กุมภาพันธ์ 2019

อัพเดต
 • การอัพเดท อลูมิเนียมอัลลอยด์ AA ในรูปแบบของการหล่อ และ แท่งโลหะ
 • รายละเอียดมาตรฐาน ASTM สำหรับแท่งอัลลอยด์ Niobium-Hafnium
 • การเพิ่มเติมรายละเอียดของ API สำหรับ ท่อ
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลใหม่สำหรับ พอลิเมอร์ สารยึดติด เซรามิก และ สารประกอบต่างๆ
 • ข้อมูลใหม่ของ อัตราความหนืดเฉือน (Multipoint) สำหรับวัสดุยึดติด
 • ข้อกำหนดใหม่ และข้อมูลของสสาร
 • ข้อมูลใหม่สำหรับ การฉายรังสี และ การุกร่อนของพอลิเมอร์
 • ใหม่ข้อมูลแผนภูมิ และ single point การกัดกร่อน สำหรับโลหะ
 • กรมมสิทธิ์ข้อมูลของวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติของพอลิเมอร์และโลหะ
 • มาตรฐาน SAE ใหม่ สำหรับการพิมพ์สามมิติของโลหะ
บทความ

มกราคม 2019

อัพเดต
 • การอัพเดทรายละเอียด GOST สำหรับเหล็กเส้น
 • การอัพเดทอย่างต่อเนื่องของข้อมูลวัสดุมาตรฐาน SAE AMS
 • การอัพเดทมาตรฐาน ISO สำหรับ ท่อขุดชนิดเหล็ก
 • กรรมสิทธิ์ข้อมูลสำหรับพอลิเมอร์และสารยึดติด
 • การเพิ่มเติมข้อกำหนดใหม่
 • เร็วๆนี้ : โมดูลใหม่, ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม
บทความ

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com