Cross-referencing, czyli porównywanie materiałów i odnajdywanie odpowiedników, jest jednym z najczęstszych zadań inżynierów. Zwłaszcza dziś, w czasach globalizacji, intensywnego handlu międzynarodowego i ogromnej liczby przedsięwzięć międzynarodowych, inżynierowie często potrzebują znać odpowiedniki mniej znanych zagranicznych stopów. Natychmiast! Ze swoimi najobszerniejszymi tabelami porównawczymi, Total Materia pomaga ci skutecznie rozwiązać ten problem. Ale to jeszcze nie wszystko... SmartCross, unikalne na całym świecie narzędzie porównawcze, opierające swoje działanie na sztucznej inteligencji i błyskotliwych algorytmach, pomaga ci odnajdować podobne stopy w całej Bazie Danych.

Krok 1: Wybór metody wyszukiwania

Przypuśćmy, że chcesz znaleźć odpowiedniki niemieckiego materiału 1.4305.

Twoim pierwszym krokiem jest wybór metody wyszukiwania. Dla Cross-Referencingu najbardziej skuteczną opcją jests Szybkie Wyszukiwanie.

Krok 2: Określenie kryteriów wyszukiwania

Użyj skrótu Szybkie Wyszukiwanie, poprzez wypełnianie rubryk w prawej części panelu nawigacji powyżej. Wprowadź materiał 1.4305 w rubrykę oznaczeń.

Określenie kryteriów wyszukiwania

Krok 3: Wybór materiału spośród wyników

Wyszukiwanie materiałów pod kątem kraju pochodzenia i grupy, zasadniczo daje w wyniku listę materiałów stalowych, które spełniły wprowadzone przez ciebie kryteria.

W zależności od kryteriów wyszukiwania, lista ta może być dość długa, ale w naszym przykładzie posłużymy się listą składającą się z 24 materiałów. Klikając na oznaczenia możesz przeglądać ich właściwości.

Wybór materiału spośród wyników

Krok 4: Wybór grupy/podgrupy materiałów

Total Materia wyświetla grupy/podgrupy wybranych materiałów, będące zbiorami właściwości zdefioniowanych przez różne normy. Bardzo często jest tylko jedna, bowiem większość materiałów jest zdefiniowana tylko w jednej normie/grupie/podgrupie, ale może być ich więcej. Możesz przeglądać odpowiedniki klikając na Tabele porównawcze.

Wybór grupy/podgrupy materiałów

Krok 5: Oglądanie tabeli porównawczej dla danego materiału

Total Materia wyświetla skład chemiczny oraz „klasyczną” tabelę porównawczą jednocześnie. Ta tabela jest oparta przede wszystkim na zaleceniach komitetów normalizacyjnych.

Oglądanie tabeli porównawczej dla danego materiału<

Krok 6: Oglądanie podobnych materiałów przy użyciu SmartCross

Żeby zobaczyć inne podobne materiały, kliknij na link SmartCross.W oparciu o podobieństwo składów chemicznych, inteligentny algorytm wyszuka podobne materiały spośród tysięcy materiałów w całej Bazie Danych.

Możesz dostosować stopień podobieństwa od 0.5 do 1.0 i tym samym powiększać i zmniejszać listę wyników.

Oglądanie podobnych materiałów przy użyciu SmartCross[Poprzednia - Część 2]      [Obecna]      [Następna - Część 4]