Metallkomposisjon

Generelt sett kan alle metaller bli klassifisert som jernholdig, ikke-jernholdig og legeringer.

Gruppen med jernholdige metaller består hovedsaklig av jern. De kan også inneholde små mengder metaller og andre elementer som karbon, mangan, nikkel, krom, silikon, titan, wolfram etc for å gi dem ønskede egenskaper.

Ikke-jernholdige metaller er metaller som ikke inneholder noe jern. Vanlige rene metaller er: aluminium, kobber, bly, sink, tinn, sølv og gull.

Legeringer: En legering er et nytt materiale som dannes ved å blande to eller flere metaller (og noen ganger andre elementer).

De mest vanlige metallene er: Stål, aluminium, kobber, titan, sink, magnesium etc.

Jern er base-komponenten i stål. Stål lages ved å legge til 2,1% av ikke-metallet karbon til jern.

I tillegg til hva som er nevnt over, er stål en legering bestående av jern og andre element som karbon, mangan, fosfor, svovel, nikkel, krom, wolfram, niob, titan etc. For hvert element som legges til de grunnleggende bestanddelene av stål, endres stålets egenskaper seg. Tilleggene er ansvarlig for mange av forskjellene mellom ulike typer av stål. Basert på karboninnhold blir stål delt inn i tre ulike grupper: Lavkarbonstål /AISI1005 til AISI 1026, IF, HSLA, TRIP, TWIN stål etc/, mellom-karbonstål /AISI 1029 til AISI 1053/, og høykarbonstål /AISI 1055 til AISI 1095/. I følge EN standarden er ståltypene delt inn i følgende grupper: ikke-legeringsstål / EN DC01-DC06; S235; S237 etc./, legeringsstål / 2CrMo4; 25CrMo4 etc./, rustfri ståltyper, verktøystål / DIN-EN 1.1545; AISI/SAE W110; DIN/EN 1.2436 AISI/SAE D6/, stål for plater og bånd /EN 1.0890; EN 1.0803 etc./.

De mest brukte ikke-jernholdige materialene er aluminum, kobber, titan, gull etc.

Aluminumsindustrien bruker aluminium som smi- og støpe legeringer. Disse to klassene kan videre fordeles inn i mindre grupperinger basert på kjemisk komposisjon og temperaturbetegnelse. I følge CEN standard betegnelsessystem er de vanligste aluminiumstypene:

1xxx serien: / 1050, 1060, 1100, 1145,1200, 1230, 1350 etc./

2xxx serien: / 2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 201.0; 203.0; 206.0; 224.0; 242.0 etc./

3xxx serien: /3003, 3004, 3105, 383.0; 385.0; A360; 390.0/

4xxx serien: /4032, 4043, 4145, 4643 etc./

5xxx serien: /5005, 5052, 5083, 5086/

6xxx serien: /6061, 6063/

7xxx serien /7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 etc./

8xxx serien /8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0/

Titan og titanlegeringer kan deles inn i tre hovedgrupper i henhold til egenskaper:

  • Korrosjonsbestandige legeringer som kommersielt rene typer 1,2,3,4, Ti-Pd (type 7 og 16), Ti-3AI-2.5V (type 9 og 18), Ti-Pd (type 11 og 17), Ti-0.3Mo-0.8Ni (type 12), BETAC (type 19 og 20)
  • Legeringer av høy styrke: Ti-6Al-4V (type 5), Ti-5Al-2.5Sn (type 6), Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr, Ti-4Al-4Mo-2Sn (Ti550), Ti-8Al-1Mo-1V.
  • Høy-tempraturslegeringer: Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-11Sn-5Zr-2.5Al-1Mo-0.2Si (IMI679), Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-Si (IMI685), Ti-5.5Al-3.5Sn-Zr-1Nb (IMI829), Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834), TIMETAL 1100 etc.
Renheten og finheten til gull i smykker er indikert av et karatnummer. 24 karat (24K eller 24 K) gull det reneste gull kan bli, 24K er over 97% rent gull. «Proof»-gull er enda renre med over 99,95% renhet, men er bare brukt i standariseringssammenhenger, og er ikke tilgjengelig hos gullsmeden.

Den mest brukte kobberformen er messing og bronse.

Messing Messing er en kobber-sink legering med 5-42 % sink (CuZn28, CuZn37, CuZn42 etc.). Det tyske navnet er Messing (Ms58 = CuZn42). Messing er vanligvis gul-farget.

Bronse er en legering av kobber og andre metaller, vanligvis tinn (CuSn6, CuSn10, CuSn14 etc.), fosfor (PB1C, PB4C, PB3, LPB1C etc.), mangan (HTB1, HTB2, HTB3 ), men også aluminium (AB1C, AB2C) og bly ( LG1C, LG2C, LG3C etc.).Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

SmartComp: Et spesialverktøy for identifisering av materialer

Dersom du ofte trenger å identifisere ukjente materialer fra kjemiske analyser og/eller å kontrollere samsvar og kvalitet, er SmartComp et veldig nyttig verktøy. Det er et valgfritt tillegg til Total Materia, spesialutviklet for å identifisere metaller ut i fra deres komposisjon.

Steg 1. Den kjemiske komposisjonen fra et ukjent materiale hentes fra en form for målingsinstrument som f.eks. et spektrometer. Informasjonen blir så innført i de aktuelle SmartComp feltene.

Metallkomposisjon: Eksempel på hvordan å identifisere metaller utifra komposisjon hentet fra spektrometer.

Steg 2. En liste med aktuelle materialer blir generert umiddelbart.

Metallkomposisjon: Resultatlisten til metallidentifikasjonen

Steg 3: Analyser egenskapene til materialkandidatene

Metallkomposisjon: eksempel på en link mellom identifikasjon og metallkomposisjonsvindu

SmartComp er basert på en unik, patentert SmartMetals(TM) teknologi som er verdsatt og brukt av mange av verdens ledende bedrifter, inkludert globale ledere innenfor spektrometri-industrien. Klikk her for å finne ut mer om SmartComp.