Zaawansowane wyszukiwanie w Total Materia pozwala na cały szereg kryteriów wyszukiwania, w celu znalezienia listy materiałów w zależności od planowanego zastosowania. Połączenie kilku elementów może być podane jako warunek wyszukiwania i może być łączone z innymi kryteriami, aby wybrać materiał, który dokładnie pasuje do twoich wymagań.

Krok1: Wybranie opcji przeszukiwania

W tym przykładzie będziemy szukać europejskiej stali ze szczególnymi kryteriami odnoszącymi się do składu i właściwości mechanicznych.

Aby rozpocząć, kliknij przycisk Zaawansowane Wyszukiwanie, żeby wyświetlić dostępne opcje wyszukiwania w intuicyjnie ułożonej formie.

Krok2: Definiowanie kryteriów wyszukiwania

Aby określić kryteria wyszukiwania można wybrać EN z listy krajów. W celu określenie składu chemicznego wybierz np. C, otwierając w ten sposób pola do wpisania wartości. Następnie wprowadź maksymalną wartość dla C np. 0.2

W celu zdefiniowania granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie wpisz 650 dla min. wartości plastyczności i 900 dla min.wartości wytrzymałości.

Defining search criteria

Po kliknięciu przycisku Szukaj, Total Materia znajdzie wszystkie europejskie materiały, które spełniają podane kryteria i wyświetli je na liście.  

Result list

W górnej części strony znajdują się również inne kryteria wyszukiwania, które umożliwiają edycję i dostosowanie wyszukiwania według potrzebnych kryteriów.

Przykładem tej regulacji byłoby zawężenie listy materiałów z granicą plastyczności do pewnego zakresu temperatur. Żeby to zrobić możesz wrócić do głównego menu Zaawansowanego Wyszukiwania, poprzez przycisk Określ kryteria wyszukiwania. Dodaj zakres temperatur i kliknij ponownie przycisk Wyszukaj.

Result list (narrow search)

Krok3: Wybór materiału z listy wyników

Wybór materiałów poprzez szczególne kryteria daje listę materiałów, które spełniły wymagania użytkownika.

W zależności od kryteriów, które podałeś ta lista może być dość długa, nawet do 2.000 materiałów, tak więc jest wyświetlana kilku na stronach. Za pomocą przycisków nawigacji, można poruszać się po stronach, skok na początek lub na koniec listy lub przejść do określonej strony.

Selecting a material from the list of the results

Jeśli jesteś zainteresowany właściwościami niektórych materiałów z listy, możesz kliknąć na ich oznaczenie.[Poprzednia - Część 1]      [Obecna]      [Następna - Część 3]