ข้อมูลพื้นฐานของวัสดุ

ในหมวดข้อมูลมูลพื้นฐานของวัสดุคุณจะสามารถหาข้อมูลที่ครอบคลุมของหัวข้อวัสดุที่เกี่ยวข้องจากการอธิบายด้วยคุณสมบัติของวัสดุ และลักษณะเฉพาะในการช่วยไขรหัสระบบออกแบบข้อมูลมาตรฐานที่ซับซ้อน