จากเครื่องยนต์ดีเซล, เรือ, เครน, ทางรถไฟ และจากอุปกรณ์เล็กๆไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ ข้อมูลวัสดุที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และข้อมูลคุณสมบัติ คือสิ่งสำคัญในการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จและคุ้มค่า

ชุดข้อมูล Total Metals ที่รวมเข้ากับข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูงจาก Extended Range จะสามารถสนับสนุนการจำลองในโปรแกรม CAE ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านตัวอ้างอิงเชื่อมโยงเพื่อสร้างรายการเปรียบเทียบวัสดุ และจัดหาข้อมูลคุณสมบัติทางกลสำหรับใช้ในงานการผลิต และการซ่อมบำรุง ซึ่งใช้ได้ทั้งกับบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก

Aหลังจากได้ทดลองใช้มาเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ได้เป็นศักยภาพของ Total Materia ที่ทำให้ผมได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม Total Materia ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ผมต้องการซื้อเหล็กจากต่างประเทศซึ่งค่ามาตรฐานนั้นไม่เหมือนกัน แต่ขอบคุณ Total Materia ที่สามารถทำให้ค่าต่างๆนั้นเป็นแบบสากลได้

Total Materia เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบรรลุจุดประสงค์ได้

Massimo Manfredini
Bonfiglioli Industrial Gearmotors, Bologna, Italy

สิทธิประโยชน์

หลีกเลี่ยงค่ายใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และข้อผิดพลาดที่อาจเป็นอันตรายด้วยการเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล; ลดความผิดพลาดในการติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย และลูกค้า; รูปแบบการใช้งานกว่า 26 ภาษาทั่วโลกเพื่อให้คุณเข้าถึง และประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น

ดูตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ Total Materia จากทั่วโลก