Znalezienie właściwości materiału ze znanym albo częściowo znanym oznaczeniem jest bardzo częstym zajęciem. Chociaż czasem jest to naprawdę trywialne zadanie to zdarza się, że jest bardzo żmudne i czasochłonne, zwłaszcza, gdy materiały pochodzą z różnych krajów.

Krok1: Wybór metody wyszukiwania Wybranie opcji przeszukiwania

Załóżmy, że chcesz zidentyfikować materiał z oznaczeniem 1.4301. Pochodzenie materiału jest nieznane.

Twoim pierwszym krokiem jest wybór metody wyszukiwania. Total Materia dokonuje najbardziej efektywnego wyszukiwania materiałów według oznaczenie poprzez opcje Szybkiego Wyszukiwania.

Krok2: Definiowanie kryteriów wyszukiwania

Wprowadzić materiał 1.4301 w polu Oznaczenie materiału Spacje i wielkość liter nie są istotne, bowiem światowe normy dotyczące stali nie traktują spacji w żaden jednolity sposób.

Defining search criteria

Ponieważ pochodzenie materiału jest nieznane, w rubryce z wyborem kraju pozostawiasz Wszystkie. Program przeszuka całą bazę danych.

Teraz jedyne co ci pozostało to nacisnąć przycisk "Wyszukaj". W kilka sekund wyszukiwarka Total Materia znajdzie wszystkie materiały, które mają w oznaczeniu 1.4301.

Krok3: Wybór materiału z listy wyników

Wyszukiwanie materiałów poprzez oznaczenie daje listę materiałów, które spełniły wprowadzone przez Ciebie kryteria. W zależności od kryteriów wyszukiwania lista ta może być dość duża, nawet do 2000 materiałów. Klikając na oznaczenie materiału można przejrzeć jego właściwości.

Selecting a material from the list of the results

Załóżmy, że jesteś zainteresowany głównie niemieckimi materiałami, zdefiniowane przez normę EN. W związku z tym wybierz z listy stal zdefiniowaną przez EN.

Krok4: Wybór grupy/podgrupy materiału

Czasami materiały o tym samym oznaczeniu mogą być zdefiniowane przez osobne normy w tym samym kraju i mogą należeć do więcej niż jednej grupy bądź podgrupy. Mimo, że skład chemiczny zwykle nie różni się znacząco, grupy/podgrupy do których należą materiały czasem mają duży wpływ na własności mechaniczne materiałów oraz ich zastosowanie.

Total Materia wyświetla grupy/podgrupy do których dany materiał należy. Właściwości materiału można zobaczyć klikając na link dla danego materiału.

Selecting group/subgroup of the material

Teraz wszystkie parametry są zdefiniowane i możesz oglądać właściwości stali. Wszystko to trwało krócej niż jedną minutę!

Krok5: Wyświetlanie właściwości materiału

Total Materia podaje skład chemiczny, właściwości mechaniczne, fizyczne, tabelę porównawczą, która zawiera stopy o podobnych właściwościach i wiele innych danych. Możesz obejrzeć te właściwości klikając na odpowiedni link.

Klikając na poszczególne linki można sprawdzić skład wybranego materiału i znaleźć informacje o zamiennikach, a także uwagi odnoszące się do warunków dostawy materiału.

Viewing Chemical composition

Właściwości mechaniczne można zobaczyć w różnych warunkach, które użytkownik może zdefiniować za pomocą selektora warunków. Istnieje także możliwość użycia przycisku opcji aby wyświetlić dane dla wszystkich warunków. Na karcie pokazują się domyślne wszystkie dostępne dane w temperaturze pokojowej.

Viewing Mechanical properties

W zakładkach można znaleźć właściwości mechaniczne w wysokich i niskich temperaturach z możliwością wyświetlenia danych w postaci diagramu w zależności od temperatury za pomocą przycisku opcji.

Viewing High Temperature properties

Dane dotyczące właściwości fizycznych są krytyczne dla obliczeń inżynierskich, ale niestety nie zawsze są dostępne w normach. W przypadku danych dostępnych z norm, Total Materia prezentuje je na stronie Właściwości fizyczne w zakładce Oficjalne, ale oferuje również szereg dodatkowych źródeł w celu znalezienie tych danych.

Viewing Physical Properties

Informacje z poza norm pochodzą z uznanych i zaufanych źródeł, takich jak np. oficjalne dane producentów czy podręczniki, które są uzupełnieniem danych. Dla każdego źródła podane są referencje, aby zapewnić możliwość identyfikowalności.

Viewing Physical Properties (Other Sources)

Przypominamy, że jest możliwe wyświetlenie danych w postaci diagramu, jeśli jest to potrzebne.

Viewing Physical Properties (Diagrams)

Total Materia zapewnia również poprzez Tabele Porównawcze listę podobnych materiałów, które mają także dostępne bezpośrednie właściwości fizyczne. To powiększa możliwości znalezienia przydatnych danych w Total Metals.

Viewing Physical Properties (Similar Materials)

Inne dane, które są dostępne w module Total Metals obejmują dane dotyczące skrawalności, obróbki cieplnej wraz z wykresami oraz obrazy metalografii. Zobacz nasze inne tury z przewodnikiem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.[Obecna]     [Nastepna - Czesc 2]