ธันวาคม 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทข้อมูลวัสดุ ในมาตรฐาน SAE AMS
 • การอัพเดทมาตรฐาน ASME สำหรับโลหะผสมที่มีคุณสมบัติการใช้งานในอุณหภูมิสูง
 • การนำโลหะผสมมาใช้ในงานโครงสร้างเครื่องบิน ของสายการบินฝรั่งเศส
 • การเพิ่มเติมข้อมูลใหม่สำหรับงานการบินในมาตรฐาน EN
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลและรายละเอียด AFNOR ใหม่สำหรับพอลิเมอร์
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับสารยึดติด
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลและมาตรฐาน EN, IEC, JIS, GB, GOST ใหม่ สำหรับสารประกอบ
 • แผนภูมิข้อมูลการกัดกร่อนใหม่
บทความ

พฤศจิกายน 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทวัสดุประเภท low temperature steel pipes ในมาตรฐาน JIS
 • การอัพเดทวัสดุประเภทแม่เหล็กชั่วคราวในมาตรฐาน GB/T
 • การอัพเดทวัสดุในมาตรฐาน ASTM ประเภทโลหะผสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
 • การอัพเดทวัสดุโลหะในมาตรฐาน DNV GL
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับพอลิเมอร์
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับสารยึดติด
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับเซรามิค
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลของวัสดุสำหรับการพิมพ์แบบ 3 มิติ ในมาตรฐาน ASTM
 • แผนภูมิข้อมูลการกัดกร่อนใหม่
บทความ

ตุลาคม 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทข้อมูลวัสดุประเภท unalloyed aluminums ในมาตรฐาน AA
 • การอัพเดทข้อมูลของโลหะผสมที่ทนการกัดกร่อนสูง ในมาตรฐาน VdTUV
 • การอัพเดทข้อมูลของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเจือโลหะ ในมาตรฐาน ASME BPVC.III.1.NF
 • วัสดุใหม่ประเภท Steels สำหรับกระบวนการ cold heading และ extruding ในมาตรฐาน ISO
 • การอัพเดทวัสดุโลหะสำหรับการต่อเรือ
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับพอลิเมอร์และสารยึดติด
 • แผนภูมิ iso-corrosion ใหม่
บทความ

กันยายน 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทมาตรฐาน EN สำหรับลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอน
 • การเพิ่มข้อมูลความเค้นใหม่ของวัสดุในมาตรฐาน AFCEN
 • การอัพเดทข้อมูลของโลหะผสมที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในมาตรฐาน VdTUV
 • การอัพเดทอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรฐาน SAE และ AMS
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับพอลิเมอร์และสารยึดติด
 • ข้อมูลวัสดุพอลิเมอร์และเหล็กใหม่ สำหรับการพิมพ์วัสดุแบบ 3 มิติ ในมาตรฐาน SAE
 • ข้อมูลการกัดกร่อนใหม่ของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
บทความ

สิงหาคม 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทมาตรฐาน ASTM สำหรับวัสดุโลหะเหล็ก และ วัสดุโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
 • การอัพเดทมาตรฐาน IEC สำหรับ electrical strip และ เหล็กแผ่น
 • ข้อมูลโลหะผสมใหม่ Ni-Cr-Fe ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจาก RCC-M
 • การอัพเดทมาตรฐาน SS สำหรับการหล่ออะลูมิเนียมอัลลอยด์
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับพอลิเมอร์และกาว
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับการพิมพ์แบบ 3 มิติของพอลิเมอร์และโลหะ
 • ข้อมูลการกัดกร่อนของมาตรฐาน UNS ใหม่สำหรับรอยแตกเนื่องจากการกัดกร่อนจากค่าความเค้น
บทความ

กรกฎาคม 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทมาตรฐาน GB สำหรับข้อมูลการเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อ
 • การอัพเดทข้อมูลคุณสมบัติ GOST สำหรับลวดเหล็กใช้งานทั่วไป
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐาน JIS ของเหล็กท่อกลมดำสำหรับออโตโมทีฟ
 • การเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติของโพลีเมอร์ ไฟเบอร์ และ สารยึดติด
 • การเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ปริ้นภาพ 3 มิติสำหรับวัสดพวก โพลีเมอร์ เซรามิค และ โลหะ
บทความ

มิถุนายน 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทข้อมูลสเปค GB สำหรับแม่เหล็กนีโอดีเมียม (NdFeB)
 • การอัพเดทข้อมูล CSN ของคุณสมบัติเหล็กกล้าคาร์บอน
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐาน IS ของอินเดียสำหรับ เหล็กแผนสําหรับงานทางไฟฟ้าเหล็กแผ่นบาง
 • การเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติของโพลีเมอร์ โฟม ไฟเบอร์ และ สารยึดติด
 • การเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ปริ้นภาพ 3 มิติสำหรับวัสดพวก โพลีเมอร์ และ โลหะ
 • การเพิ่มข้อมูลมาตรฐาน EN สำหรับวัสดุพวกไม้
บทความ

พฤษภาคม 2018

อัพเดต
 • New NB/T specs for boiler and heat exchanger tubes/pipes
 • Continued SAE AMS standard updates for aerospace materials
 • New AS standards added for pressure vessels
 • Updates to EN materials from the aerospace series
 • New proprietary data for polymers, ceramics and adhesives
 • New proprietary data for 3D printing materials for polymers, ceramics and metals
 • New multipoint data for secant modulus, CLTE and more
 • New GB standard data added for wood materials
บทความ

เมษายน 2018

อัพเดต
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐาน ASTM พร้อมกับฟังก์ชั่นที่มากมาย
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐาน ISO สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแบนเพื่อใช้งานเกี่ยวกับความดัน
 • การอัพเดทข้อมูลของวัสดุ GB รวมไปถึงเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูง
 • การอัพเดทข้อมูลของวัสดุ AFCEN RCC-M ที่ใช้ในสารประกอบนิวเคลียร์ PWR
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลวัสดุปริ้นภาพ 3 มิติ
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลโพลีเมอร์และเซรามิค
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลมาตรฐานสารยึดติดและข้อมูลมาตรฐาน JIS
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการกัดกร่อนของวัสดุต่างๆ
 • การอัพเดทข้อมูลความล้าของวัสดุต่างๆ
บทความ

มีนาคม 2018

อัพเดต
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลมาตรฐาน NB/T สำหรับโรงงานนิวเคลียร์เหล็กหล่อไร้สนิม
 • การอัพเดทข้อมูลของ SAE AMS สำหรับอะลูมิเนียมและอัลลอยด์ไทเทเนียม
 • การอัพเดทข้อมูลของวัสดุ JIS สำหรับเครื่องจักรและแอฟพลิเคชั่นต่างๆ
 • การอัพเดทข้อมูลของมาตรฐาน NBR ของเกรดเหล็ก
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการสึกหรอของอะลูมิเนียมและการขึ้นรูปโลหะแบบฉีด (MIM)
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการปริ้นภาพ 3 มิติและข้อมูลของวัสดุพวกโพลีเมอร์และเซรามิค
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลคุณสมบัติของกาวและค่ามาตรฐาน ISO, GB, JIS สำหรับวัสดุ
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการกัดกร่อนของวัสดุ
 • การอัพเดทข้อมูลของความล้าของวัสดุโลหะ
บทความ

กุมภาพันธ์ 2018

อัพเดต
 • การเพิ่มขึ้นมาของข้อมูล ASME BPVC III สำหรับคาร์บอนและอัลลอยด์ที่มีเหล็กต่ำ
 • การอัพเดทข้อมูลของ ASME สำหรับ BPVC II 2017 (อัลลอยด์ที่ไม่ผสมเหล็ก)
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐานของ ISO สำหรับเหล็กที่ผ่านการปรับปรุงการขึ้นรูป
 • การเพิ่มขึ้นมาของข้อมูลการกำหนดรูปแบบ UNS สำหรับรุ่น 2017
 • การอัพเดทข้อมูลวัสดุของ AFCEN RCC-M ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในนิวเคลียส PWR
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเค้นความเครียดสำหรับโลหะและโพลีเมอร์
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเมื่อยของโลหะที่ผ่านการเผา
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเค้นความเครียดที่เท่ากันสำหรับโลหะรัสเซีย
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลครีบและความเค้นความเครียดที่เท่ากันสำหรับโพลีเมอร์
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการปริ้นภาพ3 มิติและข้อมูลของวัสดุพวกโพลีเมอร์และเซรามิค
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลคุณสมบัติของกาวและค่ามาตรฐาน EN สำหรับวัสดุ
บทความ

มกราคม 2018

อัพเดต
 • New NB/T standards for carbon steel and low alloy steels for nuclear power plants
 • Continued ASME updates for BPVC II 2017 for non-ferrous alloys
 • EN standard updates for steel rods for cold heading and cold extrusion
 • Material updates for ASTM ferrous and non-ferrous alloys
 • New 3D printing materials and proprietary data for polymers and ceramics
 • New adhesive proprietary and MIL standard materials
บทความ

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com