ชุดข้อมูล Total Materia’s Extended Range คือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลโครงสร้าง และการคำนวณทางความร้อนขั้นสูง ประกอบด้วย: กราฟความเค้น - ความเครียด, แผนภาพการขึ้นรูป (formability diagrams), ข้อความความล้า และอื่นๆ

ความท้าทาย
  • ค้นหาข้อมูลวัสดุที่จำเป็นสำหรับการคำนวณทางวิศวกรรมขั้นสูง และการจำลองด้วย computer aided engineering (CAE) และ finite element analysis (FEA)
  • คกราฟความเค้น - ความเครียด ที่อุณหภูมิต่างๆกัน และที่อัตราความเครียดต่างๆ
  • เปรียบเทียบคุณสมบัติความล้าของวัสดุที่แหล่งที่มาต่างๆกัน เช่นจากอเมริกา, ยุโรป และเอเชีย

แก้ไขปัญหา: Total Materia - Extended Range

Extended Range คือชุดข้อมูลเฉพาะตัวสำหรับข้อมูลคุณสมบัติขั้นสูงที่ใช้ในงานออกแบบวิกฤต และให้ความสะดวกด้วยการประหยัดเวลาในการค้นหาคุณสมบัติวัสดุที่เชื่อถือได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคำนวณเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นขั้นสูง และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จข้อมูลผลการทดลองมากกว่า 3,000 ผล และเอกสารการทดลองที่รวบรวมมากว่า 90 ปี ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประมวลผลและนำวิธีการมาใช้
extended range
solution img
กราฟความเค้น - ความเครียดกว่าพันกราฟ

ชุดข้อมูลกราฟความเค้น - ความเครียดมากกว่า 150,000 กราฟ สำหรับการคำนวณในช่วงยืดหยุ่นที่ครอบคลุมมากกว่า 20,000 วัสดุ ด้วยช่วงการอบร้อน, อุณหภูมิที่ใช้งาน และอัตราความเครียดต่างๆ จากค่า quasistatic มากกว่า 1000 1/s นอกจากนั้นกราฟความเค้น - ความเครียดยังสามารถใช้ในการ interpolate กราฟเพื่อหาอุณหภูมิ และอัตราความเครียดได้

solution img
คุณสมบัติวงจรที่ใหญ่ที่สุด

ฐานข้อมูลของช่วงชีวิตความเค้น และช่วงชีวิตความเครียดที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 35,000 วัสดุ, กราฟ e-N และ S-N, สำหรับค่าการอบร้อน และสภาวะในการโหลดรวมถึง Monotonic properties ที่ใช้ในการอ้างอิงพารามิเตอร์ของความล้าสถิต

solution img
วิธีการพิเศษในการประมาณคุณสมบัติ

ใช้พื้นฐานของ Total Materia ตารางตัวอ้างอิงเชื่อมโยง และคุณสมบัติเทียบเท่าของวัสดุ Extended Range จะให้การประมาณกราฟความเค้น - ความเครียด ของวัสดุกว่า 90,000 ชนิด และคุณสมบัติวงจร อีกกว่า 80,000 ชนิด แต่ถึงแม้ว่าการประมาณจะไม่สามารถแทนที่ข้อมูลการทดลองได้ แต่ก็สามารถใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการวิจัย และคำนวณได้

solution img
คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการออกแบบ และการจำลองที่มากขึ้น

สร้างข้อจำกัดและกราฟความเครียดสูง ที่ช่วงของอุณหภูมิ เพื่อทำการจำลอง, เขียนแบบ และการจำลองวิธีอื่นๆ กลศาสตร์การแตกหัก K1C, KC, การเจริญของรอยแยก และกฎของปารีส(Paris law) ที่ถูกนำเสนอด้วยกราฟการเจริญของรอยแยก ข้อมูลการคืบรวมไปถึงค่า yield stress และความแตกคืบ (creep rupture strength) ที่อุณหภูมิต่างๆด้วยการคำนวณพารามิเตอร์ของ Larsen-Miller และช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ

สิทธิประโยชน์

หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย และความผิดพลาดที่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้; เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับราคาที่ดีที่สุด และการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ; การเสริมสร้างความแม่นยำ และประสิทธิภาพผ่านกระบวนการทั้งหมด