eXporter jest dodatkowym modułem, który przede wszystkim pomaga wypełnić lukę pomiędzy bazą danych Total Materia a oprogramowaniem komputerowego wspomagania (CAE). Wszystko jedno czy chcesz przenieść dane z Total Materia bezpośrednio do oprogramowania CAE lub po prostu eksportować dane w programie Excel lub .xml, eXporter zapewnia wszystkie potrzebne funkcje. Istnieje możliwość aby wyeksportować dane z 3 naszych modułów: Total Metals, PolyPLUS i Extended Range.

Dostępne formaty obejmują takie programy jak: ANSYS, Abaqus, MSC Nastran, SolidWorks, Radioss i wiele innych.

Krok 1: Wyświetlanie dostępnych danych dla eksportu

Pierwszym krokiem jest znalezienie materiału, z którego chcesz eksportować właściwości. Można to zrobić poprzez Szybkie wyszukiwanie lub Wyszukiwanie zaawansowane.

Aby wyświetlić właściwości dostępne dla wybranego materiału można wybrać materiał z Podgrupy, a następnie wybrać odpowiednie dane z tabeli Szczegóły.

Krok 2: Wybór i dodanie właściwości do eksportu

Obok każdego zestawu danych dostępnych do pobrania znajdą Państwo małą niebieska ikonę - przycisk do eksportu. Po kliknięciu na przycisk będzie można zobaczyć dokładnie w jakich formatach będzie można eksportować te właściwość.

Wskazówka: W praktyce tworzysz plik zgodny z określonym oprogramowaniem CAE. Czasami są różnice między właściwościami, które format Solver wspiera a które zaakceptuje.

Dodatkowe właściwości mogą być dodawane do schowka, przy przeszukiwaniu dostępnych danych w wybranym materiale. Może to obejmować - właściwości mechaniczne, fizyczne, krzywe naprężenia- odkształcenia i dane zmęczeniowe.

Wybór i dodanie właściwości do eksportu

Krok 3: Przegląd wybranych danych

Gdy jesteś zadowolony z wybranych danych można przejść do zakładki głównego eXportera, żeby przejrzeć wybrane dane.

Widok domyślny jest ustawiony na All co oznacza, że można zobaczyć wszystkie wybrane właściwości w tabeli. Aby wprowadzić zmiany lub dodawać notatki do danych można po prostu kliknąć na przycisk Edytuj obok wybranej własności. Po dokonaniu zmiany, kliknij przycisk ikony Zapisz.

Powyżej tabeli eksportu jest możliwość podglądu właściwości, które są dostępne do eksportu według poszczególnych formatach Solver. Można zauważyć tutaj pewne różnice , na przykład format ANSYS wspiera eksport plastyczności, ale Abaqus nie.

Przegląd wybranych danych

Wskazówka: Total Materia oferuje również dwa własne formaty eksportu do xls. I formatów xml dla wymaganych prostych danych.

Krok 4: Wybór formatu eksportu i eksportowanie

Aby wybrać formaty, które chcesz wyeksportować, można po prostu zrobić jeden lub wiele zaznaczeń za pomocą pól wyboru w obszarze głównego pola wyboru.

Żeby rozpocząć eksport, kliknij przycisk Eksport i otwórz lub zapisz powstały plik, który jest gotowy do dalszego użytkowania. Eksport zostanie przedstawiony w pliku zip, który może następnie być wyodrębniony i obejrzany w standardowy sposób.

Wybór formatu eksportu i eksportowanie

Wskazówka: Aby uczynić życie jeszcze łatwiejszym Total Materia umożliwia Ci zobaczenie i dodanie poprzedniego eksportu do schowka bez potrzeby przeglądania każdego zestawu danych. Kliknij na Poprzedni Eksport w górnym pasku i wybierz twój poprzedni eksport będzie dostępny w tabeli głównej eksportu danych.[Poprzednia - Extended Range Część 5]      [Obecna]      [Następna - Tracker Część 1]