 • Ažuriranja AFNOR NF standarda za livačke proizvode
 • Ažuriranja ISO specifikacija legura za meko lemljenje
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Dodati podaci o starenju Al legura
 • Novi podaci za polimere, kompozitne materijale i adhezive
 • Novi SAE podaci za polimere
 • Ažurirani JIS standardi za keramičke materijale
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima, zavisnosti od vremenskih prilika i zračenja
 • Novi polimerni i keramički materijali za primenu u 3D štampi
 • Novi podaci o koroziji polimera
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Novembar 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja podataka o GOST kriogenim čeličnim pločama
 • Ažuriranja materijala iz SAE AMS specifikacija
 • Ažuriranja ASTM standarda legura za hirurške instrumente
 • Ažuriranja metalnih materijala iz B.S. specifikacija
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za polimere i adhezive iz kataloga proizvođača
 • Novi i ažurirani ASTM standardi za keramičke materijale
 • Novi podaci za polimere iz kataloga proizvođača, uključujući podatke o koroziji polimera
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima, zavisnosti od vremenskih prilika i zračenja
 • Novi polimerni materijali za primenu u 3D štampi
 • Novi podaci o koroziji polimera
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Oktobar 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja podataka o Ti legurama za vazduhoplovnu industriju pri ispitivanjima na povišenim temperaturama
 • Ažuriranja podataka o AA kovanim legurama aluminijuma
 • Ažuriranja podataka iz EN standarda za šuplje konstrukcijske čelične profile
 • Nastavljeno ažuriranje ASME standarda
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za polimere, adhezive i keramičke materijale iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o adhezivima iz GOST standarda
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima, zavisnosti od vremenskih prilika i zračenja
 • Novi polimerni materijali za primenu u 3D štampi
 • Novi podaci o koroziji polimera
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Septembar 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja podataka o ASTM legurama za različitu primenu
 • Ažuriranja ISO standarda za sivo liveno gvožđe
 • Ažuriranja JIS standarda za vermikularno liveno gvožđe
 • Novi podaci za maziva
 • Novi metali i polimeri sa primenom u 3D štampi
 • Novi podaci za polimere, adhezive i keramičke materijale iz kataloga proizvođača
 • Ažuriranja ASTM standarda za polimere
 • Novi GOST standardi za zaptivke
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremenskih prilika
 • Novi podaci o koroziji polimera
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Nove regulative o supstancama: (EU) No 1257/2013, IMO MEPC.269(68), Montreal Protocol, Rotterdam Convention, (EC) No 1005/2009, (EU) 2019/1021
Članci

Avgust 2020

Ažuriranja
 • Novi podaci za polimere, adhezive i keramičke materijale iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o niskoj degazaciji kod polimernih adheziva
 • Ažuriranja ASTM standarda za polimere
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi podaci o polimerima u formi dijagrama
 • Novi podaci o koroziji polimera
 • Novi metali sa primenom u 3D štampi
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Nove regulative o supstancama: Stockholm Convention, SIN List, Clean Air Act (CAA), Korea Existing Chemicals Inventory (KECI), National Inventory of Chemical Substances of Mexico (INSQ)
 • Nastavljeno ažuriranje SAE AMS specifikacija čelika
 • Dodate nove ASD-STAN prEN specifikacije za vazduhoplovnu industriju
 • Ažuriranja AA legura u skladu sa 'Teal Sheets'
 • Nastavljeno dodavanje novih podataka za maziva
Članci

Jul 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja ASTM standarda za otkivke od mikrolegiranih čelika
 • Ažuriranja EN standarda za čelične zatvarače otporne na koroziju
 • Dodati novi registrovani AA materijali
 • Nastavljeno dodavanje novih podataka za maziva
 • Novi podaci o niskoj degazaciji kod polimernih adheziva
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi podaci o polimerima u formi dijagrama
 • Novi Compliance podaci I podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji polimera
Članci

Jun 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja SAE AMS standarda za legure titanijuma
 • Ažuriranja AFNOR standarda za vazduhoplovnu industriju
 • Nastavljeno ažuriranje ASME standarda za posude pod pritiskom
 • Nastavljeno dodavanje novih podataka za maziva
 • Novi podaci o niskoj degazaciji kod polimernih adheziva
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi podaci o polimerima u formi dijagrama
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji polimera
Članci

Maj 2020

Ažuriranja
 • Nastavljeno ažuriranje ASTM standarda
 • Dodata nova serija EN standarda za vazduhoplovnu industriju
 • Ažuriranja GB specifikacija za kovano gvožđe
 • Novi podaci za maziva
 • Novi podaci za polimere, adhezive i kompozitne materijale iz kataloga proizvođača
 • Ažuriranja ASTM polimera
 • Novi podaci za 3D metale i nemetale
 • Novi podaci o starenju materijala u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Januar 2020

Ažuriranja
 • Dodavanje novih vrsta svojstava za maziva i rashladne tečnosti iz specifikacija proizvođača
 • Aktualizacije JIS standarda za GO električne čelike
 • Ažuriranje ASTM standarda sa širokim spektrom aplikacija
 • Ažuriranje NF čelika za primenu na visokim temperaturama
 • Ažuriranja MPIF standarda 35 za gvožđe, bakar i nikl čelik
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere i adhezive
 • Novi podaci o hemijskom otporu za polimere
 • Novi poodaci iz specifikacija proizvođača za 3D metale za štampanje i nemetale
 • Novi enviro podaci za metale
 • Novi compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com