Ιούνιος 2020

ενημερώσεις
 • Πρότυπες ενημερώσεις SAE AMS για κράματα τιτανίου
 • Ενημερώσεις στις προδιαγραφές AFNOR NF για την αεροδιαστημική
 • Συνέχισε τις τυπικές ενημερώσεις ASME για δοχεία πίεσης
 • Συνεχής προσθήκη νέων κατηγοριών λιπαντικών
 • Νέα ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή και κόλλες
 • Νέα δεδομένα σχετικά με τα καυσαέρια πολυμερούς
 • Νέα γήρανση υγρών, δεδομένα εξάρτησης χρόνου-θερμοκρασίας για πολυμερή
 • Νέα δεδομένα πολλαπλών σημείων για πολυμερή
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσιών
 • Νέα δεδομένα διάβρωσης για πολυμερή
Άρθρα

Μάιος 2020

ενημερώσεις
 • Συνέχισε τις τυπικές ενημερώσεις ASTM
 • Προστέθηκαν νέα πρότυπα σειράς αεροδιαστημικής EN
 • Ενημερώσεις στις προδιαγραφές όλκιμου σιδήρου GB
 • Συνεχής προσθήκη νέων κατηγοριών λιπαντικών
 • Νέα ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή, κόλλες και σύνθετα υλικά
 • Τα πρότυπα πολυμερών ASTM ενημερώθηκαν
 • Νέα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
 • Νέα δεδομένα γήρανσης υγρών, εξάρτησης χρόνου-θερμοκρασίας
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσιών
Άρθρα

Απρίλιος 2020

ενημερώσεις
 • Ενημερώσεις στις προδιαγραφές GOST για σύρματα αλουμινίου
 • Ενημερώθηκαν οι προδιαγραφές του Lloyd's Register
 • Πρότυπες ενημερώσεις JIS για ελαστικά χυτοσίδηρο
 • Νέα δεδομένα Enviro για κράματα αλουμινίου
 • Συνεχής προσθήκη νέων κατηγοριών λιπαντικών
 • Νέα ιδιοκτησιακά δεδομένα για πολυμερή, κόλλες και σύνθετα υλικά
 • Νέα δεδομένα χημικής αντοχής για πολυμερή
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
 • Νέα δεδομένα Enviro για πολυμερή
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσιών
Άρθρα

Μάρτιος 2020

ενημερώσεις
 • Προστέθηκαν νέα ιδιόκτητα είδη για λιπαντικά και ψυκτικά μέσα
 • Τυπικές ενημερώσεις JIS για τους ηλεκτρικούς χάλυβες GO
 • ASTM τυπικές ενημερώσεις με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 • Ενημερώσεις χάλυβες NF για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας
 • Ενημερώσεις στα πρότυπα MPIF 35 για τους χάλυβες σιδήρου, χαλκού και νικελίου
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για πολυμερή και κόλες
 • Νέα δεδομένα χημικής αντίστασης για τα πολυμερή
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
 • Νέα δεδομένα περιβάλλοντος για τα μέταλλα
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας
Άρθρα

Φεβρουάριος 2020

ενημερώσεις
 • Ενημερώσεις για GB κράματα τιτανίου υψηλής θερμοκρασίας
 • Αναπροσαρμογές χάλυβα ASME από την BPVC II Μέρος Α 2019
 • Ενημερώσεις για χάλυβες εργαλείων ISO cast
 • Συνεχείς νέες ποιότητες για λιπαντικά και ψυκτικά μέσα
 • Νέα δεδομένα περιβάλλοντος για ρωσικά μέταλλα
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για πολυμερή, κόλλες και σύνθετα υλικά
 • Νέα δεδομένα πολλαπλών σημείων για πολυμερή
 • Νέα δεδομένα χημικής αντίστασης για τα πολυμερή
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας
Άρθρα

Ιανουαρίου 2020

ενημερώσεις
 • Προστέθηκαν νέα ιδιόκτητα είδη για λιπαντικά και ψυκτικά μέσα
 • Τυπικές ενημερώσεις JIS για τους ηλεκτρικούς χάλυβες GO
 • ASTM τυπικές ενημερώσεις με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 • Ενημερώσεις χάλυβες NF για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας
 • Ενημερώσεις στα πρότυπα MPIF 35 για τους χάλυβες σιδήρου, χαλκού και νικελίου
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για πολυμερή και κόλες
 • Νέα δεδομένα χημικής αντίστασης για τα πολυμερή
 • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
 • Νέα δεδομένα περιβάλλοντος για τα μέταλλα
 • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας
Άρθρα

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com