Total Materia baza konstantno raste, što znači da stalno dodajemo nove podatke o materijalima i razvijamo funkcionalnost baze, kako bismo ostali najveći izvor podataka na svetu i najsofisticiraniji alat za izbor materijala.

Analitika
  • Donosite kvalifikovane i brze odluke pri izboru optimalnih materijala
  • Uporedite osobine i njihove odnose po Vašem izboru
  • Brzi grafički prikaz osobina, njihvih vrednosti i intervala
  • Selekcija materijala putem zadavanje uslova za izabrane osobine
  • Opcija "drill down" za prikaz pojedinačnih podataka vezanih za stanja isporuke
Video preview

Kliknite ovde za više detalja

Objavljeno: Mart 2017.

Pretraživač ekvivalenata
  • Pronađite još više ekvivalenata materijala!
  • Bazirano na upoređivanju osobina
  • Izaberite osetljivost pretrage poređenja
  • Kreirajte liste novih međunarodnih analoga
  • Podstiče inovacije kod odabira novih materijala
Video preview

Kliknite ovde za više detalja

Objavljeno: Mart 2017.