Dane płynięcia: Total Materia prezentuje granicę plastyczności, wytrzymałość na pełzania dla różnych temperatur które są wyświetlone wraz z obliczeniami parametru Larson-Miller i pozostałą żywotnością części.

Jako jeden z elementów Extended Range, nasze dane płynięcia materiału dają dodatkowe informacje w inżynierskim świecie. W połączenie z bazą danych Total Materia staje się zaawansowanym narzędziem w Twojej pracy.

Krok 1: Wybierz opcje wyszukiwania

Załóżmy, że chcesz wyświetlić krzywe naprężenie-odkształcenie dla P305GH.

Pierwszym krokiem jest wybór metody wyszukiwania. Wyszukiwarka Total Materia snajbardziej efektywnie wyszukuje nazwy w trybie Szybkiego Wyszukiwania.

Krok 2: Określanie kryteriów wyszukiwania

Wpisz P305GH w polu nazwy. Kiedy pochodzenie materiału nie jest znane, pozostaw "wszystkie" w rozwijanym liście krajów.

Wszystko co musisz zrobić to kliknąć przycisk "wyszukaj". W kilka sekund zostaną wyświetlone wszystkie materiały które w nazwie mają P305GH .

Określanie kryteriów wyszukiwania

Krok 3: Wybieranie materiałów z listy wyników

Wyszukiwanie materiałów pod kątem ich nazwy czy oznaczeń daje generalnie zadowalające wyniki. W zależności od kryteriów wyszukiwania, lista może być bardzo długa (do 2000 materiałów), ale w naszym przypadku będzie zawierać 17 materiały. Klikając na jego nazwę, możesz przeglądać właściwości. Jeśli wyszukiwanie daje ponad 2000 wyników będzie konieczne zawężenie kryteriów.

Wybierz z listy materiał, który Cię interesuje. W tym przypadku wybierzemy Euronormę. Kliknij na materiał by zobaczyć zakres dostępnych danych.

Wybieranie materiałów z listy wyników

Krok 4: Wybieranie podgrup

Total Materia wyświetli wszystkie pasujące wyniki w podgrupach. Następnie wybierz materiał który Cię interesuje, kliknij na odpowiedni link, by wyświetlić wszystkie jego właściwości.

Wybieranie podgrup

Aby zobaczyć wszystkie dostępne dane pełzania materiału, kliknij na wybrany link w podgrupie.

Krok 5: Wyświetlanie danych płynięcia

Total Materia wyświetli szeroki zakres danych pełzania dla materiału i da Ci możliwość wyboru wyświetlenie danych pełzania lub odpowiedniego parametru Larson-Miller.

Kliknij na zakładkę "dane pełzania" aby zobaczyć granicę plastyczności dla szerokiego zakresu temperatur.

Wyświetlanie danych płynięcia

Klikając na zakładką "parametry Larson-Miller" możesz użyć zaawansowanego algorytmu aby obliczyć granicę plastyczną i wytrzymałość na pełzanie w wybranych warunkach. Na przykład wybierz wartość 130MPa oraz temperaturę pracy 450°C.

Wpisując odpowiednie parametry obciążenia i temperatury możesz obliczyć własne parametry Larson-Miller aby otrzymać dane dla przyszłych etapów projektowania.

Larson-Miller Parametry[Poprzednia - Extended Range Część 3]      [Obecna]      [Następna - PolyPLUS Część 1]