دِسامبر 2015

به روز رسانی
 • فلزات آهنی و غیر آهنی مالزیایی به طور پیوسته در حال اضافه شدن است
 • به روز رسانی استانداردهای متفاوت EN برای فرم های متفاوت محصول
 • استاندارد GB برای رنج بازی از متریال های غیر آهنی به روز شد
 • به روز رسانی استاندارد ISO برای فولادهای ریخته گری
 • دیاگرام های تنش-کرنش جدید برای فلزات، پلاستیک ها و کامپوزیت ها
 • اطلاعات خستگی جدید برای فلزات
 • پلیمرهای استاندارد و اختصاصی جدید
 • کامپوزیت ها و سرامیک های جدید اضافه شد.
 • دیاگرام های چند نقطه ای جدید برای پلیمرها اضافه شد.
مقالات جدید

نُوامبر2015

به روز رسانی
 • به روز رسانی برای آلیاژهای غیر آهنی BWB WL
 • خواص فیزیکی و دما بالای متریال های استادارد MIL به روز شد
 • به روز رسانی فولادهای ASTM در فرم ها و شکل های مختلف
 • خواص تنش مجاز برای متریال های ASME و JIS
 • استاندارد چینی GB برای آلیاژهای آهنی به روز شد
 • پلیمرهای استاندارد GB و JIS و پلیمرهای اختصاصی به بانک اطلاعاتی افزوده شد
 • سرامیک و کامپوزیت های اختصاصی به بانک اطلاعاتی اضافه شد.
 • دیاگرام های جدید برای ماژول پیچشی
 • آپدیت های بیشتر برای فلزات و کامپوزیت ها
 • دیاگرام های تنش کرنش و اطلاعات خزش جدید برای مواد چینی
 • داده های خزش جدید برای پلاستیک هاا
مقالات جدید

اُکتُبر 2015

به روز رسانی
 • به روز رسانی استاندارد B.S برای فولادهای ساختمانی
 • به روز رسانی استاندارد برای بازه بازی از متریال های عیر آهنی ASME انجام شد.
 • فولادهای استادارد JIS به همراه کاربردهایشان به روز شدند.
 • متریال های آهنی و غیر آهنی استاندارد NBR برای کاربردهای گوناگون به روز رسانی شد.
 • به روز رسانی استاندارد DIN برای اهداف گوناگون
 • پلیمرهای اختصاصی جدید هم اکنون در دسترس شما است.
 • داده های چند نقطه ای جدید اضافه شد.
 • اطلاعات خستگی برای آلیاژهای آلومینیوم و مواد فلزی چینی به مجموعه اضافه شد.
 • دیاگرام تنش کرنش برای پلاستیک ها
مقالات جدید

سِپتامبر 2015

به روز رسانی
 • Mechanical properties of weldable fine grain SEW steels updated
 • Continued GOST standard updates
 • AFNOR steel material updates with a range of applications
 • ASTM steel and non-ferrous standard updates for a wide range of materials
 • New EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE non-metallic materials added
 • New proprietary polymer, composites, ceramics, fibers and honeycombs
 • Continued updates to fatigue data for Russian metals
 • New multipoint data added
مقالات جدید

اوت 2015

به روز رسانی
 • Mexican NMX specifications for steels grades in the various product forms
 • Multiple GOST standards updated
 • Continued Czech CSN standard updates for aluminum, lead, copper and zinc alloys
 • Updates to Indian IS steel and nonferrous materials with a range of applications
 • New EN, ISO, JIS, GB, ASTM and proprietary polymer materials added
 • New standard and proprietary composites, ceramics, fibers and honeycombs
 • Further updates to fatigue data for metals
مقالات جدید

ژوئیه 2015

به روز رسانی
 • استاندارد ژاپنی JIS برای فلزات پایه آهنی و غیر آهنی آپدیت شد
 • آلومینیوم های استاندارد AA شامل استحکام بخش های آلیاژهای آلومینیوم جدید به روز شد
 • به روز رسانی استاندارد CSN جمهوری چک برای متریال های ریختگی ادامه دارد
 • آلیاژهای آهنی و غیر آهنی استاندارد SAE به روز شدند
 • فولادهای چینی GB به همراه کاربردهایشان اضافه شدند
 • پلیمرهای اختصاصی و استانداردهای EN, ISO, JIS, GB اضافه شدند
 • کامپوزیت ها، سرامیک ها و فیبرهای استاندارد اضافه شدند
 • داده های چند نقطه ای جدید وارد شدند
 • اطلاعات خستگی جدید برای آلیاژهای روسی
مقالات جدید

ژوئن 2015

به روز رسانی
 • به روز رسانی فولادهای مکزیکی (MX) برای کاربرد های مختلف
 • اضافه شدن مشخصات فولادهای آلمانی VdTÜV
 • آپدیت شدن متریال های هوافضای استاندارد WL مقاوم به حرارت/خوردگی
 • دیاگرام های چند نقطه ای جدید
 • پلیمر های اختصاصی و استاندارد جدید SAE, EN, ISO, JIS, GB اضافه شد
 • سرامیک، کامپوزیت و هانیکامب های استاندارد و اختصاصی
 • دیاگرام های تنش-کرنش جدید برای پلیمرها
 • آپدیت های بیشتر برای اطلاعات خستگی فلزات
مقالات جدید

مه 2015

به روز رسانی
 • فولادهای کره ای KS به همراه رنج کاربریشان به روز شد.
 • استاندارد ASTM برای رنج وسیعی از مواد غیر آهنی به روز شد.
 • آلومینیم و تیتانیم EN با کاربردهای هوا-فضا به روز شدند.
 • استاندارد ISO برای فولادهای قابل عملیات حرارتی و خوش تراش به روز شد.
 • فولادهای MIL شامل فولادهای ریخته گری و فورج برای کاربردهای مختلف به روز شد.
 • دیاگرام های جدید برای داده های چند نقطه ای اضافه شد.
 • متریال های پلیمری JIS، GB و اختصاصی اضافه شدند.
 • کامپوزیت، سرامیک و فیبرهای ساتاندارد جدید اضافه شدند.
 • دیاگرام های تنش کرنش جدید برای فلزات و پلاستیک ها
 • دیاگرام های نرخ کرنش (R-Value) برای آلیاژهای آلومینیم اضافه شد.
مقالات جدید

آوریل 2015

به روز رسانی
 • فولادهای استاندارد ASTM برای بسیاری از کاربردها به روز شد.
 • متریال های فلزی و غیر فلزی استاندارد SAE به روز شد.
 • استاندارد جدید مکزیکی NMX اضافه شد.
 • استاندارد JIS و DIN برای فولادها و کاربردهای دمای بالا به روز شد.
 • استاندارد GOST برای آلیاژهای تیتانیوم، نیکل و آلومینیوم به روز شد.
 • پلیمرهای استاندارد ISO و EN و اختصاصی اضافه شد.
 • کامپوزیت ها و هانی کامب های استاندارد جدید اضافه شد.
 • دیاگرام های جدید چند نقطه ای اضافه شد.
 • آپدیت های بیشتر برای اطلاعات خستگی فلزات ژاپنی اضافه شد.
 • دیاگرام های جدید چند نقطه ای برای فلزات، پلیمرها و کامپوزیت ها اضافه شد.
مقالات جدید

مارس 2015

به روز رسانی
 • متریال های ژاپنی JFS به روز شد.
 • مشخصه های استاندارد GOST برای رنج زیادی از مواد اضافه شد
 • آلیاژهای مس از استاندارد CSN به روز شد.
 • استاندارد JIS برای فولادهای کربنی و استینلس استیل به روز شد.
 • پلیمرهای استاندارد شامل ASTM، ISO، EN و پلیمرهای اختصاصی اضافه شد.
 • دیاگرام های جدید چند نقطه ای اضافه شد.
 • سرامیک های اختصاصی جدید اضافه شد.
 • کامپوزیت های اختصاصی جدید اضافه شد.
 • متریال های فیبر جدید.
 • به روز رسانی اطلاعات خستگی برای متریال های SAE و ژاپنی
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای فلزات
مقالات جدید

فِورِیه 2015

به روز رسانی
 • خصوصیات متریال های ASTM شامل آلیاژهای مس، نیکل و آلومینیوم به روز شد.
 • آلیاژهای مکزیکی پایه آهنی و رنگی (غیر آهنی) به بانک اطلاعاتی افزوده شد.
 • متریال های اروپایی با کد AD 2000 با کاربرد مخازن تحت فشار، آپدیت شد.
 • مشخصه های مواد CSN برای متریال های ریخته گری به روز شد
 • پلیمرهای اختصاصی و استاندارد ASTM جدید به مجموعه اضافه شد
 • کامپوزیت های اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد.
 • فوم های استاندارد ASTM جدید به مجموعه اضافه شد.
 • متریال های سمنت اختصاصی و استاندارد EN و ASTM به مجموعه اضافه شد
 • متریال های فیبر و هانی کامب اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد.
 • دیاگرام های چند نقطه ای جدید به بانک اطلاعاتی نرم افزار اضافه شد
 • به روز رسانی اطلاعات خستگی فلزات و کامپوزیت ها انجام شد
 • دیاگرام های تنش-کرنش و خزش برای آلیاژهای فلزی و کامپوزیتی به مجموعه اضافه شد
مقالات جدید

ژانیه 2015

به روز رسانی
 • آلیاژهای آهنی و غیر آهنی SAE به روز رسانی شد.
 • متریال های سری هوافضای EN آپدیت شد.
 • مشخصات و خواص فولادهای ASTM برای فرم های مختلف آپدیت شد.
 • استاندارد VdTÜV WB برای فولادهای دارای کاربرد سرمایشی آپدیت شد.
 • پلیمرهای EN و ISO جدید به مجموعه اضافه شد.
 • سرامیک های اختصاصی و استاندارد GB اضافه شد.
 • فوم و کامپوزیت های اختصاصی جدید اضافه شد.
 • فیبرهای استاندارد ASTM ، SAE و اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد
 • دیاگرام های جدید برای ماژول secant، نرخ برش و مدول الاستیسیته
 • دیاگرام های تنش-کرنش جدید برای فلزات و غیر فلزات جدید اضافه شد.
 • دیاگرام های تنش-کرنش متقارن هم اکنون در دسترس است.
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com