Total Materia Integrator เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างฐานข้อมูลส่วนตัวของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหรือข้อบังคับภายใน ข้อมูลการทดสอบ หรือแหล่งข้อมูลภายนอก.

ในการทำงานร่วมกันของ Total Materia และ Integrator จะให้ข้อมูลดิบ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจทางวิศวกรรม ประหยัดเวลา และเพิ่มความน่าเชื่อถือ.

ความท้าทาย
  • การจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ และข้อมูลที่กระจัดกระจาย
  • ทำให้ข้อมูลของวัสดุถูกต้องและพร้อมทั่วทั้งองค์กร
  • ติดตามผล และบริการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และทันสมัย
  • กำลังเพิ่มข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานของวัสดุอยู่เสมอ

ทางแก้ปัญหา: Total Materia Integrator

  • เป็นเว็บที่เรียบง่าย ใช้ง่ายทรงพลัง สำหรับการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลวัสดุซึ่งมีทั้งข้อมูลคุณสมบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การติดตามที่สมบูรณ์แบบ โดยการติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  • มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการกำหนด และการดึงข้อมูลออกมาใช้งาน
  • ค้นหาคุณสมบัติขั้นสูง การเปรียบเทียบวัสดุ การส่งออกข้อมูลและอื่น ๆ อีกมากมายในเสี้ยววินาที
core
เป็นราคาที่สุดยอดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ

Integrator นั้นมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายด้วยความยืดหยุ่นในการเพิ่มคุณสมบัติ ไดอะแกรม และกราฟของวัสดุส่วนตัวต่างๆ พร้อมทั้งชุดข้อมูลที่มากมายของผู้ใช้ ความรวดเร็วในการทำงาน ได้รับประโยชน์และความแม่นยำด้วยการสนับสนุนระดับโลก ซึ่งทำให้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้.

พลังของการรวมกันกับฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผ่านการร่วมมือกันของ Total Materia และ Integrator ทำให้ครอบคลุมวัสดุมากกว่า 450,000 วัสดุ และยังมีการใช้งานจาก Total Materia ที่ช่วยให้สามารถค้นหาคุณสมบัติต่างๆที่มี การเปรียบเทียบวัสดุ และการนำข้อมูลวัสดุออกมาใช้ในโปรแกรมทางวิศวกรรม CAE solver และอีกหลากหลายอย่าง.

ประโยชน์

ง่าย: มีความยืดหยุ่นในการปรับแพคเกจ พร้อมใช้งานแบบออนไลน์ หรือติดตั้ง
รวดเร็ว: สามารถสั่งซื้อและเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชัวโมง
ทันสมัย: ฟังก์ชันและข้อมูลจะมีการอัพเกรดใหม่ทุกเดือน
ใช้งานง่าย: รูปแบบการใช้งานที่ง่าย ทำให้การค้นหาข้อมูลกลายเป็นประสบการณ์ที่ดี
ทรงพลัง: รวมกับข้อมูล Total Materia ส่งมอบเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่มีประสืทธิภาพ
ราคาไม่แพง: ราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธีแก้ปัญหาอื่นในตลาด
integrator
เพิ่ม Integrator ลงในแพคเกจทันที!