THÁNG 2, 2019

Updates
 • Cập nhật các hợp kim nhôm AA trong các hình thức đúc và phôi
 • Thông số kỹ thuật ASTM cho niobium-Hafnium hợp kim dạng thỏi
 • Thông số kỹ thuật API cho đường ống gia tăng
 • Dữ liệu độc quyền mới cho polyme, chất kết dính, ceramic và Composites
 • Dữ liệu độ nhớt mới-cắt tỷ lệ (đa điểm) cho các vật liệu kết dính
 • Dữ liệu các tuân thủ về các loại vật chất
 • Dữ liệu phóng xạ và phong hóa cho các polyme
 • Sơ đồ mới và dữ liệu ăn mòn đơn điểm cho kim loại
 • Dữ liệu độc quyền mới cho polyme và kim loại
 • Tiêu chuẩn SAE mơi cho kim loại bằng phương pháp in 3D
articles

JANUARY 2019

Updates
 • Updates to GOST specifications for steel wires
 • Continued SAE AMS material updates
 • ISO standard updates for steel drill pipes
 • Proprietary data for polymers and adhesives
 • New Compliance data added
 • Coming Soon!: New module, Enviro
articles

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com