Prosinec 2019

Aktualizace
 • Aktualizace oceli ASME z BPVC II část A 2019
 • Aktualizace EN ocelí pro výrobky válcované za tepla
 • Aktualizace korejských ocelí s vysokou mezí kluzu
 • Pokračující SAE AMS aktualizace pro kovy a nekovové materiály
 • Nová data ze specifikací výrobců pro polymery, pěny a kompozity
 • Nové standardy AECMA, ISO, EN a SAE pro polymery
 • Nové GB standardy pro keramiku
 • Nový GOST standard pro kompozity
 • Nové údaje ze specifikací výrobců ohledně 3D kovů a nekovových materiálů
 • Nová data v komponentě Enviro pro kovy a nekovy
 • Nové údaje o korozi pro kovy
 • Nová data Compliance a údaje o prvcích
články

Listopad 2019

Aktualizace
 • Žáruvzdorné slitiny na bázi niklu aktualizované podle specifikací AECMA
 • Aktualizace WL tvářených slitin hliníku a hořčíku v leteckém průmyslu
 • Nový standard GB pro dráty z nerezové oceli pro pružinu
 • Nové údaje ze specifikací výrobců pro polymery, pěny a kompozity
 • Aktualiace standardů ISO a EN ohledně přidaných polymerů
 • Aktualizace standardu GOST pro cementy a keramiku
 • Aktualizace EN standardů pro dřeva
 • Nová vícebodová data pro polymery
 • Nová data Compliance a údaje o prvcích
 • Nové údaje ze specifikací výrobců ohledně 3D kovů a nekovových materiálů
 • Nové údaje o korozi pro kovy a biopolymery
 • Přidání Informací o kritických surovinach (CRM) a konfliktích minetálech
články

Říjen 2019

Aktualizace
 • Aktualizace ocelí ASME podle ASME BPVC II 2019
 • Aktualizace standardu ISO pro šedé litiny
 • Pokračující aktualizace standardů ASTM pro železné a neželezné materiály
 • Aktualizace indických standardů IS pro oceli s valivými ložisky
 • Nová data ze specifikací výrobců pro keramiku, kompozity a polymery
 • Nové GOST standardy pro lepidla
 • Nové standardy IEC, EN a GB pro kompozity
 • Nové standardy IEC a EN pro polymery
 • Nová data ze specifikací výrobců pro 3D tisk kovů a nekovů
 • Nové data Compliance a údaje o prvcích
 • Nová data o korozi pro kovy
články

Září 2019

Aktualizace
 • Aktualizace SAE AMS specifikací pro magnetické, Ni-Fe slitiny
 • Aktualizace kovových materiálů z VdTÜV-WB specifikací
 • Nové registrované kované hliníkové slitiny přidané z „Teal sheets“
 • Aktualizace materiálů pro UNI slitiny používané v různých aplikacích
 • Přidání nového standadu: NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
 • Nová data pro polymery a adheziva ze specifikací výrobců
 • Nové IEC, EN a GOST standardy pro adheziva
 • Nové IEC, EN, GB a GOST standardy pro keramiku
 • Aktualitace GB a GOST standardů pro keramiku
 • Nová Compliance data a data o latkách
 • Nová data o ozařování a závislosti na teplotě a času u kovů
 • Nová data pro polymery o stárnutí tekutin a závislosti na teplotě a času
 • Nová data o korozi pro kovy
články

Srpen 2019

Aktualizace
 • Akzualizace EN standardů pro svařované ocelové trubky pro tlakové účely
 • Pokračující ASTM aktualizace pro železné a neželezné materiály
 • Aktualizovaný dvoufázový ocelový aktualizován podle GB standardů
 • B.S. aktualizace standardů odlitků z hliníku a mědi
 • Nová data ze specifikací výrobců a standardů pro polymery a adheziva
 • Nové IEC, GB a aktualizované GOST standardy pro keramiky
 • Nové IEC, EN a GOST standardy pro kompozity
 • Aktualizované GOST standardy pro polymery, adheziva a keramiky
 • Nová Compliance data a data o latkách
 • Nové údaje o ozářování a závislosti na teplotě a času u kovů
 • Nová data pro polymery o stárnutí tekutin a závislosti na teplotě a času
 • Nová data o korozi pro kovy
články

Červenec 2019

Aktualizace
 • Přidání nových vietnamských specifikací pro tepelně zpracovatelné oceli
 • Kovové materiály letadel aktualizované ze specifikací UNI
 • Aktualizace standardu AS pro oceli s dutým profilem
 • Standardy GOST pro nízkouhlíkovou ocel pro smaltování
 • Nová data ze specifikací výrobců pro polymery, lepidla a kompozity
 • Nové EN a IEC standardy pro kompozity používané pro tištěné desky
 • Aktualizováné standardy ISO a EN pro keramiku
 • Nové a aktualizované standardy SAE AMS pro polymery a voštinové materiály
 • Nová data ze specifikací výrobců a data ze standardů pro tribologii
 • Přidání nových Compliance údajů a údajú o latkách
 • Nová vícebodová data pro polymery
 • Nové údaje o ozářování a závislosti na teplotě a času u kovů
články

Červen 2019

Aktualizace
 • Aktualizace ASTM specifikací pro slitiny nikl-chrom-železo
 • Aktualizace korozivzdorných oceli SAE AMS
 • Aktualizace svařovaných JIS materiálů pro výměníkové trubky
 • Nová TU specifikace pro týče z přesných slitin
 • Aktualizace AFNOR NF slévárenských výrobek
 • Nová data ze specifikací výrobců pro polymery, lepidla a kompozity
 • Nové EN, IEC, JIS a GOST standardy pro kompozity používané pro tištěné desky
 • Nové ISO, EN a GB standardy pro PMMA plechy
 • Nové ISO, EN a GB standardy pro PMMA plechy
 • Aktualizované SAE standardy pro voštiny z hliníkových slitin
 • Nové Compliance údaje a údaje o prvcích
 • Nové údaje o korozi pro kovy a polymery
 • Nové údaje o stárnutí tekutin pro polymery
 • Nová data o ozáření a časové závislosti kovů
články

Květen 2019

Aktualizace
 • Pridání nových AECMA prEN standardů pro materiály ze série letectví
 • Aktualizace NBR vysoce odolné, vícezložkové oceli
 • Aktualizace studené tvrzené oceli pro specifikace SEW
 • Aktualizace ISO kovových materiálů pro implantáty v chirurgii
 • Aktualizace DIN kovaných hliníkových slitin v různých formách výrobků
 • Nové údaje ze specifikací výrobců pro polymery, adheziva, keramiku a kompozity
 • Nové EN, IEC a JIS standardy pro kompozity používané pro desky s plošnými spoji
 • Nové údaje o předpisech a látkách
 • Nové údaje o předpisech a látkách
 • Nová data o stárnutí tekutin pro polymery
 • Nová data o ozáření a časové závislosti kovů
články

Duben 2019

Aktualizace
 • Aktualizace EN standardů pro slitiny hliníku ze série letectví
 • Aktualizace na oceli GB pro kalení a popouštění
 • ASTM aktualizace specifikace pro výkovky z nerezové oceli
 • Plechy přidané do slitin AA standardů
 • VDI materiály přidané pro ořezávání a tváření forem
 • Nové proprietární údaje pro polymery a adheziva
 • Nové EN a IEC standardy pro kompozity používané pro tištěné desky
 • Přidány nové údaje o předpisech a látkách
 • Nové údaje o korozi pro kovy ze specifikací výrobců
 • Nová data o stárnutí tekutin pro polymery
 • Nová data o ozáření a časové závislosti kovů
články

Března 2019

Aktualizace
 • Aktualizace ISO standardů pro kalení ocelí
 • Aktualizace JIS mědi a tříd hořčíkové slitiny
 • Pokračující aktualizace pro AA tvářené slitiny
 • Aktualizace SAE AMS standardů pro železné a neželezné materiály
 • Proprietární údaje pro polymery, adheziva a kompozity
 • Nový TU standard pro polymery
 • Přidané Compliance údaje a údaje o látkách
 • Nové údaje o odolnosti vůči povětrnostním vlivům pro polymery
 • Nové údaje o ozařování a závislosti na čase a teplotě pro polymery
 • Nové SAE standardy pro 3D tiskové kovy
 • Nové údaje o korozi pro kovy
články

Luty 2019

Aktualizace
 • Aktualizované AA slitiny hliníku ve formě odlitků a ingotu
 • ASTM specifikace pro ingoty z niklu a hafnia
 • Přidáné API specifikace pro linky potrubí
 • Nové proprietární údaje pro polymery, lepidla, keramiku a kompozity
 • Nové údaje o viskozitní smykové rychlosti (více bodů) pro lepicí materiály
 • Nové Compliance údaje a údaje o látkách
 • Nové údaje o ozařování a odolnosti vůči povětrnostním vlivům pro polymery
 • Nové diagramy a jednobodové údaje o korozi pro kovy
 • Nové proprietární údaje pro 3D polymery a kovy
 • Nový SAE standard pro 3D tiskové kovy
články

Leden 2019

Aktualizace
 • Aktualizace GOST specifikací pro ocelové dráty
 • Pokračování Aktualizace SAE AMS materiál
 • Aktualizace ISO standardů pro ocelové vrtací trubky
 • Proprietární údaje pro polymery a adheziva
 • Přidány nové Compliance údaje
 • Zanedlouho!: Nový modul, Enviro
články

Pro více archivovaných zpráv nás kontaktujte na
custservice@keytometals.com