W projektowania sprzętu, inżynierii konstrukcji i analizach inżynierskich fachowcy często potrzebują pewnych specyficznych informacji na temat właściwości materiału takich jak wykresy TTT, CCT, metalografia, skrawalność itd. Szybki dostęp do tych informacji jest zwykle niezbędny do pomyślnego i skutecznego wykonania zadania inżynierskiego, a to jest dokładnie to co umożliwia Total Materia.

Krok1: Wybranie opcji przeszukiwania

Znalezienie danych metalograficznych jest możliwe na dwa sposoby, znajdując konkretny materiał przez Szybkie Wyszukiwanie lub używając Zaawansowanego Wyszukiwania do wygenerowania całej listy materiałów.

Krok2: Definiowanie kryteriów wyszukiwania

W pierwszym przykładzie załóżmy, że chcesz przejrzeć dane metalografii dla DIN 1.0401

Defining search criteria

Można uzyskać dostęp do sekcji metalografii bezpośrednio na stronie podgrupy

Selecting metallography from the subgroup page

Tutaj istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich dostępnych obrazów metalografii dla szeregu warunków, ogólnych informacji o mikrostrukturze i akwaforcie oraz znalezienie bibliografii do konkretnych danych.

Metallography data

W drugim przykładzie możemy użyć Wyszukiwania Zaawansowanego dla stali z austriackiego standardu ONORM, który ma dane do metalografii.

Aby określić kryteria wyszukiwania, można wybrać z rozwijanej listy krajów normę ONORM, która jest przedmiotem zainteresowania.

W sekcji Specjalne Wyszukiwanie w dolnej części strony jest możliwość wybrania i zaznaczenia odpowiedniego pola odnoszącego się do metalografii.

Metallography through Advanced search

Po kliknięciu przycisku Szukaj, Total Materia znajdzie wszystkie europejskie materiały, które spełniają podane kryteria i wyświetli je na liście. 

List of materials

Krok3: Wyświetlanie właściwości materiału

Aby wyświetlić właściwości niektórych materiałów z listy, kliknij na ich oznaczenie, a następnie przejdź do podgrupy strony i widoku do metalografii, gdzie można znaleźć informacje w ciągu kilku sekund.

Metallography data[Poprzednia - Część 7]      [Obecna]      [Następna - SmartComp Część 1]