Prosinec  2015

Aktualizace
 • vloženy malajské standardy pro celou řadu ocelí a neželezných materiálů
 • Aktualizovány EN standardy pro různé formy produktů
 • Aktualizován GB standard pro celou řadu neželezných materiálů
 • Aktualizovány ocelové třídy z ISO standardů
 • Přidány nové křivky napětí deformace pro kovy, plasty a kompozity
 • Nová data o únavě kovů
 • Nové proprietární a standardní polymery
 • Nové standardní kompozity a keramické materiály
 • Nová multipoint data pro polymery
články

Listopad  2015

Aktualizace
 • Aktualizován SAE AMS standard pro korozivzdorné a žáruvzdorné letecké materiály
 • Aktualizován ruský GOST standard pro materiály s celou řadou průmyslového využití
 • Přidány nové malajské MS standardy pro celou řadu ocelových materiálů
 • ASTM standard pro železné a neželezné materiály
 • Nové proprietární a standardní polymery včetně gum
 • Přidán nový standard pro kompozity a keramiky
 • Přidána nová multipoint data pro polymery
 • Pokračování v aktualizaci únavy pro čínské kovové materiály
články

Říjen 2015

Aktualizace
 • Aktualizovány B.S. Standardy pro konstrukční ocelové materiály
 • Aktualizován standard pro celou řadu ASME neželezných materiálů
 • Aktualizován JIS ocelové materiály s celou řadou aplikací
 • Aktualizovány materiály pro NBR železné a neželezné slitiny
 • Aktualizovány DIN materiály pro různé účely
 • Nové proprietární polymery
 • Přidána nová multipoint data
 • Přidána nová data o únavě pro čínské kovové materiály
články

Září 2015

Aktualizace
 • Aktualizovány mechanické vlastnosti svařitelné jemnozrnné oceli SEW
 • Pokračování v aktualizaci GOST standardu
 • AFNOR ocelový materiál aktualizován s celou řadou aplikací
 • ASTM ocel a neželezný standard aktualizován pro celou řadu materiálů
 • Nový EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE nové nekovové materiály
 • Nový proprietární polymery, kompozity, keramiky, vlákna a plástvové materiály
 • Pokračování v aktualizaci dat o únavě pro kovy
 • Přidana nová multipoint data
články

Srpen 2015

Aktualizace
 • Mexické NMX specifikace pro třídy oceli v různých formách
 • Multiple GOST standard aktualizován
 • Pokračování v českých CSN standardech pro hliník, olovo, měď a zinkové slitiny
 • Aktualizovány indické IS oceli a neželezné materiály pro celou řadu aplikací
 • Nové EN, ISO, JIS, GB, ASTM a proprietární polymerní materiály
 • Nový standard pro proprietární kompozity, keramiky, vlákna a plástvové materiály
 • Další aktualizace dat o únavě pro kovy
články

Červenec 2015

Aktualizace
 • Aktualizován JIS japonský standard pro železné i neželezné materiály
 • Hliníkové AA materiály aktualizovány včetně nově dodaných hliníkových tvrdidel
 • Aktualizovány české CSN standardy pro odlitkové materiály
 • Materiál akutualizován pro SAE železné a neželezné slitiny
 • Aktualizovány čínské GB ocelové materiály s řadou aplikací
 • Nové EN, ISO, JIS, GB a proprietární polymerní materiály
 • Nový standard a proprietární kompozity, keramiky a vlákna
 • Vložena nová multipoint data
 • Nová data o únavě pro ruské kovové materiály
články

Červen 2015

Aktualizace
 • Updates to Mexican (MNX) steel materials with a range of applications
 • New German VdTÜV specifications added for a range of steel materials
 • WL standard updates for corrosion/heat resistant materials for aerospace
 • New diagrams for Multipoint data
 • New SAE, EN, ISO, JIS, GB and proprietary polymer materials added
 • New standard and proprietary composites, ceramics and honeycombs
 • New stress strain curves for polymers
 • Further updates to fatigue data for metals
články

Květen 2015

Aktualizace
 • Aktualizace Korejských (KS) ocelových materiálů s řadou aplikací
 • Aktualizován standard pro celou řadu ASTM neželezných materiálů
 • Aktualizovány EN hliníkové a titanové slitiny pro letecký průmysl
 • ISO standard aktualizován pro řadu tepelně zpracovatelných volně -řezaných ocelí.
 • MIL ocelový materiál aktualizován včetně odlitků a vykovků pro další aplikace
 • Nové diagramy pro Multipoint data
 • Nový JIS, GB a proprietární polymery
 • Nové standardy a proprietární kompozity, keramiky a vlákna
 • Nové křivky napětí deformace pro kovy a plasty
 • Nové (r-hodnoty) přidány pro hliníkové slitiny
články

Duben  2015

Aktualizace
 • Aktualizován ASTM ocelový standard pro širokou řadu aplikací
 • Železný a neželezný SAE standard aktualizován
 • Přidány nové mexické NMX standardy
 • JIN a DIN standard aktualizován pro ocele pro aplikace při vysokých teplotách
 • Aktualizovány GOST standardy včetně hliníkových, titanových a niklových slitin
 • Vloženy nové standardy (ISO, EN) a proprietární polymery
 • Nový standard a proprietární kompozity a plástvové materiály
 • Nové diagramy pro Multipoint data
 • Další aktualizace dat o únavě pro japonské materiály
 • Nové křivky napětí deformace pro kovy, polymery a kompozity
články

Březen 2015

Aktualizace
 • Aktualizovány JFS materiály
 • Přidány nové GOST specifikace pro řadu materiálů
 • Aktualizace CSN měděných slitin
 • Aktualizován JIS standard včetně uhlíkatých a ušlechtilých ocelí
 • Nové ASTM, ISO, EN a proprietární polymery přidány
 • Nové diagramy Multipoint data
 • Nové proprietární keramické materiály
 • Nové proprietární kompozitní materiály
 • Nové vláknité materiály
 • Aktualizována data o únavě pro SAE a japonské materiály
 • Nové křivky napětí deformace pro kovy
články

Únor 2015

Aktualizace
 • Aktualizacja ASTM dla stopów aluminium,niklu i miedzi
 • Nowe normy NMX dla stopów żelaza i metali kolorowych
 • Materiały europejskie dla zbiorników ciśnieniowych kodów AD 2000
 • Aktualizacja CNS dla odlewów
 • Nowe polomery ze standardów ASTM i od producentów
 • Nowe kompozyty od producentów
 • Nowe normy ASTM dla pian
 • Nowe cementy od producentów i ze standardów EN i ASTM
 • Nowe włókna i honeycomb od producentów
 • Nowe diagrany wielopunktowe
 • Aktualizacja zmęczenia dla metali i kompozytów
 • Krzywe naprężenia i pełzanie dla materiałów chińskich
články

Leden 2015

Aktualizace
 • Aktualizace materiálů pro SAE železné a neželezné slitiny
 • Aktualizovány EN materiály pro letecký průmysl
 • Různé specifikace ASTM ocelí zahrnující různé formy produktu
 • Aktualizován dTÜV WB standard pro oceli i pro ty pro kryogenní aplikaci
 • Nový standard EN a ISO a proprietární polymery
 • Nové standardy GB a proprietární keramické materiály
 • Nové proprietární a kompozitní materiály
 • Nové standardy ASTM, SAE a proprietární vláknové materiály
 • Nové diagramy pro sečné moduly, smyková rychlost, moduly nebo elastičnost
 • Přidány nové křivky napětí deformace pro kovy a nekovy
 • Dostupné nové izochronní křivky napětí deformace.
články

Pro více archivovaných zpráv nás kontaktujte na
custservice@keytometals.com