THÁNG 1, 2021

Những nâng cấp mới
 • Cập nhật vật liệu cho thông số kỹ thuật ASTM
 • Tiếp tục cập nhật SAE AMS cho vật liệu màu và kim loại màu
 • Thông số kỹ thuật của B.S. được cập nhật cho hợp kim niken
 • Dữ liệu độc quyền mới cho chất bôi trơn
 • Dữ liệu lão hóa cho vật liệu hàng không được thêm vào
 • Dữ liệu độc quyền mới cho polyme và vật liệu tổng hợp
 • Chất kết dính mới với dữ liệu outgassing
 • Chất kết dính mới với hàm lượng ion có thể chiết xuất thấp
 • Dữ liệu polyme mới để in 3D
 • Dữ liệu lão hóa chất lỏng và thời tiết mới cho polyme
 • Dữ liệu ăn mòn mới cho kim loại và polyme
 • Dữ liệu chất và tuân thủ mới
Những bài viết mới

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com