Ιανουαρίου 2021

ενημερώσεις
 • Ενημερώσεις υλικού για τις προδιαγραφές ASTM
 • Συνεχιζόμενες ενημερώσεις SAE AMS για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα υλικά
 • Π.Σ. οι προδιαγραφές ενημερώθηκαν για κράματα νικελίου
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για λιπαντικά
 • Προστέθηκαν δεδομένα γήρανσης για αεροναυτικά υλικά
 • Νέα ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή και σύνθετα υλικά
 • Νέες κόλλες με δεδομένα υπεροχής
 • Νέες κόλλες με χαμηλή εκχύλιση ιοντικής περιεκτικότητας
 • Νέα δεδομένα πολυμερών για εκτύπωση 3D
 • Νέα δεδομένα γήρανσης υγρών και καιρικών συνθηκών για πολυμερή
 • Νέα δεδομένα διάβρωσης για μέταλλα και πολυμερή
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσιών
Άρθρα

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com