Material Prices Information in Total Materia

Generella Kommentarer

Materialpriser som tillhandahålls i Total Materia är vägledande siffror som hjälper dig att fatta välgrundade beslut om materialval i kombination med annan information som tillhandahålls. Prisinformationen har erhållits från en rad verifierade källor såsom producentkataloger, specialiserade metallåterförsäljare, erkända världscentra för handel med industriella metaller så som London Metal Exchange (LME). Materialpriser kan ändras och ofta utan förvarning, så vi rekommenderar vidare undersökning för att bekräfta exakta detaljer vid behov.

Överväganden om Materialpriser

I allmänhet påverkas priserna bland annat av kvantiteter, leveransvillkor, tillverkningsprocesser, produkttillgänglighet och ursprungsland. Det slutliga priset baserat vanligtvis på basmaterialpriset plus extra eller legeringstillägg. Prisuppbyggnadspolicyer (baspris och extra) är relaterade till varje specifik standardproduktionsmetod och kan variera från producent till producent. Generellt ingår extra delar eller delar av dessa i de angivna priserna inom Total Materia.

Materialpriser inom Total Materia

Informationen och data som presenteras i Total Materia är typiska-/medelvärden och inte en garanti för maximala, minimala eller exakta värden. Noggrannheten i prissättningsvärdena har ökats genom att exkludera priser för specifika beställningar (så såm små och exotiska produktformer) som inte ansågs vara representativa och om de övervägs skulle avsevärt snedvrida prisfördelningen för den specifika materialgruppen vid beräkning.

För att säkerställa att vi tillhandahåller så mycket relevant och användbar information som möjligt, där priser för ett visst material inte är tillgängliga, använder vi historiska priser och förhållande till ett spårbart referensmaterial vars pris är tillgängligt. Dessutom, om tillgängligt, tillhandahålls information om specifika partistorlekar om det angetts på ett tillförlitligt sätt i priskällan.