2019 February

به روز رسانی
 • آلیاژهای آلومینیوم AA در فرم ریخته گری و شمش آپدیت شد
 • اسپک های ASTM برای شمش های آلیاژی نیوبیوم-هافنیوم
 • اسپک های API برای خطوط لوله اضافه شد
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها، چسب ها، سرامیک ها و کامپوزیت ها
 • نرخ ویسکوزیته/برش (داده چند نقطه ای) برای چسب ها
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
 • داده های تشعشع و تأثیر آب و هوای جدید برای پلیمرها
 • دیاگرام های جدید و تک نقطه ای خوردگی برای فلزات
 • داده های اختصاصی جدید برای فلزات و پلیمرهای پرینت سه بعدی
 • استاندارد جدید SAE برای فلزات چاپ سه بعدی
مقالات جدید

2019 January

به روز رسانی
 • آپدیت اسپک GOST برای آلیاژهای دارای کاربرد در وایرها
 • آپدیت متریال های SAE AMS ادامه یافت
 • استاندارد ISO برای لوله های فولادی حفاری ادامه یافت
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها و چسب ها
 • ماژول داده های پذیرش مواد اضافه شد
 • به زودی! ماژول جدید Enviro
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com