มีนาคม 2018

อัพเดต
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลมาตรฐาน NB/T สำหรับโรงงานนิวเคลียร์เหล็กหล่อไร้สนิม
 • การอัพเดทข้อมูลของ SAE AMS สำหรับอะลูมิเนียมและอัลลอยด์ไทเทเนียม
 • การอัพเดทข้อมูลของวัสดุ JIS สำหรับเครื่องจักรและแอฟพลิเคชั่นต่างๆ
 • การอัพเดทข้อมูลของมาตรฐาน NBR ของเกรดเหล็ก
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการสึกหรอของอะลูมิเนียมและการขึ้นรูปโลหะแบบฉีด (MIM)
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการปริ้นภาพ 3 มิติและข้อมูลของวัสดุพวกโพลีเมอร์และเซรามิค
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลคุณสมบัติของกาวและค่ามาตรฐาน ISO, GB, JIS สำหรับวัสดุ
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการกัดกร่อนของวัสดุ
 • การอัพเดทข้อมูลของความล้าของวัสดุโลหะ
บทความ

กุมภาพันธ์ 2018

อัพเดต
 • การเพิ่มขึ้นมาของข้อมูล ASME BPVC III สำหรับคาร์บอนและอัลลอยด์ที่มีเหล็กต่ำ
 • การอัพเดทข้อมูลของ ASME สำหรับ BPVC II 2017 (อัลลอยด์ที่ไม่ผสมเหล็ก)
 • การอัพเดทข้อมูลมาตรฐานของ ISO สำหรับเหล็กที่ผ่านการปรับปรุงการขึ้นรูป
 • การเพิ่มขึ้นมาของข้อมูลการกำหนดรูปแบบ UNS สำหรับรุ่น 2017
 • การอัพเดทข้อมูลวัสดุของ AFCEN RCC-M ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในนิวเคลียส PWR
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเค้นความเครียดสำหรับโลหะและโพลีเมอร์
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเมื่อยของโลหะที่ผ่านการเผา
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลความเค้นความเครียดที่เท่ากันสำหรับโลหะรัสเซีย
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลครีบและความเค้นความเครียดที่เท่ากันสำหรับโพลีเมอร์
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลการปริ้นภาพ3 มิติและข้อมูลของวัสดุพวกโพลีเมอร์และเซรามิค
 • การเพิ่มขึ้นมาใหม่ของข้อมูลคุณสมบัติของกาวและค่ามาตรฐาน EN สำหรับวัสดุ
บทความ

มกราคม 2018

อัพเดต
 • New NB/T standards for carbon steel and low alloy steels for nuclear power plants
 • Continued ASME updates for BPVC II 2017 for non-ferrous alloys
 • EN standard updates for steel rods for cold heading and cold extrusion
 • Material updates for ASTM ferrous and non-ferrous alloys
 • New 3D printing materials and proprietary data for polymers and ceramics
 • New adhesive proprietary and MIL standard materials
บทความ

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com