Červen 2020

Aktualizace
 • SAE AMS standard updates for titanium alloys
 • Updates to AFNOR NF specifications for aerospace
 • Continued ASME standard updates for pressure vessels
 • Continued addition of new lubricant grades
 • New proprietary data for polymers and adhesives
 • New outgassing data for polymer adhesives
 • New fluid aging, time-temperature dependency data for polymers
 • New multipoint data for polymers
 • New compliance and substance data
 • New corrosion data for polymers
články

Květen 2020

Aktualizace
 • Continued ASTM standard updates
 • New EN aerospace series standards added
 • Updates to GB ductile iron specifications
 • Continued addition of new lubricant grades
 • New proprietary data for polymers, adhesives and composites
 • Polymers ASTM standards updated
 • New data for 3D printing metals and non-metals
 • New fluid aging, time-temperature dependency data
 • New compliance and substance data
články

Leden 2020

Aktualizace
 • Přidání nové patentované třídy pro maziva a chladicí kapaliny
 • Aktualizace standardu JIS pro GO elektrické oceli
 • Aktualizace standardu ASTM se širokou škálou aplikací
 • Aktualizace NF oceli pro vysokoteplotní aplikace
 • Aktualizace standardů MPIF 35 pro železné, měděné a niklové oceli
 • Nová data ze specifikací výrobců pro polymery a lepidla
 • Nová data o chemické odolnosti polymerů
 • Nová data pro 3D tisk kovů a nekovových materiálů ze specifikací výrobců
 • Nová data pro kovy v komponentě Enviro
 • Nová data Compliance a údaje o prvcích
články

Pro více archivovaných zpráv nás kontaktujte na
custservice@keytometals.com