Jun 2020

Ažuriranja
 • Ažuriranja SAE AMS standarda za legure titanijuma
 • Ažuriranja AFNOR standarda za vazduhoplovnu industriju
 • Nastavljeno ažuriranje ASME standarda za posude pod pritiskom
 • Nastavljeno dodavanje novih podataka za maziva
 • Novi podaci o niskoj degazaciji kod polimernih adheziva
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi podaci o polimerima u formi dijagrama
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Novi podaci o koroziji polimera
Članci

Maj 2020

Ažuriranja
 • Nastavljeno ažuriranje ASTM standarda
 • Dodata nova serija EN standarda za vazduhoplovnu industriju
 • Ažuriranja GB specifikacija za kovano gvožđe
 • Novi podaci za maziva
 • Novi podaci za polimere, adhezive i kompozitne materijale iz kataloga proizvođača
 • Ažuriranja ASTM polimera
 • Novi podaci za 3D metale i nemetale
 • Novi podaci o starenju materijala u fluidima i zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Januar 2020

Ažuriranja
 • Dodavanje novih vrsta svojstava za maziva i rashladne tečnosti iz specifikacija proizvođača
 • Aktualizacije JIS standarda za GO električne čelike
 • Ažuriranje ASTM standarda sa širokim spektrom aplikacija
 • Ažuriranje NF čelika za primenu na visokim temperaturama
 • Ažuriranja MPIF standarda 35 za gvožđe, bakar i nikl čelik
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za polimere i adhezive
 • Novi podaci o hemijskom otporu za polimere
 • Novi poodaci iz specifikacija proizvođača za 3D metale za štampanje i nemetale
 • Novi enviro podaci za metale
 • Novi compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com