Nyheter 2014

December 2014

Uppgraderingar
 • CSN gjutjärnsspecifikationsuppdateringar
 • JIS materialuppdateringar inklusive kol och korrosionsbeständigad stål
 • Elevated temperature mechanical and magnetic properties updated for GOST materials
 • Varm och kallvalsade TIS legeringar uppdaterade
 • Uppdateringar till ISO aluminiumlegeringar
 • SAE standarduppdateringar för icke järnhaltiga material
 • Ny standard för ASTM och proprietärapolymermaterial tillagda
 • Ny standard för EN och ISO keramiskamaterial tillagda
 • Nya egenutvecklade material för cement och skum
 • Ny standard för ASTM och egenutvecklade fiber- och honeycombmaterial tillagda
 • Ytterligare diagram för böjmodul tillagda
 • Nya spännings-töjnings och krypdata för kinesiska material tillagda
 • Nya spännings-töjnings data för japanska och SAE material
 • Ny krypdata för plastmaterial
 • Ytterligare uppdateringar av utmattningsdata för metaller
artiklar

November 2014

Uppgraderingar
 • Uppdateringar för BWB WL icke-järnlegeringar
 • MIL materialuppdateringar, inklusive fysiska och förhöjda temperaturegenskaper
 • Uppdateringar för ASTM stål
 • Tillåtna spänningsegenskaper för ASME och JIS material
 • Kinesiska GB standarduppdateringar för järnhaltiga material
 • Ny standard för GB, JIS och proprietärpolymermaterial är tillagd
 • New composite and ceramic proprietary materials added
 • Nya diagram för Böjmoduler
 • Ytterligare uppdateringar gällande utmattningsdata för metall och kompositmaterial
 • Ny spännings-töjningsdata samt utmattningsdata för kinesiska material
 • Ny utmattningsdata för plastmaterial
artiklar

Oktober 2014

Uppgraderingar
 • Materialuppdateringar för SAE järn och icke-järnlegeringar
 • Euronorm materialuppdateringar inklusive Al Aerospace-serien
 • ASME järnmaterialuppdateringar inklusive svetsning och elektrodmaterial
 • Mekaniska egenskaper vid upphöjda egenskaper för ASME järnmaterial
 • MIL stålmaterialuppdateringar, inklusive olika former, t.ex. rör och ledningar
 • Ny polymer, komposit, cement och skummaterial från standard och patenterade källor
 • Ny ASTM och MIL fiber samt honeycombmaterial är tillagda
 • Nya diagram för viskositet - skjuvhastighet, elasticitetsmodul - Temperatur och mycket mer
 • Ytterligare uppdateringar av utmattningsdata för metallmaterial har gjorts
 • Nya krypegenskaper för plast- och metallmaterial
 • Spänning-töjning, flöde spänning-töjning och krypdata för Ryska metaller
 • Spännings-töjningsdata för fibrer
 • Ny spännings-töjningsdata för nickellegeringar
artiklar

September 2014

Uppgraderingar
 • MIL stålmaterialuppdateringar inklusive material för pansarplåt
 • ISO material updates for a range of general purpose steels
 • Uppdateringar av Czech CSN icke järnhaltiga material inklusive ädla metallegeringar
 • Ytterligare ASTM icke järnhaltiga materialuppdateringar inklusive nickel och titanlegeringar
 • Uppdaterade flödesspännings-töjnings diagram för metaller
 • Nya krypegenskaper för plast och metallmaterial
 • Ytterligare uppdateringar om spännings-töjnings diagram för plaster och metaller
 • Nya egenutvecklade kompositmaterial är tillagda
 • Nya egenutvecklade och standardiserade WL fibermaterial är tillagda
 • Nya egenutvecklade och standard SAE bikakematerial är tillagda
 • NYA diagram för Poisson-förhållande vs temp., Skjuvhastighet, och mycket mycket mer
 • Nya egenutvecklade och standard SAE polymermaterial är tillagda
 • Nya egenutvecklade och standard IS cementmaterial är tillagda
 • Nya egenutvecklade keramiska material är tillagda
artiklar

Augusti 2014

Uppgraderingar
 • Uppdateringar av ASTM stål i olika former, t.ex. rör.
 • Brasiliansk NBR tandardstål material uppdateringar.
 • ASME icke järnhaltiga material uppdateringar inklusive svetsning och elektrodmaterial.
 • USA MIL material uppdateringar för ett brett spektrum av icke-järnmetaller.
 • Uppdateringar av spännings-töjnings diagram för plaster och metaller.
 • Nya data för utmattning av metall och kompositmaterial.
 • Ny krypdata för plast och metall material.
 • Spännings- utmattningsuppdateringsdiagram för plaster och metaller.
 • Nya egenutvecklade och standardiserade ASTM och DIN polymermaterial är tillagda.
 • Nya egenutvecklade och standard GOST keramiska material är tillagda.
 • Nya egenutvecklade kompositmaterial är tillagda.
 • Nya egenutvecklade och standard ASTM fibermaterial är tillagda.
 • Nya egenutvecklade och standardcementmaterial är tillagda.
 • NYA diagram för dynamisk dragmodul, sekantmodul och mycket mer är tillagda.
artiklar

JULY 2014

Uppgraderingar
 • Material updates for SAE ferrous and non-ferrous materials.
 • Polish PN standard updates for a range of steels and nickel alloys.
 • UNS material updates including precious metals and nickel alloys.
 • Chinese GB standard updates for non-ferrous materials.
 • Allowable stress data added for ASME materials including copper and aluminum alloys .
 • NEW MATERIALS! New foam materials added to PolyPLUS.
 • New proprietary and standard EN and ISO polymers added.
 • New proprietary and standard GB and ASTM ceramics added.
 • A range of new composite, fiber and honeycomb materials added.
 • NEW diagrams added for dynamic shear modulus, viscosity and much more.
 • New fatigue properties for both metal and polymer materials.
 • Updates to stress-strain diagrams for polymer materials.
 • New creep diagrams for plastics.
 • Updated stress strain curves for plastics and metals
artiklar

JUNE 2014

Uppgraderingar
 • Specialized BS steel updates including aircraft materials
 • Updates to a range of JIS steel standards
 • VdTÜV WB standard updates for steels with a range of applications
 • Non-ferrous material updates covering a wide range of ASTM and ASME standards
 • New proprietary and standard ASTM and ISIRI polymers added
 • New proprietary and standard SAE and EN ceramics added
 • New GOST and proprietary cement materials added
 • New SAE and proprietary fiber materials available
 • NEW MATERIALS ADDED! A range of Honeycombs added to PolyPLUS
 • Fracture mechanics and creep data updated for metallic materials
 • Updated stress strain curves for plastics and metals
artiklar

MAY 2014

Uppgraderingar
 • Updates to ASME standards including pressure vessel applications
 • Chinese GB updates for materials with a range of industrial applications
 • USA API material updates for materials used in pipeline transportation systems
 • Continued Polish PN standard updates for non-ferrous materials
 • Aluminum AA materials with a range of different product forms updated
 • New proprietary and standard GB and JIS polymers added
 • New proprietary and standard JIS and ISO ceramics added
 • NEW MATERIALS ADDED! A range of cements and fibres added to PolyPLUS
 • Stress-strain curves added for Al alloys, plastics and elastomers
 • New Creep and fatigue data added for a range of metallic materials
 • NEW! Anisotropy r values for steels
artiklar

APRIL 2014

Uppgraderingar
 • Polish PN standard updates including a range of stainless steels.
 • Euronorm material updates including the Al Aerospace series.
 • British BS standards updated including nickel and chromium steels.
 • Non-ferrous SAE material updates for corrosion resistant nickel alloys.
 • Rare earth material updates from the UNS standard.
 • New stress strain curves for non-ferrous and polymer materials.
 • Continued addition of creep data for nickel alloys.
 • New proprietary and standard ISO and IS polymers added.
 • New proprietary and standard ASTM and IS ceramics added.
 • New proprietary composite materials added.
artiklar

MARCH 2014

Uppgraderingar
 • ASTM non-ferrous material updates for a range of applications.
 • BS standard updates for nickel based alloys with multiple uses.
 • Australian AS material updates including cast irons and carbon steels.
 • JIS material updates for a range of corrosion resistant steels.
 • Continued addition of new KS steel materials from Korea.
 • New proprietary and standard SAE and JIS polymers added.
 • New proprietary and standard EN and GB ceramics added.
 • New MIL composite materials available.
 • Stress strain and flow stress strain curves for automotive aluminums and polymers.
 • New creep data for proprietary nickel alloys.
artiklar

FEBRUARY 2014

Uppgraderingar
 • ASTM standard updates for materials with high temperature applications.
 • German VdTÜV WB material updates including weldable heat resistant steels.
 • New Korean KS aluminum alloys added.
 • Euronorm nickel based alloys for the aerospace industry.
 • New creep data added for Cu and Fe materials.
 • New stress strain curves for ferro, magnesium and titanium alloys.
 • New polymer and ceramic standard materials added.
 • New proprietary composite materials added.
artiklar

JANUARY 2014

Uppgraderingar
 • Updates to Indian IS standards for a range of steel forms.
 • Korean KS high pressure steel material updates.
 • New Brazilian NBR standard added covering aluminum and copper materials.
 • Updates to wrought copper ISO standard materials.
 • New fatigue data for a range of composite materials.
 • New stress-strain curves for polymers and ferro-alloys.
 • New polymers added including GB, ISO and JIS standards and proprietary materials.
 • New ceramics added including GB, ISO and Euronorm standards.
 • New composite proprietary materials added to the database.
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com