Ιανουαρίου 2020

ενημερώσεις
  • Προστέθηκαν νέα ιδιόκτητα είδη για λιπαντικά και ψυκτικά μέσα
  • Τυπικές ενημερώσεις JIS για τους ηλεκτρικούς χάλυβες GO
  • ASTM τυπικές ενημερώσεις με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
  • Ενημερώσεις χάλυβες NF για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας
  • Ενημερώσεις στα πρότυπα MPIF 35 για τους χάλυβες σιδήρου, χαλκού και νικελίου
  • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για πολυμερή και κόλες
  • Νέα δεδομένα χημικής αντίστασης για τα πολυμερή
  • Νέα ιδιόκτητα δεδομένα για τρισδιάστατα μέταλλα εκτύπωσης και μη μέταλλα
  • Νέα δεδομένα περιβάλλοντος για τα μέταλλα
  • Νέα δεδομένα συμμόρφωσης και ουσίας
Άρθρα

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com