Mart 2018

Ažuriranja
 • Novi NB/T standardi za nerđajuće čelike nuklearnih reaktora sa vodom pod pritiskom (PWR)
 • Ažurirani su SAE AMS standardi za legure aluminijuma i titanijuma
 • Ažurirani su JIS materijali sa mašinskom i strukturnom primenom
 • Ažurirani su materijali od livenog gvožđa iz NBR standarda
 • Novi podaci o koroziji za aluminijumske i ferozne materijale dobijene procesom metalnog ubrizgavanja (MIM)
 • Novi 3D materijali i polimerni i keramički materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivni materijali iz specifikacija proizvođača i ISO, GB i JIS standarda
 • Novi podaci o koroziji za materijale iz specifikacija proizvođača
 • Ažurirani su podaci o zamoru metalnih materijala
Članci

Februar 2018

Ažuriranja
 • Dodat je standard ASME BPVC III za ugljenične i nisko legirane čelike
 • Nastavljeno je ažuriranje ASME BPVC II 2017 obojenih legura
 • Ažuriran je ISO standard za čelike sa poboljšanom plastičnošću
 • Nove UNS oznake prema izdanju iz 2017. godine
 • Ažurirani su materijali iz AFCEN RCC-M standarda koji se koriste za komponente nuklearnih reaktora sa vodom pod pritiskom (PWR)
 • Nove krive napon-deformacija za metale i polimere
 • Novi podaci o zamoru sinterovanih metalnih materijala
 • Nove izohrone krive napon-deformacija za ruske metalne materijale
 • Novi podaci o puzanju i krive napon-deformacija za polimere
 • Novi polimerni i keramički 3D materijali iz specifikacija proizvođača
 • Novi adhezivni materijali iz specifikacija proizvođača i EN standarda
Članci

Januar 2018

Ažuriranja
 • New NB/T standards for carbon steel and low alloy steels for nuclear power plants
 • Continued ASME updates for BPVC II 2017 for non-ferrous alloys
 • EN standard updates for steel rods for cold heading and cold extrusion
 • Material updates for ASTM ferrous and non-ferrous alloys
 • New 3D printing materials and proprietary data for polymers and ceramics
 • New adhesive proprietary and MIL standard materials
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com