Total Materia không ngừng phát triển có nghĩa là chúng tôi luôn bổ sung dữ liệu mới và các chức năng mới để tiếp tục cung cấp cả nguồn dữ liệu lớn nhất có sẵn trên toàn thế giới và các công cụ quyết định tinh vi nhất có thể.

Công cụ phân tích
  • Đưa ra quyết định quan trọng trong việc lựa chọn vật liệu
  • So sánh các thuộc tính theo tùy chọn
  • Xem nhanh các biểu đồ
  • Cân nhắc phạm vi với chế độ xem màn hình chữ nhật
  • Nhấp vào để xem dữ liệu về các điều kiện
Video preview

Nhấn vào để xem chi tiết

Phát hành: Tháng Ba 2017

Tìm kiếm vật liệu tương đương
  • Tìm các tùy chọn tương đương nhiều hơn bạn nghĩ!
  • Dựa trên so sánh các thuộc tính
  • Chọn độ nhạy tìm kiếm cho so sánh
  • Tạo danh sách các chất tương tự quốc tế mới
  • Thúc đẩy đổi mới cho lựa chọn vật liệu mới
Video preview

Nhấn vào để xem chi tiết

Phát hành: Tháng Ba 2017