Decembar 2019

Ažuriranja
 • Ažuriranja ASME čelika sa - BPVC II deo A 2019
 • Ažuriranja EN čelika za toplo valjane proizvode
 • Ažuriranja korejskih čelika KS sa visokom granicom tečenja
 • Nastavak SAE AMS ažuriranja za crne i obojene materijale
 • Novi podaci o polimerima iz specifikacija proizvođača
 • Novi AECMA, ISO, EN i SAE standardi za polimere
 • Novi GB standardi za keramiku
 • Novi GOST standardi za kompozite
 • Novi podaci za 3D štampanje metala i nemetala
 • Novi podaci u Enviro komponenti za metale i nemetale
 • Novi podaci o koroziji za metale
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Novembar 2019

Ažuriranja
 • Ažuriranje legura nikla otpornih na toplotu prema AECMA specifikacijama
 • Ažuriranja WL vazduhoplovnog vučenog aluminijuma i magnezijumskih legura
 • Novi GB standard za opružne ćice od nerđajućeg čelika
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere, penu i kompozite
 • Ažuriranje dodatih ISO i EN standarda za polimere
 • Ažuriranje GOST standarda za cemente i keramiku
 • Ažuriranje EN standarda za drvo
 • Novi podaci u više tačaka za polimere
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za 3D metale za štampanje i nemetale
 • Novi podaci o koroziji za metale i biopolimere
 • Dodvanje kritične sirovina (CRM) i konfliktnih minerala
Članci

Oktobar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirani ASME čelici u skladu sa ASME BPVC II 2019
 • Ažuriranja ISO standarda za sivo legirano gvožđe
 • Nastavak ažuriranja ASTM standarda za obojene i neobojene materijale
 • Ažuriranje IS standarda za čelične kuglične ležajeve
 • Novi podaci iz specifikacije proizvođača za kermiku, kompozite i polimere
 • Novi GOST standardi za adhezive
 • Novi IEC, EN i GB standardi za kompozite
 • Novi IEC i EN standardi za polimere
 • Novi podaci iz specifikacije proizvođača za 3D štampanje metala i nemetala
 • Novi Compliance podaci i novi podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji za metale
Članci

Septembar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirane SAE AMS specifikacije za magnetne legure nikla-gvožđa
 • Ažurirani metalni materijali prema VdTUV-VB specifikacijama
 • Dodate nove registrovane legure kovanog aluminijuma iz „Teal sheet-a“
 • Ažuriranja materijala za UNI legure koje se koriste u raznim aplikacijama
 • Dodat novi standard: NEMA (Nacionalna asocijacija proizvođača električne energije)
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere i lepila
 • Novi IEC, EN, GB i GOST standardi za adhezive
 • Novi IEC, EN i GOST standardi za keramiku
 • Aktualizacija GB i GOST standarda za keramiku
 • Novi Compliance podaci i GOST standardi za keramiku
 • Novi podaci o iradijaciji i zavisnosti od vremena i temperature za metale
 • Novi podaci o starenju tečnosti i zavisnosti od vremena i temperature za polimere
 • Novi podaci o koroziji za metale
Članci

Avgust 2019

Ažuriranja
 • Aktualizacija EN standarda za zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom
 • Kontinuirane ASTM aktualizacije za ažuriranja za materijale od gvožđa i obojenih metala
 • Ažuriranje dvofaznog čeličnog dejstva prema GB standardima
 • Aktualizacija B.S.standarda za aluminijumske i bakarne odlivke
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača i iz standarda za polimere i adhezive
 • Novi IEC, GB i aktualizovani EN standardi za keramiku
 • Novi IEC, EN i GOST standardi za kompozite
 • Aktualizacija GOST standarda za polimere, adhezive i keramiku
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o iradijaciji i zavisnosti od vremena i toplote za metale
 • Novi podaci o starenju fluida i o zavisnosti od vremena i toplote za polimere
 • Novi poaci o koroziji za metale
Članci

Jul 2019

Ažuriranja
 • Dodavanje novih vijetnamskih specifikacija za termički obradive čelike
 • Aktualizacija UNI specifikacija za metale u vazduhoplovnoj industriji
 • Aktualizacija AS standarda za čelike šupljeg profila
 • Aktualizacija GOST standarda za niskougljenične čelike za emajliranje
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere, adheziva i kompozite
 • Novi EN i IEC standardi za kompozite korišćene za štampane ploče
 • Aktualizacija ISO i EN standarda za keramiku
 • Novi i aktualizovani SAE AMS standardi za polimere i materijale sa strukturom saća
 • Novi podaci o tribologiji iz specifikacija proizvođača i standarda
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi multipoint podaci za polimere
 • Novi podaci o iradijaciji i zavisnosti od vremena i temperature za metale
Članci

Jun 2019

Ažuriranja
 • Ažuriranje ASTM specifikacija ua Ni-Cr-Fe legure
 • Ažuriranje SAE AMS čelika otpornih na koroziju
 • Ažurirani JIS zavareni materijali za cevne izmenjivače toplote
 • Nove TU specifikacije za šipke preciznih legura
 • Ažurirani AFNOR NF livnički proizvodi
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere, adhezive i kompozite.
 • Novi EN, IEC, JIS i GOST standardi za kompozite korišćeni za štampane ploče
 • Novi ISO, EN i GB standardi za PMMA limove
 • Novi i ažurirani ISO standardi za keramiku za medicinsku primenu
 • Ažurirani SAE standardi za aluminijumske legure materijala sa strukturom saća
 • Dodati novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji metala i polimera
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima
 • Novi podaci o iradijaciji i zavisnosti od vremena i temperature za metale
Članci

Maj 2019

Ažuriranja
 • Dodati novi AECMA prEN standardi za materijale iz vazduhoplovne serije
 • Ažuriranje višekomponentnih čelika NBR visoke čvrstoće
 • Ažurirani hladni kaljeni čelici za SEW specifikacije
 • Ažurirani ISO metalni materijali za implantate u hirurgiji
 • Ažuriranje DIN kovanih aluminijumskih legura u različitim oblicima proizvoda
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača o polimerima, adhezivima, keramici i kompozitima
 • Novi EN, IEC i JIS standardi za kompozite koji se koriste za štampane ploče
 • Dodati novi compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji za metale
 • Novi podaci o starenju fluida za polimere
 • Novi podaci o zračenju i zavisnosti od vremena i temperature za metale
Članci

April 2019

Ažuriranja
 • Ažuriranje EN standarda za aluminijumske legure iz vazduhoplovne serije
 • Ažuriranje GB čelika za gašenje i kaljenje
 • Ažuriranje ASTM specifikacija za odkovke od nerđajućeg čelika
 • Tan sheets added to AA standard alloys
 • Dodani VDI materijali za obrezivanje i oblikovanje matrica
 • Novi podaci za polimere i adhezive iz specifikacija proizvođača
 • Novi EN i IEC standardi za kompozite koji se koriste za štampane ploče
 • Novi compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji za metale iz specifikacija proizvođača
 • Novi podaci o starenju fluida za polimere
 • Novi podaci o zračenju i zavisnosti od vremena i temperature za metale
Članci

Mart 2019

Ažuriranja
 • Ažuriranje ISO standarda za površinsko kaljenje čelika
 • Ažuriranje JIS bakarnih i magnezijumskih vrsta legura
 • Nastavak ažuriranja za AA kovane legure
 • Ažuriranje SAE AMS standarda za materijale od gvožđa i obojene metale
 • Podaci o polimerima, adhezivima i kompozitima od specifikacija proizvođača
 • Novi TU standardi za polimere
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o otpornosti na atmosferske uticaje
 • Novi podaci o zračenju i zavisnosti od vremena i temperature za polimere
 • Novi SAE standardi za 3D štampu metala
 • Novi podaci o koroziji za metale
Članci

Februar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirane AA legure aluminijuma u obliku odlivaka i ingota
 • ASTM specifikacija za ingote legura niobijuma i hafnija
 • Dodata API specifikacija za cevovode
 • Novi polimeri, adhezivi, keramika i kompoziti iz specifikacija proizvođača
 • New viscosity-shear rate (multipoint) data for adhezivne materijale
 • Novi (multipoint) podaci o brzini viskoznosti za
 • Novi podaci o zračenju i otpornosti na atmosferske uticaje za polimere
 • Novi dijagrami i pojedinačni podaci o koroziji metala
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za 3D štampu polimera i metala
 • Novi SAE standard za 3D štampu metala
Članci

Januar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirane su GOST specifikacije za čelične žice
 • Nastavljeno je ažuriranje SAE AMS materijala
 • Ažurirani su ISO standardi za čelične cevi za bušenje
 • Novi polimeri i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Dodati su novi Compliance podaci
 • Uskoro na sajtu novi modul - Enviro!
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com