December 2019

Uppgraderingar
 • ASME-ståluppdateringar från BPVC II del A 2019
 • Uppdateringar av EN-stål för varmvalsade produkter
 • Uppdateringar av koreanska KS-stål med hög avkastningsstyrka
 • Fortsatta SAE AMS-uppdateringar för järnhaltiga och icke-järnhaltiga material
 • Ny patentskyddad data för polymerer
 • Nya AECMA-, ISO-, EN- och SAE-standarder för polymerer
 • Nya GB-standarder för keramer
 • Nya GOST-standard för kompositer
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskriftsmetaller och icke-metaller
 • Ny miljödata för metaller och icke-metaller
 • Ny korrosionsdata för metaller
 • Ny överensstämmelse- och substansdata
artiklar

November 2019

Uppgraderingar
 • Värmebeständiga nickelbaserade legeringar uppdaterade enligt AECMA specifikationer
 • Uppdateringar av WL aerosapce berarbetade aluminium och magnesiumlegeringar
 • Ny GB-standard för rostfrria stålfjädrar
 • Ny patentskyddad data för polymerer, skum och kompositer
 • Uppdaterade ISO- och EN-standardpolymerer tillagda
 • Uppdaterade GOST-standarder för cement och keramer
 • Uppdaterade EN-standarder för trä
 • Ny multipointdata för polymerer
 • Ny överensstämmelse och ämnesdata
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskrifts metaller och icke-metaller
 • Ny korrosionsdata för metaller och biopolymerer
 • Kritiska råmaterial (CRM) och konfliktmineraler är tillagda
artiklar

Oktober 2019

Uppgraderingar
 • ASME ståluppdateringar enligt ASME BPVC II 2019
 • ISO-standarduppdateringar för grått gjutjärn
 • Fortsatta ASTM-standarduppdateringar för järnhaltiga och icke-järnhaltiga material
 • Indiska IS-standarduppdateringar för kullagerstål
 • Ny patentskyddad data för keramer, kompositer och polymerer.
 • Nya GOST-limstandarder
 • Nya IEC, EN och GB standarder för kompositer
 • Nya IEC- och EN-standarder för polymerer
 • Ny patentskyddad data för 3D-utskrift metaller och icke-metaller
 • Ny jämförelse- och substansdata
 • Nya korrosionsdata för metaller
artiklar

September 2019

Uppgraderingar
 • SAE AMS-specifikationer uppdaterade för magnetiska legeringar av nickeljärn
 • Uppdaterade metallmaterial från VdTÜV-WB-specifikationer
 • Nya registrerade smida aluminiumlegeringar tillagda från 'Teal ark'
 • Materialuppdateringar för UNI-legeringar för använing i olika applikationer
 • Ny standard tillagd: NEMA (National Electrical Manufacturer Association)
 • Ny patentskyddad data för polymerer och lim
 • Nya IEC, EN och GOST standarder för lim
 • Nya IEC, EN, GB och GOST standarder för keramer
 • Uppdaterade GB- och GOST-standarder för keramer
 • Ny jämförelse- och substansdata
 • Ny bestrålning- och tid-temperaturdata för metaller
 • Nya flytandeåldrings- och tid-temperaturdata för polymerer
 • Nya korrosionsdata för metaller
artiklar

Augusti 2019

Uppgraderingar
 • EN standarduppdateringar för svetsade stålrör för tryckändamål
 • Fortsatta ASTM-uppdateringar för järnhaltiga och icke-järnhaltiga material
 • Uppdaterad dubbelfasstål acct. till GB-standarder
 • B.S. Standarduppdateringar för gjutningar av aluminium och koppar
 • Ny patentskyddad- samt standarddata för polymerer och lim
 • Nya IEC, GB och uppdaterade EN-standarder för keramer
 • Nya IEC, EN och GOST standarder för kompositer
 • Uppdaterade GOST-standarder för polymerer, lim och keramer
 • Nya compliance- samt ämnesdata
 • Nya bestrålnings- och tidstemperaturdata för metaller
 • Ny flytande åldingsinformation och tidstemperatur för polymerer
 • Ny korrosionsdata för metaller
artiklar

Juli 2019

Uppgraderingar
 • Nya vietnamesiska specifikationer tillagda för värmebehandlingsbara stål
 • Metallmaterial för flygplan uppdaterade från UNI-specifikationer
 • Uppdateringar av AS-standarder för ihåliga sektionsstål
 • GOST-standarduppdateringar för låg kolhaltiga stål för emaljering
 • Nya patentskyddande data för polymerer, lim och kompositer
 • Nya EN- och IEC-standarder för kompositer som används för kretskort
 • Uppdaterade ISO- och EN-standarder för keramer
 • Nya och uppdaterade SAE AMS-standarder för polymerer och honeycombs
 • Ny patentskyddad- samt standarddata för tribologi
 • Nya compliance- och ämnesdata tillagda
 • Nya multipointdata för polymerer
 • Nya bestrålnings- och tidstemperaturdata för metaller
artiklar

Juni 2019

Uppgraderingar
 • ASTM-specifikationsuppdateringar för nickel-krom-järnlegeringar
 • Uppdateringar för SAE AMS korrosionsbeständiga stål
 • Svetsade JIS-material för värmeväxlarrör är uppdaterade
 • Ny TU-specifikation för stänger av precisionslegeringar
 • Uppdaterade AFNOR NF gjuteriprodukter
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Nya EN, IEC, JIS och GOST standarder för kompositer som används i kretskort
 • Nya ISO, EN och GB-standarder för PMMA-ark
 • Nya och uppdaterade ISO-standarder för keramer för medicinsk tillämpning
 • Uppdaterade SAE-standarder för aluminiumlegerade honeycombs
 • Ny compliance- och substansdata är tillagda
 • Ny korrosionsdata för metaller och polymerer
 • Ny flytande slitagedata för polymerer
 • Ny bestrålning och tidstemperaturdata för metaller
artiklar

Maj 2019

Uppgraderingar
 • Nya AECMA prEN standarder för material från aerospace serien är tillagd
 • Uppdateringar till NBR höghållfast-, flerkomponentstål
 • Kallhärdat stål uppdaterat för SEW-specifikationer
 • ISO metalliska material för implantat inom kirurgi är tillagda
 • Uppdateringar till DIN bearbetade aluminium legeringar i en rad av olika produktformat
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim, keramer och kompositer
 • Nya EN, IEC och JIS standarder för kompositer inom kretskort
 • Ny överensstämmelse- och substansdata har lagts till
 • Ny korrosionsdata för metaller
 • Ny data för flytande åldring av polymerer
 • Ny bestrålning- och tidstemperaturdata för metaller
artiklar

April 2019

Uppgraderingar
 • EN standarduppdateringar för aluminiumlegeringar från aerospace serien
 • Uppdateringar till GB-stål för seghärdning
 • ASTM-specifikationsuppdateringar för smide av rostfritt stål
 • Tan sheets tillagda för AA-standardlegeringar
 • VDI-material tillagda för trimning och formning
 • Ny patentskyddad data för polymerer och lim
 • Nya EN- och IEC-standarder för kompositer som används för kretskort
 • Nya överensstämmelse- och substansdata har lagts till
 • Ny patentskyddad korrosionsdata för metaller
 • Ny vätskeåldringsdata för polymerer
 • Ny bestrålning och tid-temperaturdata för metaller
artiklar

Mars 2019

Uppgraderingar
 • ISO-standarduppdateringar för ythärdande stål
 • Uppdateringar till JIS koppar och magnesium legeringsgrader
 • Fortsatta uppdateringar för bearbetade AA legeringar
 • SAE AMS standarduppdateringar för järn- och icke-järnhaltiga material
 • Patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Nya TU-standard för polymerer
 • Compliance och substansdata har lagts till
 • Ny miljötålhetsdata för polymerer är tillagda
 • Ny bestrålning- samt tid- och temperaturberoende data för polymerer
 • Ny SAE-standarder för 3D-printning av metaller
 • Nya korrosionsdata för metaller
artiklar

Februari 2019

Uppgraderingar
 • Uppdaterade AA aluminiumlegeringar i form av gjutgods och metalltackor
 • ASTM-specifikation för metallbaserade Niobium-Hafnium-legeringar
 • API-specifikation pipelines är tillagda
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim, keramer och kompositer
 • Ny viskositetsskjuvhastighets (multipunkt) data för limmaterial
 • Ny compliance och substansdata
 • Ny bestrålning och vittringsdata för polymerer
 • Nya diagram och enpunktskorrosionsdata för metaller
 • Nya patentskyddade data vid 3D-printning av polymerer och metaller
 • Ny SAE-standard för 3D-printning av metaller
artiklar

Januari 2019

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till GOST-specifikationer för stålvajrar
 • Fortsatte SAE AMS materialuppdateringar
 • ISO standarduppdateringar för stålborrrör
 • Egenskaper för polymerer och lim
 • Nya öcompliance data har lagts till
 • Kommer snart!: Ny modul, Enviro
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com