December 2015

Uppgraderingar
 • Flera inlaggda malaysiska standarded för en rad olika stålmaterial och icke järnhaltiga material
 • Uppdateringar till olika EN-standarder för olika produktformer
 • GB standarduppdateringar för ett brett spektrum av icke-järnmetaller
 • Uppdateringar för att gjuta stålsorter från ISO-standarder
 • Nya spännings-töjningskurvor för metaller, plaster och kompositmaterial
 • Ny utmattningsdata för metaller
 • Nya patemterade- och standard polymermaterial
 • Ny standardkomposit och keramiska material tillagda
 • Nya multipoint data tillagda för polymerer
artiklar

November 2015

Uppgraderingar
 • SAE AMS standarduppdateringar för korrosion och värmebeständigt aerospace material
 • Ryska GOST materialstandarduppdateringar för en mängd industriella applikationer
 • Nya malaysiska MS standarder tillagda för en mängd stålmaterial
 • ASTM standarduppdateringar till både järn och icke-järnmetaller
 • Nya patenterade- och standardpolymerermaterial
 • Ny standardkomposit och keramer tillagda
 • Ny mulipoint data för polymerer tillagda
 • Fortsatta uppdateringar för utmattningsdata för ryska och kinesiska metalliska material
artiklar

Oktober 2015

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till B.S. standarder för konstruktionstål
 • Standarduppdateringar för ett brett spektrum av ASME icke-järnmetaller
 • Uppdateringar till JIS-stål med en rad olika tillämpningar
 • Materialuppdateringar för NBR järn och icke-järnlegeringar
 • Uppdateringar till DIN material för olika ändamål
 • Nya patenterade polymermaterial är nu tillgängliga
 • Ny multipoint data tillagd
 • Ny utmattningsdata tillagd för Al-legeringar och kinesiska metallmaterial
 • Nya spännings-töjningskurvor för plaster
artiklar

September 2015

Uppgraderingar
 • Mekaniska egenskaper uppdaterade hos svetsvänligt finkornig SEW stål
 • Fortsatta GOST standarduppdateringar
 • AFNOR stålmaterial uppdateringar med en rad olika tillämpningar
 • ASTM stål och icke-järnstandarder uppdaterade för ett brett spektrum av material
 • Nya EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE icke-metalliska material tillagda
 • Nya patententerade polymer, kompositer, keramer, fibrer och honeycombs
 • Fortsatta uppdateringar av utmattningsdata för Ryska metaller
 • Nya multipointdata tillagda
artiklar

Augusti 2015

Uppgraderingar
 • Mexikanskt NMX specifikationer för stålkvaliteter i olika produktformer
 • Multipla GOST standarder uppdaterade
 • Fortsatta tjeckiska CSN standarduppdateringar för aluminium, bly, koppar och zinklegeringar
 • Uppdateringar till Indiska IS stål och icke järnhaltiga material för en rad olika applikationer
 • Nya EN, ISO, JIS, GB, ASTM och patenterade polymermaterial tillagda
 • Ny standard och patenterade kompositer, keramik, fibrer och honeycombs
 • Ytterligare uppdateringar till utmattningsdata för metaller
artiklar

Juli 2015

Uppgraderingar
 • Japanska JIS standarder uppdaterade till både järn och icke-järnmetaller
 • Aluminium AA material uppdaterade inklusive nya tillsatta aluminium härdare
 • Fortsatta tjeckiska CSN standarduppdateringar för förbandsmaterial
 • Materialuppdateringar för SAE järn och icke-järnlegeringar
 • Uppdateringar till kinesiska GB stålmaterial med en rad tillämpningar
 • Ny EN, ISO, JIS, GB och patenterade polymermaterial tillagda
 • Ny standard och patenterade kompositer, keramer och fibrer
 • Nya multipoint data tillagda
 • Ny utmattningsdata för ryska metalliska material
artiklar

Juni 2015

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till mexikanska (MNX) stålmaterial med en rad tillämpningar
 • Nya tyska VdTÜV specifikationer för stålmaterial
 • WL standarduppdateringar för korrosion/värmebeständiga material för flyg
 • Nya diagram för Multipoint data
 • Nya SAE, EN, ISO, JIS, GB och patenterade polymermaterial tillagda
 • Nya standarder och patenterad kompositmaterial, keramer och honeycombs
 • Nya spännigns-töjningskurvor för polymerer
 • Ytterligare uppdateringar för utmattningsdata för metaller
artiklar

Maj 2015

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till koreanska (KS) stål med en rad tillämpningar
 • Standarduppdateringar för ett brett spektrum av ASTM icke-järnmaterial
 • Uppdateringar till EN aluminium och titan Aerospace legeringar
 • ISO-standarduppdateringar för ett spektrum av värmebehandlingsbara och free-cutting steels
 • MIL stålmaterialuppdateringar, inklusive gjutgods och smiden för olika applikationer
 • Nya diagram för Multipoint data
 • Nya JIS, GB och patenterade polymermaterial tillagda
 • Nya standarder och patenterade kompositmaterial, keramer och fibrer
 • Nya spännings-töjningskurvor för metaller och plaster
 • Nya dragförhållanden (r-värden) tillagda för Al-legeringar
artiklar

April 2015

Uppgraderingar
 • ASTM stålstandarder har uppdaterats för ett brett användningsområde
 • Järn- och icke-järnhaltiga SAE standarder har uppdaterats
 • Nya Mexikanska standarder har laggts till
 • JIS och DIN standarder har uppdaterats för stål med applikationer för höga temperaturer
 • Uppdateringar av GOST standarder inklusive aluminium, titan och nickellegeringar
 • Ny standard (ISO, EN) och egenutvecklade polymermaterial har lagts till
 • Ny standard och patenterade kompositer samt honeycombs
 • Nya diagram för Multipoint data
 • Ytterligare uppdateringar till utmattningsdata för japanska metaller
 • Nya spännings-töjningskurvor tillagda för metaller, polymerer och kompositer
artiklar

Mars 2015

Uppgraderingar
 • Uppdateringar för Japanskt JFS material
 • Nya GOST-specifikationer tillagda för en mängd olika material
 • Uppdateringar till CSN-Koppar
 • JIS standarduppdateringar för kol och rostfritt stål
 • Nya ASTM, ISO, EN och patentskyddade polymerer tillagda
 • Nya multipointdiagram tillagda
 • Nya patentskyddade keramer
 • Nya patentskyddade polymerer
 • Nya fibermaterial
 • Uppdatering till utmattiningsdata för SAE och japanska material
 • Nya spännings-töjningskurvor för metaller
artiklar

Februari 2015

Uppgraderingar
 • ASTM specifikationsuppdateringar av koppar-, nickel- och aluminiumlegeringar
 • Nya Mexikanska järnhaltiga och icke-järnhaltiga legeringar tillagda
 • Europeiskt material för tryckkärlsapplikationer uppdaterade för AD 2000 koder
 • CSN specifikationsuppdateringar för gjutning
 • Nya ASTM standarder och proprietära polymermaterial
 • Nya proprietära kompositmaterial
 • Ny ASTM standard för skummaterial
 • Ny EN och ASTM standard för proprietära cementmaterial
 • Nya proprietära fibrer och honecombmaterial
 • Nya multipointdatadiagram
 • Brottsuppdateringar för metaller och kompositer
 • Spännings-töjnings- och krypdata tillagda för Kinesiska material
artiklar

Januari 2015

Uppgraderingar
 • Materialuppdateringar för SAE järn och icke-järnlegeringar
 • Materialuppdateringar för EN aerospace serie
 • Olika specifikationer av ASTM stål inklusive olika produktformer
 • VdTÜV WB standarduppdateringar för stål, inklusive de som används för kryogen tillämpning
 • Ny standard EN och ISO och proprietära polymera material
 • Ny standard GB och patentskyddade keramiska material
 • Nya patentskyddade skum och kompositmaterial
 • Ny standard ASTM, SAE och patentskyddade fibermaterial
 • Nya diagram för sekantmodul, skjuvhastighet och elasticitetsmodul
 • Nya spännings-töjningskurvor tillsatta för metaller och icke-metaller
 • Nya isokrona spännings-töjningskurvor är tillgängliga
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com