ธันวาคม  2015

อัพเดต
 • จะมีอัพเดท ส่วนของ "Malaysian standard" โดยจะแทรก range ของ เหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
 • จะมีอัพเดท ส่วนของ "EN standards" สำหรับ different product forms
 • จะมีอัพเดท เพิ่มช่วงของ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก สำหรับ GB standard
 • จะมีอัพเดท cast steel grades จาก ISO standards
 • จะมีการเพิ่มกราฟ ความเค้นความเคียด สำหรับ โลหะ พลาสติก และวัสดุผสม
 • จะมีการเพิ่มข้อมูลความล้า สำหรับ วัสดุ
 • จะมีการเพิ่ม proprietary and standard สำหรับวัสดุโพลิเมอร์
 • จะมีการเพิ่มมาตรฐานของ โลหะผสมและ วัสดุเซรามิก
 • จะมีการเพิ่ม ข้อมูล "multipoint" สำหรับ โพลิเมอร์
บทความ

พฤศจิกายน  2015

อัพเดต
 • มีการอัพเดทค่ามาตราฐานของ "SAE AMS standard" ในส่วนของ corrosion and heat resistant ของ aerospace materials เรียบร้อย
 • มีการอัพเดทค่ามาตราฐานของ "Russian GOST standard" โดยมีการเพิ่ม range of industrial applications ของ materials เรียบร้อย
 • มีการเพิ่มค่ามาตราฐานของ "Malaysian MS standards" ในส่วนของ range ของ steel materials เรียบร้อย
 • มีการอัพเดทค่ามาตราฐานของ "ASTM standard" ทั้งในส่วนของ ferrous materials และ non-ferrous materials
 • polymers materials มีการเพิ่ม proprietary และ standard เรียบร้อย
 • composite and ceramic materials มีการเพิ่ม standard เรียบร้อย
 • polymers มีการเพิ่ม multipoint data เรียบร้อย
 • Russian and Chinese metallic materials มีการเพิ่ม fatigue data ซึ่งยังอัพเดทอยู่
บทความ

ตุลาคม 2015

อัพเดต
 • อัปเดตมาตรฐาน B.S. สำหรับวัสดุเหล็กโครงสร้าง
 • อัพเดท วัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในมาตรฐาน ASTM เพื่อให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้าในมาตรฐาน JIS เพื่อให้รองรับการใช้งาน
 • อัพเดทวัสดุ NBR เหล็กและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
 • อัปเดตมาตรฐาน DIN วัสดุที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
 • เพิ่มที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุพอลิเมอ
 • เพิ่ม การแสดงข้อมูลชนิดใหม่แบบหลายตำแหน่ง
 • เพิ่มข้อมูลความล้าใหม่สำหรับโลหะอลูมิเนียมผสมและวัสดุโลหะของจีน
 • เพิ่ม กราฟเส้นโค้ง ความเค้น ความเครียด สำหรับพลาสติก
บทความ

กันยายน 2015

อัพเดต
 • อัพเดท การประสานตัวของเกรนละเอียดในคุณสมบัติทางกล ของวัสดุเหล็กกล้าในมาตรฐาน SEW
 • อัพเดท มาตรฐาน GOST ให้มากขึ้น
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้าในมาตรฐาน AFNOR ให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้าและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในมาตรฐาน ASTM ให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
 • เพิ่ม วัสดุอโลหะในมาตรฐาน EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE ให้มากขึ้น
 • เพิ่ม พอลีเมอร์ วัสดุผสม เซรามิก ไฟเบอร์ และแผ่นรังผึ้ง ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ ให้มากขึ้น
 • อัพเดท ข้อมูลความล้าสำหรับวัสดุที่เป็นโลหะจากประเทศรัสเซีย ให้มากขึ้น
 • เพิม การแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง ให้มากขึ้น
บทความ

สิงหาคม 2015

อัพเดต
 • Mexican NMX specifications for steels grades in the various product forms
 • Multiple GOST standards updated
 • Continued Czech CSN standard updates for aluminum, lead, copper and zinc alloys
 • Updates to Indian IS steel and nonferrous materials with a range of applications
 • New EN, ISO, JIS, GB, ASTM and proprietary polymer materials added
 • New standard and proprietary composites, ceramics, fibers and honeycombs
 • Further updates to fatigue data for metals
บทความ

กรกฎาคม  2015

อัพเดต
 • อัพเดท วัสดุโลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในมาตรฐาน JIS จากประเทศญี่ปุ่น
 • อัพเดท วัสดุอะลูมิเนียม อะลูมิเนียม-อัลลอย(AA) และเพิ่มวัสดุอะลูมิเนียมที่ได้ผ่านการชุบแข็ง
 • อัพเดท วัสดุสำหรับงานหล่อในมาตรฐาน CSN จากประเทศเช็คอย่างต่อเนื่อง
 • อัพเดท วัสดุอัลลอยของโลหะเหล็กและอัลลอยของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในมาตรฐาน SAE
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้า ในมาตรฐาน GB จากประเทศจีน ให้พร้อมรองรับการใช้งาน
 • เพิ่ม ชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ ในมาตรฐาน EN, ISO, JIS, GB และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่ม มาตรฐานและที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุผสม เซรามิก และไฟเบอร์
 • เพิ่ม การแทรกข้อมูลในการแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง
 • เพิ่ม ข้อมูลความล้าสำหรับวัสดุที่เป็นโลหะจากประเทศรัสเซีย
บทความ

มิถุนายน 2015

อัพเดต
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้าจากประเทศเม็กซิโก (MNX) ให้พร้อมรองรับการใช้งาน
 • เพิ่ม รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน VdTÜV จากประเทศเยอรมัน สำหรับการใช้งานวัสดุเหล็กกล้า
 • อัพเดท ความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานความร้อนในมาตรฐาน WL สำหรับวัสดุในงานอากาศยาน
 • แผนภาพชนิดใหม่ สำหรับการแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง
 • เพิ่ม ชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ ในมาตรฐาน SAE, EN, ISO, JIS, GB และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่ม มาตรฐานและที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุผสม เซรามิก และแผ่นรังผึ้ง
 • เพิ่ม กราฟเส้นโค้ง ความเค้น ความเครียด สำหรับวัสดุพอลิเมอร์
 • อัพเดท ข้อมูลความล้าของโลหะให้มากขึ้น
บทความ

พฤษภาคม  2015

อัพเดต
 • อัพเดท วัสดุเหล็กกล้าในมาตรฐานของประเทศเกาหลี (KS) เพื่อให้รองรับการใช้งาน
 • อัพเดท วัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในมาตรฐาน ASTM เพื่อให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
 • อัพเดท มาตรฐาน EN สำหรับ วัสดุอะลูมิเนียม-อัลลอยและไทเทเนียม-อัลลอย ที่ใช้ในงานอากาศยาน
 • อัพเดท มาตรฐาน ISO สำหรับ ช่วงการอบชุบแข็งทางความร้อนและเหล็กกล้าที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการกลึง ไส หรือตัด
 • อัพเดท มาตรฐาน MIL สำหรับ วัสดุเหล็กกล้า ในงานหล่อและการตีขึ้นรูปเพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลาย
 • แผนภาพชนิดใหม่ สำหรับการแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง
 • เพิ่ม วัสดุพอลิเมอร์ ในมาตรฐาน JIS, GB และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่ม มาตรฐาน และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุผสม เซรามิก และไฟเบอร์
 • เพิ่ม กราฟเส้นโค้ง ความเค้น ความเครียด สำหรับวัสดุโลหะและพลาสติก
 • เพิ่ม ค่าสัดส่วนของความเครียด (r-values) สำหรับวัสดุอะลูมิเนียม-อัลลอย
บทความ

เมษายน  2015

อัพเดต
 • อัพเดท มาตรฐาน ASTM สำหรับเหล็กกล้า เพื่อให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
 • อัพเดท มาตรฐาน SAE สำหรับโลหะเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • เพิ่ม มาตรฐานแบบใหม่ NMX จากประเทศเม็กซิโก้
 • อัพเดท มาตรฐาน JIS และ DIN สำหรับเหล็กกล้า เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
 • อัพเดท มาตรฐาน GOST สำหรับวัสดุอะลูมิเนียม ไทเทเนียม และนิกเกิล-อัลลอย
 • มาตรฐานแบบใหม่ (ISO, EN) และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่มมาตรฐานแบบใหม่ และที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุผสม และแผ่นรังผึ้ง
 • แผนภาพชนิดใหม่ สำหรับการแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง
 • อัพเดท ข้อมูลความล้าเพิ่มเติม สำหรับโลหะจากประเทศญี่ปุ่น
 • เพิ่ม กราฟเส้นโค้งความเค้น ความเครียด สำหรับโลหะ, พอลิเมอร์ และวัสดุผสม
บทความ

มีนาคม  2015

อัพเดต
 • อัพเดท วัสดุในมาตรฐาน JFS จากประเทศญี่ปุ่น
 • เพิ่ม รายละเอียดข้อมูลจำเพาะในมาตรฐาน GOST สำหรับวัสดุที่รองรับการใช้งาน
 • อัพเดท ข้อมูลทองแดง-อัลลอยให้เทียบเท่า CSN
 • อัพเดท มาตรฐาน JIS รวมทั้งคาร์บอน และ เหล็กกล้าไร้สนิม
 • เพิ่มมาตรฐานแบบใหม่ ASTM, ISO, EN และ ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ สำหรับวัสดุพอลีเมอร์
 • แผนภาพชนิดใหม่ สำหรับการแสดงข้อมูลแบบหลายตำแหน่ง
 • เพิ่ม ชนิดของเซรามิก ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่ม ชนิดของวัสดุผสม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
 • เพิ่ม ชนิดของไฟเบอร์
 • อัพเดท ข้อมูลความล้าสำหรับมาตรฐาน SAE และ วัสดุจากประเทศญี่ปุ่น
 • เพิ่ม กราฟเส้นโค้งความเค้น ความเครียด สำหรับโลหะ
บทความ

กุมภาพันธ์  2015

อัพเดต
 • ค่ามาตรฐาน ASTM การปรับปรุงข้อมูลรวมถึง โลหะผสม ทองแดงนิกเกิลและอลูมิเนียม
 • เพิ่มค่ามาตรฐาน Mexican (NMX) ของโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
 • การปรับปรุงวัสดุในสหภาพยุโรปจากรหัส AD 2000 สำหรับการใช้งานในสภาวะเกิดแรงดัน
 • การปรับปรุงข้อมูล CSN สำหรับการหล่อ
 • มาตรฐาน ASTM ใหม่และกรรมสิทธิ์วัสดุพอลิเมอร์
 • กรรมสิทธิ์ใหม่ของส่วนผสมทางวัสดุ
 • มาตรฐานASTMใหม่ ของวัสดุโฟม
 • ค่ามาตรฐาน EN และ ASTM ใหม่ และ กรรมสิทธิ์ ซีเมนต์วัสดุ
 • ใหม่ กรรมสิทธิ์ไฟเบอร์และวัสดุที่แผ่นรังผึ้ง
 • แผนภาพข้อมูลแบบจุดชนิดใหม่
 • การปรับปรุงข้อมูลความล้าสำหรับโลหะและโลหะผสม
 • เพิ่มข้อมูลความเค้นความเครียดและความคืบสำหรับวัสดุที่จีน
บทความ

มกราคม 2015

อัพเดต
 • Material updates for SAE ferrous and non-ferrous alloys
 • EN aerospace series material updates
 • Various ASTM steel specifications including different product forms
 • VdTÜV WB standard updates for steels including those used for cryogenic application
 • New standard EN and ISO and proprietary polymer materials
 • New standard GB and proprietary ceramic materials
 • New proprietary foam and composite materials
 • New standard ASTM, SAE and proprietary fiber materials
 • New diagrams for secant modulus, shear rate and modulus of elasticity
 • New stress strain curves added for metals and non-metals
 • New isochronous stress strain curves available
บทความ

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com