Januar 2020

Ažuriranja
  • Dodavanje novih vrsta svojstava za maziva i rashladne tečnosti iz specifikacija proizvođača
  • Aktualizacije JIS standarda za GO električne čelike
  • Ažuriranje ASTM standarda sa širokim spektrom aplikacija
  • Ažuriranje NF čelika za primenu na visokim temperaturama
  • Ažuriranja MPIF standarda 35 za gvožđe, bakar i nikl čelik
  • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere i adhezive
  • Novi podaci o hemijskom otporu za polimere
  • Novi poodaci iz specifikacija proizvođača za 3D metale za štampanje i nemetale
  • Novi enviro podaci za metale
  • Novi compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com