Metallkomposition

Generellt kan alla metaller klassificeras som järnhaltiga, icke järnhaltiga och legeringar.

Metallerna i gruppen av järnhaltiga metaller består huvudsakligen av järn. De kan ha små mängder av andra metaller eller andra tillsattsämnen såsom kol, mangan, nickel, krom, kisel, titan, volfram etc, för att ge de nödvändiga egenskaperna.

Icke järnhaltiga metaller är de som inte innehåller något järn. De vanligaste rena metaller är: aluminium, koppar, bly, zink, tenn, silver och guld.

Legeringar: En legering är en ny metall som bildas genom att blanda två eller flera metaller och ibland andra tillsatsämnen.

De mest använda metallerna är: järn, aluminium, koppar, titan, zink, magnesium etc.

Järn är den grundläggande komponenten hos stål. När kol, en icke-metall tillsätts i mängder upp till 2.1%, blir resultatet den legering allmänt känd som stål.

I enlighet med vad som nämnts ovan, stål är en legering som består av järn och andra ämnen såsom kol, mangan, fosfor, svavel, nickel, krom, volfram, niob (columbium), titan etc. Varje ämne som läggs till den grundläggande beståndsdelen av järn har någon effekt på stålets egenskaper. Legeringstillsatserna är orsaken till den mängd skillnader som finns mellan olika stålsorter. Baserat på kolinnehållet delas stålen in i tre huvudgrupper: låglegerade kolstål / AISI 1005 till AISI 1026, IF, HSLA, TRIP, TWIN stål etc /, medellegerade kolstål / AISI 1029 till AISI 1053 / och höglegerade kolstål / AISI1055 till AISI1095 /. Å andra sidan, enligt EN standarden är stålsorterna uppdelade i följande stålgrupper: olegerat stål / EN DC01-DC06, S235, S275 etc. /, legerade stål / 2CrMo4, 25CrMo4 mm /, rostfritt stål, verktygsstål / DIN-EN 1.1545, AISI / SAE W110, DIN/EN 1.2436 AISI / SAE D6 /, stål för plåt och band samt stål för elektriska plåt och band / EN 1.0890, EN 1.0803 etc. /.

Å andra sidan, de mest använda icke-järnhaltiga metaller är aluminium, koppar, titan, guld etc.

Aluminiumindustrin delar upp aluminium i legeringar för gjutning respektive bearbetning. Dessa två klasser delas i ytterligare legeringsfamiljer baserat på deras kemiska sammansättning och typ av värmebehandling. Enligt den allmänt accepterade CEN standardens beteckningssystem är de vanligaste aluminium sorterna:

1xxx Series: / 1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350 etc./

2xxx Series: /2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 201.0; 203.0; 206.0; 224.0; 242.0 etc./

3xxx Series: /3003, 3004, 3105, 383.0; 385.0; A360; 390.0/

4xxx Series: /4032, 4043, 4145, 4643 etc./

5xxx Series: /5005, 5052, 5083, 5086 /

6xxx Series: /6061, 6063/

7xxx Series: /7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 etc/

8xxx Series: /8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0/

Med hänsyn till egenskaper delas titan och titanlegeringar in i tre huvudgrupper::

  • Korrosionsbeständiga legeringar, såsom kommersiellt rena kvaliteter 1,2,3,4, Ti-Pd (klass 7 och 16), Ti-3AL-2.5V (klass 9 och 18), Ti-Pd (klass 11 och 17), Ti-0.3Mo-0.8Ni (klass 12), BETAC (klass 19 och 20)
  • Höghållfasta legeringar är Ti-6Al-4V (grade 5), Ti-5Al-2.5Sn (grade 6), Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr, Ti-4Al-4Mo-2Sn (Ti550), Ti-8Al-1Mo-1V.
  • Högtemperatur legeringar såsom Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-11Sn-5Zr-2.5Al-1Mo-0.2Si (IMI679), Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-Si (IMI685), Ti-5.5Al-3.5Sn-Zr-1Nb (IMI829), Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834), TIMETAL 1100 etc.
Renheten eller finheten hos guld i smycken indikeras av dess Karat nummer. 24 Karat (24K eller 24 K) guld är så rent som guld för smycken kan bli. 24K guld kallas också fint guld och det är mer än 99.7% rent guld. "Proof" guld är ännu finare, med över 99.95% renhet, men det används bara för standardiseringssyften och är inte tillgängligt för smycken.

Koppar och dess legeringar är mest använda i form av mässing och brons.

Mässing är en koppar-zink legering med 5 - 42% zink (CuZn28, CuZn37, CuZn42 etc). Det tyska namnet är Messing (Ms58 = CuZn42). Mässing är vanligen gul till färgen.

Brons är en legering av koppar och andra metaller, oftast tenn (CuSn6, CuSn10, CuSn14 etc), fosfor (PB1C, PB4C, PB3, LPB1C etc), mangan (HTB1, HTB2, HTB3), men även aluminium ( AB1C, AB2C) och bly (LG1C, LG2C, LG3C etc.).Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

SmartComp: ett specialverktyg för materialidentifiering

Om du ofta behöver identifiera okända metaller baserat på deras kemiska analys och/eller för att kontrollera överensstämmelse och kvalitet är SmartComp troligen ett mycket användbart verktyg. Det är ett frivilligt programtillägg till Total Materia speciellt utvecklat för att identifiera metaller utifrån deras sammansättning.

Steg 1. Den kemiska sammansättningen för ett okänt material erhålls från någon typ av mätinstrument såsom en spektrometer. Uppgifterna matas in i de relevanta SmartComp fälten.

Metallkomposition: Exempel på identifiering av en metall med en komposition erhållen genom spektrometer

Steg 2. En lista över potentiella material genereras direkt.

Metallkomposition: Resultatlista för metallidentifiering genom sammansättningen

Steg 3. Granska kandidaternas materialegenskaper.

Metallkomposision : Exempel på en snabb-länk mellan identifiering och metallsammansättning fönster

SmartComp bygger på en unik, patenterad SmartMetals (TM)-teknik som erkänns och används av många av världens mest framstående företag, däribland världsledande inom spektrometerns branschen. d Klicka här för att hitta mer information om SmartComp.