MARRASKUU 2015

Päivitykset
 • Continued Malaysian standard insert for a range of steel and nonferrous materials
 • Updates to various EN standards for different product forms
 • GB standard updates for a wide range of non-ferrous materials
 • Updates to cast steel grades from ISO standards
 • New stress-strain curves for metals, plastics and composites
 • New fatigue data for metals
 • New proprietary and standard polymers materials
 • New standard composite and ceramic materials added
 • New multipoint data added for polymers
artikkelit

MARRASKUU 2015

Päivitykset
 • SAE AMS standard updates for corrosion and heat resistant aerospace materials
 • Russian GOST standard updates for materials with a range of industrial applications
 • New Malaysian MS standards added for a range of steel materials
 • ASTM standard updates to both ferrous and non-ferrous materials
 • New proprietary and standard polymers materials
 • New standard composite and ceramic materials added
 • New multipoint data added for polymers
 • Continued updates to fatigue data for Russian and Chinese metallic materials
artikkelit

LOKAKUU 2015

Päivitykset
 • Updates to B.S. standards for structural steel materials
 • Standard updates for a wide range of ASME non-ferrous materials
 • Updates to JIS steel materials with a range of applications
 • Material updates for NBR ferrous and non-ferrous alloys
 • Updates to DIN materials for different purposes
 • New proprietary polymer materials available
 • New multipoint data added
 • New fatigue data added for Al alloys and Chinese metallic materials
artikkelit

SYYSKUU 2015

Päivitykset
 • Mechanical properties of weldable fine grain SEW steels updated
 • Continued GOST standard updates
 • AFNOR steel material updates with a range of applications
 • ASTM steel and non-ferrous standard updates for a wide range of materials
 • New EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE non-metallic materials added
 • New proprietary polymer, composites, ceramics, fibers and honeycombs
 • Continued updates to fatigue data for Russian metals
 • New multipoint data added
artikkelit

ELOKUU 2015

Päivitykset
 • Mexican NMX specifications for steels grades in the various product forms
 • Multiple GOST standards updated
 • Continued Czech CSN standard updates for aluminum, lead, copper and zinc alloys
 • Updates to Indian IS steel and nonferrous materials with a range of applications
 • New EN, ISO, JIS, GB, ASTM and proprietary polymer materials added
 • New standard and proprietary composites, ceramics, fibers and honeycombs
 • Further updates to fatigue data for metals
artikkelit

HEINÄKUU 2015

Päivitykset
 • Japanese JIS standard updates to both ferrous and non-ferrous materials
 • Aluminum AA materials updated including new added aluminum hardeners
 • Continued Czech CSN standard updates for casting materials
 • Material updates for SAE ferrous and non-ferrous alloys
 • Updates to Chinese GB steel materials with a range of applications
 • New EN, ISO, JIS, GB and proprietary polymer materials added
 • New standard and proprietary composites, ceramics and fibers
 • New multipoint data inserted
 • New fatigue data for Russian metallic materials
artikkelit

KESÄKUU 2015

Päivitykset
 • Päivityksiä meksikolaisiin (MNX) teräsmateriaaleihin monenlaisissa sovelluksissa
 • Uusia saksalaisia VdTÜV-spesifikaatioita lisätty monenlaisille teräsmateriaaleille
 • WL-standardipäivityksiä aerospace-sovellusten korroosion- ja kuumuudenkestäviin materiaaleihin
 • Uusia Multipoint-datadiagrammeja
 • Uusia patentoituja polymeerimateriaaleja sekä SAE-, EN-, ISO-, JIS- ja GB-polymeerimateriaaleja
 • Uusia standardoituja ja patentoituja komposiitteja, keraameja ja hunajakennoja
 • Uusia jännitysvenymäkäyriä metalleille ja komposiiteille
 • Lisäpäivityksiä metallien väsymisdataan
artikkelit

TOUKOKUU 2015

Päivitykset
 • Päivityksiä korealaisiin (KS) teräsmateriaaleihin monenlaisissa sovelluksissa
 • Standardipäivityksiä monenlaisiin raudattomiin ASTM-materiaaleihin
 • Päivityksiä alumiinisiin ja titaanisiin aerospace-seoksiin (EN)
 • ISO-standardipäivityksiä lämpökäsiteltäviin ja vapaaleikkuisiin teräksiin
 • MIL-teräsmateriaalipäivityksiä sisältäen valut ja taot eri sovelluksille
 • Uusia Multipoint-datadiagrammeja
 • Uusia patentoituja polymeerimateriaaleja sekä JIS- ja GB-polymeerimateriaaleja
 • Uusia standardoituja ja patentoituja komposiitteja, keraameja ja kuituja
 • Uusia jännitysvenymäkäyriä metalleille ja muoveille
 • Uusia venymäsuhteita (r-arvot) lisätty alumiiniseoksille
artikkelit

HUHTIKUU 2015

Päivitykset
 • ASTM-terässtandardipäivityksiä monenlaisille sovelluksille
 • Rautapitoisia ja raudattomia SAE-standardipäivityksiä
 • Uusien meksikolaisten NMX-standardien lisääminen
 • JIS- ja DIN-standardipäivitykset terästen sovelluksille korkeissa lämpötiloissa
 • Päivityksiä GOST-standardeihin mukaan lukien alumiini-, titaani- ja nikkeliseokset
 • Uusia standardoituja (ISO, EN) ja patentoituja polymeerimateriaaleja
 • Uusia standardoituja ja patentoituja komposiitteja ja hunajakennoja
 • Uusia diagrammeja Multipoint-datalle
 • Lisäpäivityksiä japanilaisten metallien väsymisdataan
 • Uusia metallien, polymeerien ja komposiittien jännitys-venymäkäyriä
artikkelit

MAALISKUU 2015

Päivitykset
 • Japanilaisten JFS-materiaalien päivityksiä
 • Uusia GOST-spesifikaatioita monenlaisille materiaaleille
 • Päivityksiä CSN-kupariseoksiin
 • JIS-standardipäivityksiä sisältäen hiiliteräkset ja ruostumattomat teräkset
 • Uusia patentoituja ja standardoituja (ASTM, ISO, EN) polymeerimateriaaleja lisätty
 • Uusia diagrammeja Multipoint-datalle
 • Uusia patentoituja keraamisia materiaaleja
 • Uusia patentoituja komposiittimateriaaleja
 • Uusia kuitumateriaaleja
 • Päivityksiä väsymisdataan (SAE ja japanilaiset materiaalit)
 • Uusia metallien jännitysvenymäkäyriä
artikkelit

HELMIKUU 2015

Päivitykset
 • ASTM-spesifikaatiopäivityksiä sisältäen kupari-, nikkeli- ja alumiiniseokset
 • Uusia meksikolaisia (NMX) rautaseoksia ja raudattomia seoksia lisätty
 • Eurooppalaiset paineastiasovelluksiin tarkoitetut materiaalit päivitetty AD 2000 -koodeista
 • CSN-spesifikaatiopäivitykset valuja varten
 • Uusia standardoituja (ASTM) ja patentoituja polymeerimateriaaleja
 • Uusia patentoituja komposiittimateriaaleja
 • Uusia standardoituja (ASTM) vaahtomateriaaleja
 • Uusia standardoituja (EN and ASTM) sekä patentoituja sementtimateriaaleja
 • Uusia patentoituja kuitu- ja hunajakennomateriaaleja
 • Uusia Multipoint datadiagrammeja
 • Päivityksiä metallien ja komposiittien väsymisdataan
 • Kiinalaisten materiaalien jännitys-venymä- ja virumadataa lisätty
artikkelit

TAMMIKUU 2015

Päivitykset
 • Materiaalipäivityksiä SAE:n rautaseoksiin ja raudattomiin seoksiin
 • EN-aerospace-sarjan materiaalipäivityksiä
 • Useita ASTM-teräsmäärittelyjä mukaan lukien erilaiset tuotemuodot
 • VdTÜV WB -standardipäivityksiä teräksille mukaan lukien ne teräkset, joita käytetään kryogeenisissä sovelluksissa
 • Uusia standardoituja (EN ja ISO) ja patentoituja polymeerimateriaaleja
 • Uusia standardoituja (GB) ja patentoituja keraamisia materiaaleja
 • Uusia patentoituja vaahto- ja komposiittimateriaaleja
 • Uusia standardoituja (ASTM ja SAE) ja patentoituja kuitumateriaaleja
 • Uusia diagrammeja sekanttimoduulista, leikkausnopeudesta ja elastisuusmoduulista
 • Uusia jännitys-venymä-käyriä metalleille ja epämetalleille
 • Uusia isokronisia jännitys-venymä-käyriä saatavilla
artikkelit

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com