THÁNG 5 2021

Những nâng cấp mới
 • Cập nhật tiêu chuẩn GB cho hợp kim đồng có độ tinh khiết cao
 • Phụ lục 'teal sheets' cho nhôm
 • Cập nhật tiêu chuẩn JIS cho sắt nén graphit hình thoi
 • Tiếp tục cập nhật SAE AMS cho vật liệu màu và kim loại màu
 • Dữ liệu lão hóa mới cho vật liệu kim loại
 • Dữ liệu độc quyền mới cho chất bôi trơn
 • Dữ liệu độc quyền mới cho polyme và chất kết dính
 • Dữ liệu tiêu chuẩn ASTM mới cho Polyme
 • Vật liệu in 3D mới cho polyme và kim loại
 • Dữ liệu chất và tuân thủ mới
Những bài viết mới

THÁNG 4 2021

Những nâng cấp mới
 • Cập nhật cho thép carbon KS cho dịch vụ nhiệt độ thấp
 • Hợp kim hàng không vũ trụ mới từ tiêu chuẩn ASD-STAN được thêm vào
 • Cập nhật thép EN cho các sản phẩm cán nóng
 • Thông số kỹ thuật ISO mới được thêm vào cho hợp kim magiê
 • Dữ liệu độc quyền mới cho chất bôi trơn
 • Dữ liệu lão hóa và chiếu xạ mới cho vật liệu kim loại
 • Dữ liệu mới cho polyme và chất kết dính
 • Vật liệu in 3D mới cho polyme
 • Dữ liệu phụ thuộc nhiệt độ thời gian và lão hóa chất lỏng được thêm vào
 • Dữ liệu thời tiết và chiếu xạ mới
 • Dữ liệu chất và tuân thủ mới
Những bài viết mới

THÁNG 2 VA THÁNG 3 2021

Những nâng cấp mới
 • Hợp kim nhôm ASD-STAN mới được thêm vào
 • Cập nhật vật liệu GB cho các thành phần đàn hồi nhiệt độ cao
 • Các lớp IEC được cập nhật cho dải thép điện
 • Cập nhật thông số kỹ thuật EN cho hợp kim hàn mềm
 • Dữ liệu độc quyền mới cho chất bôi trơn
 • Dữ liệu lão hóa và chiếu xạ mới cho vật liệu kim loại
 • Tiêu chuẩn MPIF mới cho các bộ phận cấu trúc
 • Cập nhật thông số kỹ thuật của B.S. cho thép chống ăn mòn
 • Thông số kỹ thuật ASME được cập nhật cho mục đích áp suất
 • Dữ liệu lão hóa mới cho vật liệu kim loại
 • Chất kết dính mới với dữ liệu outgassing
 • Phụ thuộc vào nhiệt độ thời gian, lão hóa chất lỏng, dữ liệu thời tiết được thêm vào
 • Dữ liệu chất và tuân thủ mới
 • Danh sách chất SVHC và SIN được cập nhật
 • Quy định chất mới: (EC) Số 649/2012 và (EU) Số 517/2014
 • Dữ liệu mới cho polyme và chất kết dính được thêm vào
 • Cập nhật danh sách GADSL
Những bài viết mới

THÁNG 1, 2021

Những nâng cấp mới
 • Cập nhật vật liệu cho thông số kỹ thuật ASTM
 • Tiếp tục cập nhật SAE AMS cho vật liệu màu và kim loại màu
 • Thông số kỹ thuật của B.S. được cập nhật cho hợp kim niken
 • Dữ liệu độc quyền mới cho chất bôi trơn
 • Dữ liệu lão hóa cho vật liệu hàng không được thêm vào
 • Dữ liệu độc quyền mới cho polyme và vật liệu tổng hợp
 • Chất kết dính mới với dữ liệu outgassing
 • Chất kết dính mới với hàm lượng ion có thể chiết xuất thấp
 • Dữ liệu polyme mới để in 3D
 • Dữ liệu lão hóa chất lỏng và thời tiết mới cho polyme
 • Dữ liệu ăn mòn mới cho kim loại và polyme
 • Dữ liệu chất và tuân thủ mới
Những bài viết mới

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com