April 2021

Uppgraderingar
 • Uppdateringar av KS kolstål för lågtemperaturservice
 • Nya aerospace-legeringar från ASD-STAN-standarder har lagts till
 • Uppdateringar av EN-stål för varmvalsade produkter
 • Nya ISO-specifikationer har lagts till för magnesiumlegeringar
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Ny åldrings- och bestrålningsdata för metalliska material
 • Nya data för polymerer och lim
 • Nya 3D-utskriftsmaterial för polymerer
 • Tids-temperatursberoende och vätskeåldringsdata har lagts till
 • Ny väderbeständighet och bestrålningsdata
 • Ny överensstämmelse och substansdata
artiklar

Februari och mars 2021

Uppgraderingar
 • Nya ASD-STAN aluminiumlegeringar har lagts till
 • GB materialuppdateringar för elastiska komponenter med hög temperaturtålighet
 • IEC-klass uppdaterade för elektriska stålband
 • Uppdateringar av EN-specifikationer för mjuka lödlegeringar
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Nya åldrings- och bestrålningsdata för metalliska material
 • Ny MPIF-standard för konstruktionsdelar
 • Uppdaterad B.S. specifikationer för korrosionsbeständiga stål
 • Uppdaterade ASME-specifikationer för tryckändamål
 • Ny åldringsdata för metalliska material
 • Nya lim med utgasningsdata
 • Tid-temperaturberoende-, vätskeåldring-, väderbeständighetsdata har lagts till
 • Ny överensstämmelse och substansdata
 • SVHC- och SIN-ämneslistor har uppdaterats
 • Nya ämnesförordningar: (EG) nr 649/2012 och (EU) nr 517/2014
 • Ny tillagd data för polymerer och lim
 • GADSL-listan har uppdaterats
artiklar

Januari 2021

Uppgraderingar
 • Materialuppdateringar för ASTM-specifikationer
 • Fortsatta SAE AMS-uppdateringar för järn- och icke-järnmaterial
 • Uppdaterade B.S. specifikationer för nickellegeringar
 • Ny patentskyddad data för smörjmedel
 • Åldringsdata för flygmaterial har lagts till
 • Ny patentskyddad data för polymerer och kompositer
 • Nya lim med utgasningsdata
 • Nya lim med lågt extraherbart joninnehåll
 • Ny polymerdata för 3D-utskrift
 • Ny vätskeåldrings- och väderbeständighetsdata för polymerer
 • Ny korrosionsdata för metaller och polymerer
 • Ny överensstämmelse och substansdata
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com