Februar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirane AA legure aluminijuma u obliku odlivaka i ingota
 • ASTM specifikacija za ingote legura niobijuma i hafnija
 • Dodata API specifikacija za cevovode
 • Novi polimeri, adhezivi, keramika i kompoziti iz specifikacija proizvođača
 • New viscosity-shear rate (multipoint) data for adhezivne materijale
 • Novi (multipoint) podaci o brzini viskoznosti za
 • Novi podaci o zračenju i otpornosti na atmosferske uticaje za polimere
 • Novi dijagrami i pojedinačni podaci o koroziji metala
 • Novi podaci iz specifikacija proizvođača za 3D štampu polimera i metala
 • Novi SAE standard za 3D štampu metala
Članci

Januar 2019

Ažuriranja
 • Ažurirane su GOST specifikacije za čelične žice
 • Nastavljeno je ažuriranje SAE AMS materijala
 • Ažurirani su ISO standardi za čelične cevi za bušenje
 • Novi polimeri i adhezivi iz specifikacija proizvođača
 • Dodati su novi Compliance podaci
 • Uskoro na sajtu novi modul - Enviro!
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com