Mars 2019

Uppgraderingar
 • ISO-standarduppdateringar för ythärdande stål
 • Uppdateringar till JIS koppar och magnesium legeringsgrader
 • Fortsatta uppdateringar för bearbetade AA legeringar
 • SAE AMS standarduppdateringar för järn- och icke-järnhaltiga material
 • Patentskyddad data för polymerer, lim och kompositer
 • Nya TU-standard för polymerer
 • Compliance och substansdata har lagts till
 • Ny miljötålhetsdata för polymerer är tillagda
 • Ny bestrålning- samt tid- och temperaturberoende data för polymerer
 • Ny SAE-standarder för 3D-printning av metaller
 • Nya korrosionsdata för metaller
artiklar

Februari 2019

Uppgraderingar
 • Uppdaterade AA aluminiumlegeringar i form av gjutgods och metalltackor
 • ASTM-specifikation för metallbaserade Niobium-Hafnium-legeringar
 • API-specifikation pipelines är tillagda
 • Ny patentskyddad data för polymerer, lim, keramer och kompositer
 • Ny viskositetsskjuvhastighets (multipunkt) data för limmaterial
 • Ny compliance och substansdata
 • Ny bestrålning och vittringsdata för polymerer
 • Nya diagram och enpunktskorrosionsdata för metaller
 • Nya patentskyddade data vid 3D-printning av polymerer och metaller
 • Ny SAE-standard för 3D-printning av metaller
artiklar

Januari 2019

Uppgraderingar
 • Uppdateringar till GOST-specifikationer för stålvajrar
 • Fortsatte SAE AMS materialuppdateringar
 • ISO standarduppdateringar för stålborrrör
 • Egenskaper för polymerer och lim
 • Nya öcompliance data har lagts till
 • Kommer snart!: Ny modul, Enviro
artiklar

För att se mer arkiverade nyheter kontakta oss på
custservice@keytometals.com