Januari 2021

Uppgraderingar
 • Materialuppdateringar för ASTM-specifikationer
 • Fortsatta SAE AMS-uppdateringar för järn- och icke-järnmaterial
 • Uppdaterade B.S. specifikationer för nickellegeringar
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Åldringsdata för flygmaterial har lagts till
 • Ny patentskyddad data för polymerer och kompositer
 • Nya lim med utgasningsdata
 • Nya lim med lågt extraherbart joninnehåll
 • Ny polymerdata för 3D-utskrift
 • Ny vätskeåldrings- och väderbeständighetsdata för polymerer
 • Ny korrosionsdata för metaller och polymerer
 • Ny överensstämmelse och substansdata
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com