2018 April

به روز رسانی
 • استاندارد ASTM برای رنج بسیاری از کاربردها آپدیت شد
 • استاندارد ISO برای محصولات تخت و کاربردهای تحت فشار آپدیت شده است.
 • متریال GB شامل فولادهای پر استحکام دارای کاربرد صنعت اتومبیل آپدیت شد.
 • ادامه آپدیت AFCEN RCC-M شامل متریال های دارای کاربرد نیروگاهی
 • متریال های پرینت سه بعدی جدید
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی و استاندارد JIS
 • اطلاعات خوردگی جدید برای متریال های اختصاصی
 • آپدیت اطلاعات خستگی برای بسیاری از متریال ها
مقالات جدید

2018 March

به روز رسانی
 • استاندارد NB/T جدید برای فولادهای زنگ نزن نیروگاهی
 • استاندارد SAE AMS برای آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم آپدیت شد
 • متریال های JIS برای کاربردهای ماشین سازی و ساختمانی آپدیت شد
 • به روز رسانی گرید های مختلف چدن از استاندارد NBR
 • اطلاعات خوردگی جدید برای آلومینیوم و متریال های با قابلیت تزریق در قالب (MIM)
 • متریال های پرینت سه بعدی جدید و اطلاعات اختصاصی برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی و استاندارد ISO, GB, JIS
 • اطلاعات خوردگی جدید برای متریال های اختصاصی
 • آپدیت اطلاعات خستگی برای متریال های فلزی
مقالات جدید

2018 February

به روز رسانی
 • ارتقاهای تکمیل شده در فوریه
 • کربن استیل ها و فولادهای کم آلیاژ ASME BPVC II 2017 اضافه شد
 • ادامه آپدیت ASME BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • استاندارد ISO برای فولادهای با قابلیت شکل دهی بهبود یافته به روز رسانی شد
 • کلاسه بندی UNS بر اساس ویرایش 2017 اضافه شد
 • متریال های به روز شده AFCEN RCC-M دارای کاربرد انرژی های ویژه آپدیت شد
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای فلزات و پلیمرها اضافه شد.
 • اطلاعات خستگی جدید برای متریال های فلزی زینتر شده
 • دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای فلزات روسی
 • اطلاعات خزش و دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای پلیمرها
 • متریال های پرینت سه بعدی و خواص آنها برای پلیمرها و سرامیک ها
 • خواص متریال های دارای کاربرد چسبندگی از استاندارد EN
مقالات جدید

2018 January

به روز رسانی
 • استاندارد جدید NB/T برای فولادهای کربنی و فولادهای کم آلیاژ دارای کاربرد نیروگاهی
 • ادامه آپدیت ASME بخش های BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • آپدیت استاندارد EN میله های استیل برای اکستروژن سرد و سرزنی
 • آپدیت متریال های آهنی و غیر آهنی ASTM
 • متریال های سه بعدی جدید و اطلاعات خواص برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی سازندگان و استاندارد MIL اضافه شد
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com