Metallin Koostumus

Yleisesti ottaen kaikki metallit voidaan luokitella rautametalleihin, ei-rautametalleihin ja seoksiin.

Rautametallien ryhmä koostuu pääasiassa raudoista. Niihin saattaa olla haluttujen ominaisuuksien luomiseksi lisätty pieniä määriä muita metalleja tai alkuaineita, esimerkiksi hiiltä, mangaania, nikkeliä, kromia, piitä, titaania tai volframia.

Ei-rautametallit eivät sisällä lainkaan rautaa. Tyypillisiä puhtaita metalleja ovat alumiini, kupari, lyijy, sinkki, tina, hopea ja kulta.

Seokset: Seos on uusmetalli, joka on muodostettu sekoittamalla kahta tai useampaa metallia tai joskus muitakin aineita keskenään.

Yleisimmin käytettyjä metalleja ovat rauta, alumiini, kupari, titaani, sinkki, magnesium jne.

Rauta on teräksen peruskomponentti. Kun hiiltä (epämetalli) lisätään rautaan maksimissaan 2,1%, saadaan tuloksena seos, joka tunnetaan teräksenä.

Samaan tapaan kuin yllä olevan teräksen tapauksessa raudasta voidaan tehdä seoksia myös lisäämällä siihen aineita, kuten hiiltä, mangaania, fosforia, rikkiä, nikkeliä, kromia, volframia, niobiumia (columbiumia) tai titaania. Jokainen raudan peruskoostumukseen lisätty aine vaikuttaa jollakin tavalla teräksen ominaisuuksiin. Seostavat lisäaineet saavat aikaan monenlaisia eroavaisuuksia erilaisten terästyyppien ja -laatujen välillä. Teräkset voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden hiilikoostumuksen perusteella: niukkahiiliset teräkset /AISI1005 - AISI 1026, IF-, HSLA-, TRIP-, TWIN-teräkset jne./, keskihiiliset teräkset /AISI 1029 - AISI 1053/ ja runsashiiliset teräkset /AISI1055 - AISI1095/. Toisaalta EN-standardin mukaan teräslaadut luokitellaan seuraaviin teräsryhmiin: seostamattomat teräkset /EN DC01-DC06; S235; S275, jne./, seostetut teräkset /2CrMo4; 25CrMo4 jne./, ruostumattomat teräkset, työkaluteräkset /DIN-EN 1.1545; AISI/SAE W110; DIN/EN 1.2436 AISI/SAE D6/, teräkset levyihin ja nauhoihin, ja teräkset sähköisiin levyihin ja nauhoihin /EN 1.0890; EN 1.0803 jne./.

Toisaalta yleisimmin käytössä olevia ei-metalleja ovat alumiini, kupari, titaani, kulta jne.

Alumiiniteollisuus käyttää alumiinia useimmiten valettuina tai työstettyinä alumiiniseoksina. Nämä kaksi luokkaa voidaan jakaa edelleen seosperheisiin niiden kemiallisen koostumuksen ja tilamääritelmän mukaan. Yleisesti hyväksynyt CEN-standardinimitysjärjestelmän mukaan tyypillisimpiä alumiinilaatuja ovat:

1xxx Series: / 1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350 jne./

2xxx Series: /2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 201.0; 203.0; 206.0; 224.0; 242.0 jne./

3xxx Series: /3003, 3004, 3105, 383.0; 385.0; A360; 390.0/

4xxx Series: /4032, 4043, 4145, 4643 jne./

5xxx Series: /5005, 5052, 5083, 5086 /

6xxx Series: /6061, 6063/

7xxx Series: /7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 jne/

8xxx Series: /8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0/

Titaanit ja titaaniseokset voidaan ominaisuuksiensa perusteella jakaa kolmeen pääryhmään:

  • Korroosionkestävät seokset, kuten kaupallisesti puhtaat gradet 1,2,3,4, Ti-Pd (gradet 7 ja 16), Ti-3Al-2.5V (gradet 9 ja 18), Ti-Pd (gradet 11 ja 17), Ti-0.3Mo-0.8Ni (grade 12), BETAC (gradet 19 ja 20)
  • Lujat seokset ovat Ti-6Al-4V (grade 5), Ti-5Al-2.5Sn (grade 6), Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr, Ti-4Al-4Mo-2Sn (Ti550), Ti-8Al-1Mo-1V.
  • rkeiden lämpötilojen seokset, kuten Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-11Sn-5Zr-2.5Al-1Mo-0.2Si (IMI679), Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-Si (IMI685), Ti-5.5Al-3.5Sn-Zr-1Nb (IMI829), Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834), TIMETAL 1100 jne.
Kullan puhtaus tai hienous ilmoitetaan koruissa karaattinumeron avulla. 24 karaatin (24K tai 24 K) on puhtainta koruissa käytettävää kultaa. 24K-kulta on yli 99,7-prosenttisesti puhdasta kultaa. Hienokulta on vielä puhtaampaa (yli 99,95% puhtaus), mutta sitä käytetään ainoastaan standardointitarkoituksiin, eikä sitä ole lainkaan saatavilla koruihin.

Yleisimmin käytettyjä kupareita ja sen seoksia ovat messingit ja pronssit.

Messinki on kupari-sinkki-seos, jossa on 5-42% sinkkiä (CuZn28, CuZn37, CuZn42 jne.). Saksalainen nimi sille on Messing (Ms58 = CuZn42). Messingit ovat väriltään useimmiten keltaisia.

Pronssi on seos, joka koostuu kuparista ja muista metalleista, useimmiten tinasta (CuSn6, CuSn10, CuSn14 jne.), fosforista (PB1C, PB4C, PB3, LPB1C jne.) tai mangaanista (HTB1, HTB2, HTB3), mutta myös alumiinista (AB1C, AB2C) ja lyijystä (LG1C, LG2C,LG3C, jne.).Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

SmartComp: Erityinen työkalu materiaalin tunnistamiseen

Jos sinun tulee usein tunnistaa tuntemattomia materiaaleja kemiallisten analyysien perusteella ja / tai valvoa yhdenmukaisuutta ja laatua, SmartComp on todennäköisesti erittäin hyödyllinen työkalu sinulle. Se on vapaaehtoinen Total Materia -ohjelmiston lisäosa, joka on kehitetty nimenomaan materiaalin tunnistamiseen niiden koostumuksen perusteella.

Vaihe 1. Tuntemattoman materiaalin kemiallinen koostumus saadaan jonkinlaisesta mittauslaitteesta, kuten spektrometristä. Saatu data syötetään asiaankuuluviin SmartComp-kenttiin.

Metallin koostumus: Esimerkki metalin tunnistamisesta spektrometrin antaman koostumuksen perusteella

Vaihe 2. Potentiaalisten materiaalien lista luodaan välittömästi.

Metallin koostumus: Tuloslista metallin tunnistamisesta koostumuksen perusteella

Vaihe 3. Tarkastele materiaalivaihtoehtojen ominaisuuksia.

Metallin koostumus: Esimerkki linkistä tunnistuksen ja metallin koostumusikkunan välillä

SmartComp perustuu uniikkiin ja patentoituun SmartMetals™-teknologiaan, jonka tunnustavat ja jota käyttävät useat maailman nimekkäistä yrityksistä, kuten globaalit spektrometriteollisuuden markkinajohtajat. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja SmartCompista.