Složení kovu

Obecně platí, že kovy jsou rozděleny do skupin železných, neželezných a do skupiny slitin.

Železná skupina je tvořena převážně železem. Tyto kovy mohou obsahovat malé množství jiných kovů a prvků jako uhlík, hořčík, nikl, chrom, silikon, titan, wolfram a další, které kovům dávají požadované vlastnosti.

Neželezné jsou ty kovy, které neobsahují železo. Běžné čisté kovy jsou: hliník, měď, olovo, zinek, cín, stříbro a zlato.

Slitiny: slitina je nový kov, který vzniká smícháním dvou a více kovů a často i jiných elementů.

Nejpoužívanější kovy jsou, železo, hliník, měď, titan, zinek, hořčík a další.

Železo je hlavní složkou oceli. Ocel vzniká přídáním uhlíku k železu a to v množství větším než 2,1 %.

Ve spojitosti s výše zmíňovanou ocelí je tato slitina tvořena železem a jinými prvky jako je uhlík, hořčík, fosfor, síra, nikl, chrom, wolfram, niob, titan a dalšími. Každý prvek přidáný k základnímu celku, který tvoří železo, dává oceli nějakou vlastnost. Slitinové přídavky jsou zodpovědné za různé rozdíly mezi typy a třídy oceli. Na základě obsahu uhlíku, oceli jsou rozděleny do tří hlavních skupin:nízkouhlíkové oceli /AISI1005 to AISI 1026, IF, HSLA, TRIP, TWIP steels atd./ střední uhlíkové oceli /AISI 1029 to AISI 1053/ a vysokouhlíkové oceli /AISI1055 to AISI1095/. Na druhou stranu podle EN standardu, třídy oceli jsou rozděleny do následujících skupin: nelegované oceli /EN DC01-DC06; S235; S275, atd./, legované oceli /2CrMo4; 25CrMo4 etc./, nerezová ocel, nástrojové oceli /DIN-EN 1.1545; AISI/SAE W110; DIN/EN 1.2436 AISI/SAE D6/, oceli pro plechy a pásy,oceli pro elektrické plechy a pásy /EN 1.0890; EN 1.0803 atd./.

Při zvažování neželezných materiálů, nejrozšířenější kovy jsou hliník, měď, titan, zlato atd.

Hliníkový průmysl používá hliník jak odlitek a tepání hliníkových slitin. Tyto dvě třídy mohou být dále rozděleny do skupin slitin na bázi chemického složení a označení. Podle obecně přijímaných CEN standardů, nejběžnější hliníkové stupně jsou:

1xxx Series: / 1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350 atd./

2xxx Series: /2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 201.0; 203.0; 206.0; 224.0; 242.0 atd./

3xxx Series: /3003, 3004, 3105, 383.0; 385.0; A360; 390.0/

4xxx Series: /4032, 4043, 4145, 4643 atd./

5xxx Series: /5005, 5052, 5083, 5086 /

6xxx Series: /6061, 6063/

7xxx Series: /7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 atd./

8xxx Series: /8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0/

S ohledem na vlastnosti, titan a titanoví slitiny lze rozdělit do tří hlavních skupin:

  • Slitiny odolné vůči korozi jako komerčně čisté stupně 1,2,3,4, Ti-Pd (grade 7 i 16), Ti-3Al-2.5V (grade 9 i18), Ti-Pd (grade 11 and 17), Ti-0.3Mo-0.8Ni (grade 12), BETAC (grade 19 i 20)
  • Vysoká pevnost slitiny Ti-6Al-4V (grade 5), Ti-5Al-2.5Sn (grade 6), Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr, Ti-4Al-4Mo-2Sn (Ti550), Ti-8Al-1Mo-1V.
  • Slitiny vysokých teplot Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-11Sn-5Zr-2.5Al-1Mo-0.2Si (IMI679), Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-Si (IMI685), Ti-5.5Al-3.5Sn-Zr-1Nb (IMI829), Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834), TIMETAL 1100 atd.
Čistota a jemnost zlata v klenotech je indikována jeho karátovým číslem. 24 karátů (24K nebo 24 K), 24 karátové zlato je nejčistější šperkové zlato. 24K zlato je také nazýváno ryzím zlatem a jeho podíl je více než 99,7 procent čístého zlata. Ještě čistější zlato obsahuje více než 99,95 % zlata, ale používá se pouze pro účely normalizace, ne ve šperkařství.

Nejpoužívanější slitiny obsahující měď jsou mosaz a bronz. .

Mosaz je definována jako slitina mědi a zinku s obsahem 5 až 42% zinku (CuZn28, CuZn37, CuZn42 atd.). Německý název je messing (Ms58 = CuZn42). Mosaz je obvykle žluté barvy.

Bronz je slitina mědi a jiných kovů, nejčastěji cínu (CuSn6, CuSn10, CuSn14 atd.), fosforu (PB1C, PB4C, PB3, LPB1C atd.), manganu (HTB1, HTB2, HTB3 ), také hliníku (AB1C, AB2C) and olova (LG1C, LG2C,LG3C, etc.).Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

SmartComp: Speciální nástroj pro identifikaci materiálu

Pokud často potřebujete identifikovat neznámé kovy podle jejich chemické analýzy a nebo kontrolovat shodu jakosti, je pravděpodobné, že se vám SmartComp bude hodit. Je to volitelný software doplněk Total Materia speciálně vyvinut pro identifikaci kovů z jejich složení.

Krok 1. Chemické složení neznámého materiálu získané z určitého druhu měřícího přístroje jako je spektrometr. Data se pak zadávají do příslušných políček SmartComp.

Složení kovu: Příklad identifikace kovu pomocí prostředku získaného spektrometrem.

Krok 2. Okamžitě je vygenerován seznam potenciálních materiálů.

Složení kovu: Seznam výsledků identifikace kovu po složení.

Krok 3. Zkontrolujte vlastnosti materiálů

Složení kovu: Příklad hot-linku mezi oknem s  identifikací a oknem s kovovým složením

SmartComp je založeno na jedinečné, patentované SmartMetals (TM) technologii, která je uznávaná a používaná v nejvýznamnějších společnostech světa, včetně globálních lídrů ve spektrometr průmyslu. Klikněte zde pro více informací o SmartComp.