Decembar 2018

Ažuriranja
 • Ažurirane su SAE AMS specifikacije
 • Ažurirane su ASME specifikacije za legure sa osobinama merenim na povišenim temperaturama
 • Dodate su francuske AIR specifikacije za primenu u vazduhoplovnim konstrukcijama
 • Dodati su novi EN standardi za vazduhoplovne materijale
 • Novi AFNOR polimerni materijali i polimeri iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi EN, IEC, JIS, GB, GOST kompoziti i kompoziti iz specifikacija proizvođača
 • Novi dijagrami korozije
Članci

Novembar 2018

Ažuriranja
 • Ažurirani su JIS standardi za čelične cevi otporne na niske temperature
 • Ažurirani su meki magnetni materijali iz GB/T standarda
 • Ažurirane su ASTM legure za različitu primenu
 • Ažurirani su metalni materijali iz DNV GL standarda
 • Novi polimerni materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi keramički materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi 3D materijali iz specifikacija proizvođača i ASTM standarda
 • Novi dijagrami korozije
Članci

Oktobar 2018

Ažuriranja
 • Ažurirani su podaci za AA nelegirani aluminijum
 • Ažurirane su VdTUV specifikacije za legure visoko otporne na koroziju
 • Ažurirani su ASME BPVC.III.1.NF ugljenični i legirani čelici
 • Novi ISO čelici za oblikovanje u hladnom stanju i ekstrudiranje
 • Ažurirani su podaci o metalnim materijalima za brodogradnju
 • Novi polimerni materijali i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi dijagrami zavisnosti temperature od koncentracije
Članci

Septembar 2018

Ažuriranja
 • Ažurirani su EN standardi za proizvode od svetlo vučenih čelika
 • Novi podaci o dozvoljenom naprezanju su dodati AFCEN materijalima
 • Ažurirane su VdTUV specifikacije za legure otporne na koroziju
 • Nastavljeno je ažuriranje SAE AMS standarda
 • Novi polimerni materijali i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi SAE podaci za polimerne i metalne 3D materijale
 • Novi podaci o koroziji materijala u auto-industriji
Članci

Avgust 2018

Ažuriranja
 • Ažurirani su ASTM standardi za čelike i obojene metalne materijale
 • Ažurirani su IEC standardi za elektro-trake i čelične limove
 • Novi podaci za Ni-Cr-Fe legure na povišenim temperaturama iz RCC-M specifikacija
 • Ažurirani su SS standardi za legure aluminijuma
 • Novi polimerni materijali i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi polimerni i metalni 3D materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi UNS podaci za rast prskotine pri naponskoj koroziji
Članci

Jul 2018

Ažuriranja
 • Ažurirane su GB specifikacije za čelične odlivke otporne na koroziju
 • Ažurirane su GOST specifikacije za čelične žice
 • Ažurirani su JIS standardi za cevi od ugljeničnog čelika
 • Novi polimerni materijali, fiberi i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi polimerni, keramički i metalni 3D materijali iz specifikacija proizvođača
Članci

Jun 2018

Ažuriranja
 • Ažurirane su GB specifikacije za trajne magnete od sinterovanog NdFeB
 • Ažurirane su CSN specifikacije za ugljenične čelike
 • Ažurirani su indijski IS standardi za električne čelične limove i trake
 • Novi polimerni materijali, pene, fiberi i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi polimerni i metalni 3D materijali iz specifikacija proizvođača
 • Dodati su novi podaci za drvene materijale iz EN standarda
Članci

Maj 2018

Ažuriranja
 • Nove NB/T specifikacije za kotlove i cevi razmenjivača toplote
 • Nastavljeno ažuriranje SAE AMS standarda za vazduhoplovne materijale
 • Dodati su novi AS standardi za posude pod pritiskom
 • Ažurirani su EN vazduhoplovni materijali
 • Novi polimerni i keramički materijali i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Novi 3D polimerni, keramički i metalni materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi CLTE i Secant modulus dijagrami
 • Dodati su novi podaci za drvene materijale iz GB standarda
Članci

April 2018

Ažuriranja
 • Ažurirani su ASTM standardi sa širokim spektrom primene
 • Ažurirani su ISO standardi za ravne čelične proizvode za upotrebu pod pritiskom
 • Ažurirani su GB materijali, uključujući automobilske čelike visoke čvrstoće
 • Nastavljeno je ažuriranje AFCEN RCC-M materijala za nuklearne reaktore sa vodom pod pritiskom (PWR)
 • Novi 3D materijali
 • Novi polimerni i keramički materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivni materijali iz specifikacija proizvođača i JIS standarda
 • Novi podaci o koroziji za materijale iz specifikacija proizvođača
 • Ažurirani su podaci o zamoru materijala
Članci

Mart 2018

Ažuriranja
 • Novi NB/T standardi za nerđajuće čelike nuklearnih reaktora sa vodom pod pritiskom (PWR)
 • Ažurirani su SAE AMS standardi za legure aluminijuma i titanijuma
 • Ažurirani su JIS materijali sa mašinskom i strukturnom primenom
 • Ažurirani su materijali od livenog gvožđa iz NBR standarda
 • Novi podaci o koroziji za aluminijumske i ferozne materijale dobijene procesom metalnog ubrizgavanja (MIM)
 • Novi 3D materijali i polimerni i keramički materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivni materijali iz specifikacija proizvođača i ISO, GB i JIS standarda
 • Novi podaci o koroziji za materijale iz specifikacija proizvođača
 • Ažurirani su podaci o zamoru metalnih materijala
Članci

Februar 2018

Ažuriranja
 • Dodat je standard ASME BPVC III za ugljenične i nisko legirane čelike
 • Nastavljeno je ažuriranje ASME BPVC II 2017 obojenih legura
 • Ažuriran je ISO standard za čelike sa poboljšanom plastičnošću
 • Nove UNS oznake prema izdanju iz 2017. godine
 • Ažurirani su materijali iz AFCEN RCC-M standarda koji se koriste za komponente nuklearnih reaktora sa vodom pod pritiskom (PWR)
 • Nove krive napon-deformacija za metale i polimere
 • Novi podaci o zamoru sinterovanih metalnih materijala
 • Nove izohrone krive napon-deformacija za ruske metalne materijale
 • Novi podaci o puzanju i krive napon-deformacija za polimere
 • Novi polimerni i keramički 3D materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivni materijali iz specifikacija proizvođača i EN standarda
Članci

Januar 2018

Ažuriranja
 • New NB/T standards for carbon steel and low alloy steels for nuclear power plants
 • Continued ASME updates for BPVC II 2017 for non-ferrous alloys
 • EN standard updates for steel rods for cold heading and cold extrusion
 • Material updates for ASTM ferrous and non-ferrous alloys
 • New 3D printing materials and proprietary data for polymers and ceramics
 • New adhesive proprietary and MIL standard materials
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com