ΜΆΡΤΙΟς 2019

ενημερώσεις
 • Ενημερώσεις ISO για χάλυβες επιφανειακής σκλήρυνσης
 • Ενημερώσεις για τους βαθμούς JIS χαλκού και κράματος μαγνησίου
 • Συνεχείς ενημερώσεις για κράματα τύπου ΑΑ
 • SAE AMS τυποποιημένες ενημερώσεις για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα υλικά
 • Ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή, κόλλες και σύνθετα υλικά
 • Νέο πρότυπο TU για πολυμερή
 • Τα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας προστίθενται
 • Νέα δεδομένα σχετικά με την ανθεκτικότητα των πολυμερών
 • Νέα δεδομένα ακτινοβολίας και εξάρτησης χρόνου-θερμοκρασίας για πολυμερή
 • Νέο πρότυπο SAE για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης
 • Νέα δεδομένα διάβρωσης για μέταλλα
Άρθρα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019

ενημερώσεις
 • Ενημέρωση κράματα αλουμινίου AA με τη μορφή χυτών και χελωνών
 • Προδιαγραφή ASTM για πλινθώματα κράματος νιόβιου -αφνίου
 • Οι προδιαγραφές API για αγωγούς που προστέθηκαν
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για πολυμερή, συγκολλητικά, κεραμικά και σύνθετα υλικά
 • Νέα δεδομένα ιξώδους-διάτμησης (πολλαπλών σημείων) για συγκολλητικά υλικά
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας
 • Νέα δεδομένα ακτινοβολίας και ανθεκτικότητας για πολυμερή
 • Νέα διαγράμματα και στοιχεία διάβρωσης μεμονωμένων σημείων για μέταλλα
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για 3D πολυμερή και μέταλλα εκτύπωσης
 • Νέο πρότυπο SAE για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης
Άρθρα

ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019

ενημερώσεις
 • Ενημερώσεις προδιαγραφών GOST για χαλύβδινα καλώδια
 • Συνεχείς ενημερώσεις υλικού SAE AMS
 • Πρότυπες ενημερώσεις ISO για σωλήνες τρυπανιού από χάλυβα
 • Ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή και συγκολλητικά
 • Προστέθηκαν νέα δεδομένα συμμόρφωσης
 • Σύντομα !: Νέα ενότητα, Enviro
Άρθρα

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com