2020 June

به روز رسانی
 • به روز رسانی آلیاژهای تیتانیوم SAE AMS
 • آپدیت اسپک های AFNOR NF برای اسپک های هوا-فضا
 • ادامه آپدیت استاندارد ASME برای مخازن تحت فشار
 • ادامه اضافه شدن گریدهای روانکار جدید
 • اطلاعات اختصاصی جدید برای پلیمرها و چسب ها
 • اطلاعات گسترده جدید برای چسب های پلیمری
 • پیر شدن سیالی جدید، داده های دما-زمان برای پلیمرها
 • اطلاعات چند نقطه ای برای پلیمرها
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
 • اطلاعات خوردگی جدید برای پلیمرها
مقالات جدید

2020 May

به روز رسانی
 • آپدیت استاندارد ASTM ادامه پیدا کرد.
 • سری آلیاژهای هوا-فضای EN ادامه پیدا کرد.
 • مشخصات چدن های نشکن GB آپدیت شد
 • گرید های جدید روانکار به نرم افزار اضافه شد
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها، چسب ها و کامپوزیت ها
 • پلیمرهای استاندارد ASTM آپدیت شد
 • اطلاعات جدید برای فلزات و غیر فلزات پرینت سه بعدی
 • فلوید ایجینگ، اطلاعات دما-زمان
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
مقالات جدید

2020 April

به روز رسانی
 • آپدیت اسپک های GOST برای وایرها و راد های آلومینیوم
 • اسپک های Lioyd به روز رسانی شد.
 • استاندارد JIS برای چدن های مالیبل آپدیت شد
 • اطلاعات Enviro برای آلیاژهای آلومینیوم
 • ادامه اضافه شدن گریدهای روانکار جدید
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها، چسب ها و کامپوزیت ها
 • اطلاعات مقاومت شیمیایی جدید برای پلیمرها
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای فلزات و غیرفلزات چاپ سه بعدی
 • اطلاعات خوردگی جدید برای پلیمرها
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
مقالات جدید

2020 March

به روز رسانی
 • اسپک های AECMA برای آلیاژهای پایه تیتانیوم به روز شد
 • لوله های فولادی زنگ نزن از استاندارد SAE J اضافه شد
 • متریال های فولادی و مقاوم به حرارت هوا-فضای EN آپدیت شد
 • استاندارد ASTM برای لوله های مبدل حرارتی آپدیت شد
 • ادامه اضافه کردن گرید های جدید روانکارها و خنک کننده ها
 • اطلاعات تاثیرات آب و هوایی برای فلزات آلمانی
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای پلیمرها، چسب ها و کامپوزیت ها
 • داده های چند نقطه ای جدید برای پلیمرها
 • اطلاعات مقاومت شیمیایی جدید برای پلیمرها
 • اطلاعات اختصاصی جدید برای فلزات و غیر فلزات چاپ ۳ بعدی
 • اطلاعات خوردگی جدید برای پلیمرها و فلزات
 • اطلاعات پذیرش و اجزای جدید
مقالات جدید

2020 February

به روز رسانی
 • گریدهای اختصاصی جدید برای روان کننده ها و خنک کننده ها اضافه شده است
 • به روزرسانی های استاندارد JIS برای فولادهای الکتریکال GO
 • به روزرسانی های استاندارد ASTM با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
 • به روزرسانی های فولادهای NF برای کاربردهای درجه حرارت بالا
 • به روزرسانی های استاندارد MPIF : آهن ، مس و نیکل
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها و چسب ها
 • داده های جدید مقاومت شیمیایی پلیمرها
 • داده های اختصاصی جدید برای چاپ سه بعدی فلزات و غیر فلزات
 • داده های محیطی جدید برای فلزات
 • انطباق جدید و داده های جایگزین ماده
مقالات جدید

2020 January

به روز رسانی
 • گریدهای اختصاصی جدید برای روان کننده ها و خنک کننده ها اضافه شده است
 • به روزرسانی های استاندارد JIS برای فولادهای الکتریکال GO
 • به روزرسانی های استاندارد ASTM با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
 • به روزرسانی های فولادهای NF برای کاربردهای درجه حرارت بالا
 • به روزرسانی های استاندارد MPIF : آهن ، مس و نیکل
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها و چسب ها
 • داده های جدید مقاومت شیمیایی پلیمرها
 • داده های اختصاصی جدید برای چاپ سه بعدی فلزات و غیر فلزات
 • داده های محیطی جدید برای فلزات
 • انطباق جدید و داده های جایگزین ماده
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com