2019 August

به روز رسانی
 • استاندارد EN برای لوله های فولادهای جوشکاری شده برای مقاصد تحت فشار آپدیت شد
 • ادامه آپدیت استاندارد ASTM برای متریال های آهنی و غیر آهنی
 • آپدیت فولادهای دو فازی استاندارد GB
 • استاندارد BS برای آلیاژهای ریختگی آلومینیوم و مس آپدیت شد.
 • اطلاعات اختصاصی و استاندارد برای پلیمرها و چسب ها
 • استاندارد های جدید IEC و GB و آپدیت جدید استاندارد EN برای سرامیک ها اضافه شد.
 • استانداردهای جدید IEC، EN و GOST برای کامپوزیت ها
 • آپدیت استاندارد GOST برای پلیمرها، چسب ها و سرامیک ها
 • اطلاعات جدید پذیرش و اجزا
 • اطلاعات جدید تشعشع و دما-زمان برای فلزات
 • فلوید اجینگ و اطلاعات دما-زمان برای پلیمرها
 • اطلاعات جدید خوردگی برای فلزات
مقالات جدید

2019 July

به روز رسانی
 • اضافه شدن مشخصات جدید حرارتی برای فولاد ویتنام
 • مشخصه های بروز شده مواد فلزی هواپیما از UNI
 • اپدیتهای فولاد های تو خالی از استاندارد AS
 • بروز رسانی لعاب کاری فولاد با کربن پایین از استاندارد GOST
 • ویژگیهای جدید دیتا برای پلیمرها چسبها و کامپوزیتها
 • استاندارد های جدید برای صفحات چاپی کامپوزیتی از EN و IES
 • استاندارهای ISO و EN برای سرامیکها
 • استاندارهای جدید و بروز شده برای پلیمرها و هانی کامبها
 • اطلاعات و ویژگیهای جدید استاندارد برای تریبولوژی
 • اضافه شدن جدید اطلاعات انطباق و جایگزینی
 • اطلاعات جدید چند وجهی برای پلیمرها
 • اطلاعات جدید تشعشع و دما-زمان فلزات
مقالات جدید

2019 June

به روز رسانی
 • اسپک های ASTM برای آلیاژهای نیکل-کروم-آهن آپدیت شد
 • آپدیت فولادهای مقاوم به خوردگی SAE AMS
 • متریال های جوشکاری شده JIS برای کاربرد heat exchanger آپدیت شد
 • اسپک جدید TU برای آلیاژهای گران قیمت به شکل میله
 • آپدیت محصولات ریخته گری در استاندارد AFNOR NF
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها، چسب ها و کامپوزیت ها
 • استانداردهای جدید EN، IEC، JIS و GOST برای کامپوزیت های دارای مصرف بردهای چاپی
 • استانداردهای جدید ISO، EN و GB برای شیت های PMMA به روز شدند
 • استانداردهای جدید و به روز شده ISO برای سرامیک های دارای کاربرد پزشکی
 • آپدیت استاندارد SAE برای هانیکامب های آلیاژ آلومینیوم
 • اطلاعات پذیرش محصول و اجزای محصول اضافه شد
 • اطلاعات خوردگی جدید برای فلزات و پلیمرها
 • اطلاعات پیر شدن سیالی برای پلیمرها
 • اطلاعات تشعشع و دما-زمان برای فلزات
مقالات جدید

2019 May

به روز رسانی
 • استاندارد جدید AECMA prEN
 • آپدیت فولادهای استحکام بالای GNBR
 • آپدیت فولادهای SEW
 • به روز رسانی متریال های ایمپلنت ISO
 • آپدیت آلیاژهای آلومینیوم کار شده استاندارد DIN
 • پلیمرها و چسب های جدید
 • سرامیک ها و کامپوزیت های جدید
 • استاندارد های جدید EN و IEC
 • اطلاعات Compliance جدید
 • اضافه شدن اطلاعات خوردگی جدید
 • اطلاعات پیر شدن در اثر تماس با سیالات (Fluid Aging) جدید
 • تشعشع و اطلاعات دما-زمان
مقالات جدید

2019 April

به روز رسانی
 • استاندارد EN برای آلیاژهای آلومینیوم برای کاربردهای هوا-فضا تکمیل شد
 • آپدیت فولادهای استاندارد GB کوئنچ و تمپر
 • اسپک های ASTM برای فولادهای زنگ نزن قابل فورج آپدیت شد
 • ورق های رنگی برای آلیاژهای استاندارد AA
 • متریال های VDI برای قالب های تریم و فرم اضافه شدند
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها و چسب ها
 • استاندارد EN و IEC جدید برای کامپوزیت های دارای کاربرد در بردهای الکترونیکی
 • اطلاعات پذیرش مواد و اجزای آن برای بسیاری از مواد اضافه شد
 • اطلاعات اختصاصی خوردگی برای فلزات
 • اطلاعات فلوید ایجینگ برای پلیمرها
 • اطلاعات تشعشع و رابطه دما-زمان برای فلزات
مقالات جدید

2019 March

به روز رسانی
 • به روز رسانی استاندارد ISO برای فولادهای سطحی سختی
 • آپدیت آلیاژهای مس و منیزیوم
 • ادامه آپدیت آلیاژهای کارشده AA
 • استاندارد SAE AMS برای متریال های آهنی و غیر آهنی
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها، چسب ها و کامپوزیت ها
 • استاندارد جدید TU برای پلیمرها
 • اطلاعات پذیرش مواد و اجزا اضافه شد
 • اطلاعات جدید تأثیر آب و هوا برای پلیمرها
 • اطلاعات تشعشع و نسبت زمان-دما برای پلیمرها
 • استاندارد SAE جدید برای فلزات پرینت 3 بعدی
 • اطلاعات جدید خوردگی برای فلزات
مقالات جدید

2019 February

به روز رسانی
 • آلیاژهای آلومینیوم AA در فرم ریخته گری و شمش آپدیت شد
 • اسپک های ASTM برای شمش های آلیاژی نیوبیوم-هافنیوم
 • اسپک های API برای خطوط لوله اضافه شد
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها، چسب ها، سرامیک ها و کامپوزیت ها
 • نرخ ویسکوزیته/برش (داده چند نقطه ای) برای چسب ها
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
 • داده های تشعشع و تأثیر آب و هوای جدید برای پلیمرها
 • دیاگرام های جدید و تک نقطه ای خوردگی برای فلزات
 • داده های اختصاصی جدید برای فلزات و پلیمرهای پرینت سه بعدی
 • استاندارد جدید SAE برای فلزات چاپ سه بعدی
مقالات جدید

2019 January

به روز رسانی
 • آپدیت اسپک GOST برای آلیاژهای دارای کاربرد در وایرها
 • آپدیت متریال های SAE AMS ادامه یافت
 • استاندارد ISO برای لوله های فولادی حفاری ادامه یافت
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها و چسب ها
 • ماژول داده های پذیرش مواد اضافه شد
 • به زودی! ماژول جدید Enviro
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com