Cơ sở dữ liệu của Total Materia’s Extended Range cung cấp tài nguyên đặc tính vật liệu độc nhất vô nhị cho tính toán và phân tích cấu trúc và biến nhiệt tiên tiến bao gồm: đường cong ứng suất, biểu đồ khả năng biến dạng, dữ liệu mỏi và nhiều tính chất khác nữa.

Những thách thức
  • Tìm dữ liệu vật liệu cần thiết cho tính toán kỹ thuật nâng cao và kỹ thuật máy tính hỗ trợ (CAE) và mô phỏng phân tích phần tử hữu hạn (FEA)
  • Lấy các đường cong ứng suất ở các nhiệt độ khác nhau và ở các tốc độ biến dạng khác nhau
  • So sánh tính chất mỏi của vật liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau ví dụ như vật liệu Mỹ, châu Âu và châu Á

Giải pháp: Total Materia - Extended Range

Extended Range cung cấp một bộ sưu độc đáo về dữ liệu đặc tính nâng cao để sử dụng trong các hoạt động thiết kế quan trọng và mang lại hiệu quả dễ dàng cho nhiệm vụ tốn thời gian như tìm thông tin tính chất vật liệu, đặc biệt cho các phép tính tuyến tính và phi tuyến tính nâng cao. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thu thập dữ liệu thực nghiệm từ hơn 3.000 tài liệu tham khảo và tài liệu, có từ 90 năm trước đến các nguồn gần đây nhất, đã được xử lý và đưa vào sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu độc quyền.
extended range
solution img
HÀNG NGÀN CÁC ĐƯỜNG CÔNG ỨNG SUẤT

Bộ sưu tập độc đáo của hơn 150,000 đường cong ứng suất cho các tính toán trong phạm vi gồm hơn 20,000 vật liệu, với các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau, nhiệt độ làm việc và tốc độ biến dạng, từ quasistatic đến hơn 1.000 1/s. Cả đường cong ứng suất thực và kỹ thuật đều được cung cấp, với khả năng nội suy đường cong cho nhiệt độ do người dùng xác định và tốc độ biến dạng.

solution img
BỘ SƯU TẬP LỚN NHẤT VỀ CÁC THUỘC TÍNH TUẦN HOÀN

Cơ sở dữ liệu lớn nhất về các thông số kỹ thuật về ứng suất cho hơn 35,000 đồ thị vật liệu, e-N và S-N, và cho các phương pháp xử lý nhiệt và điều kiện tải khác nhau. Các thuộc tính đơn điệu cũng được bổ sung được để tham khảo cùng với các thông số mỏi được thống kê.

solution img
PHƯƠNG PHÁP ĐỘC QUYỀN CHO VIỆC ƯỚC TÍNH CÁC GIÁ TRỊ THUỘC TÍNH

Dựa trên các bảng tham chiếu chéo của Total Materia và các tính chất của các vật liệu tương đương, Extended Range cấp các ước tính cho các đường cong ứng suất cho hơn 90,000 vật liệu và các thuộc tính tuần hoàn cho hơn 80,000. Mặc dù các ước tính không thể thay thế hoàn toàn dữ liệu thử nghiệm, nhưng chúng cung cấp một điểm khởi đầu có giá trị để nghiên cứu và tính toán thêm.

solution img
NHIỀU THUỘC TÍNH CHO THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG

Định hình các giới hạn cao và đường cong biến dạng ở một phạm vi nhiệt độ, để mô phỏng hoạt động rèn, định hình và các hoạt động gia công khác. Cơ chế gãy K1C, KC, sự gia tăng nứt gãy và các thông số theo luật Paris đã được trình bày, với các biểu đồ tương ứng của sự gia tăng nứt gãy. Dữ liệu creep bao gồm cường độ ứng suất và nứt gãy ở các nhiệt độ khác nhau bằng cách tính tham số Larsen-Miller và tuổi thọ còn lại của thành phần.

Những lợi ích

Tránh các lỗi gây tốn kém và những nguy hiểm tiềm ẩn; mở ra những cơ hội mới cho thiết kế tối ưu và tiết kiệm chi phí hơn; nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi quy trình.