Korozja jest nowym zestawem danych dla użytkowników Total Materia i daje istotne informacje odnoszące się do zachowań korozyjnych materiałów w różnych mediach, temperaturach i w zakresie innych zmiennych stanu.

Krok1: Wybranie opcji przeszukiwania

Istnieje możliwość znalezienia danych korozji w dwojaki sposób, poprzez wybranie określonego materiału lub poprzez moduł Korozja w menu głównym DataPLUS.

W tym przykładzie załóżmy, że chcesz znaleźć korozję dla materiału z oznaczeniem Alclad 3003 ze standardu AA.

Wprowadź nazwę materiału w pasku Szybkiego Wyszukiwania i wybierz z menu rozwijanego Kraj/Norma normę AA .

Defining search criteria

Krok2: Wyświetlanie właściwości materiału

Następnie można kliknąć na link korozji na stronie podgrupy i przejść bezpośrednio do danych dostępnych w module DataPLUS

Selecting corrosion data in subgroup page

Tutaj istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich dostępnych danych dotyczących korozji, w tym szybkości korozji, typu i koncentracji medium oraz temperatury.

Viewing corrosion data

Dla jednego materiału może być wiele różnych dostępnych warunków, tak więc używanie selektora jest warunkiem znalezienia najbardziej interesujące Cię danych. Alternatywnie wszystkie dostępne warunki można znaleźć również na rozwijanej liście pod selektorem.

Viewing corrosion data

Krok3: Wyświetlanie danych pośrednich

Jeśli nie możesz znaleźć dokładnych danych, których szukasz, można także zobaczyć typowe dane, orientacyjne, które są przedstawione jako opcja wtórna do bezpośrednich danych.

Trzecia opcja, umożliwia wyświetlanie danych poprzez Tabele Porównawcze.Można zobaczyć podobne materiały, które mają bezpośrednie dane korozji, które mogą być traktowana jako część procesu podejmowania decyzji.

Viewing corrosion data for similar material

Krok4: Bezpośredni dostęp do DataPLUS

Druga możliwość znalezienia danych korozji jest przejście bezpośrednio do modułu DataPLUS w głównym menu, a następnie kliknąć na link korozji w podmenu.

Stąd można wygenerować listę materiałów za pomocą określonych kryteriów wyszukiwania, a następnie w celu wyświetlania danych, w taki sam sposób jak opisano wcześniej. Niektóre z opcji wyszukiwania to temperatura korozji i działające medium.

Viewing corrosion through DataPLUS module

[Poprzednia - Część 5]       [Obecna]       [Następna - Część 7]